EVSb1002 Evropa ve 20. století

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Martínková (cvičící)
Mgr. Romana Burianová (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 13. 9. 16:00–17:40 P21b, Út 20. 9. 16:00–17:40 U32, Út 27. 9. 16:00–17:40 U32, Út 4. 10. 16:00–17:40 U32, Út 11. 10. 16:00–17:40 U32, Út 18. 10. 16:00–17:40 U32, Út 25. 10. 16:00–17:40 U32, Út 1. 11. 16:00–17:40 U32, Út 8. 11. 16:00–17:40 U32, Út 15. 11. 16:00–17:40 U32, Út 22. 11. 16:00–17:40 U32, Út 29. 11. 16:00–17:40 U32, Út 6. 12. 16:00–17:40 U32
Předpoklady
! EVS101 Evropa ve 20. století && ! NOW ( EVS101 Evropa ve 20. století )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět slouží k seznámení s politickými sociálnímu a částečně i ekonomickými dějinami Evropy ve 20. století. Jeho hlavním cílem v rámci struktury bakalářského studia je poskytnout solidní základ pro další navazující předměty věnující se obecně současné evropské politice nebo evropské integraci. Kurs se skládá z jedenácti tematických celků zahrnujících evropské dějiny od první světové války až po konec války studené a pád sovětského bloku ve střední a východní Evropy. Hlavní těžiště kursu spočívá v dějinách západní a střední Evropy po roce 1945, přičemž pozornost je rovnoměrně rozdělena mezi liberální demokracie západní Evropy a socialistické diktatury střední a východní Evropy. Kurs kombinuje svým pojetím tradiční přístupy politických dějin zaměřené na znalost klíčových historických událostí se sociálně-vědními důrazy na porozumění a srovnávací analýzu střednědobých a dlouhodobých procesů dějin ekonomiky a společnosti.
Výstupy z učení
Na konci kursu bude student schopen:
pracovat s komplexní znalostí evropských dějin 20. století,
porozumět vztahu mezi politickými, ekonomickými a společenskými procesy,
srovnat trajektorie politického vývoje po druhé světové válce v západní a středovýchodní Evropě,
posoudit dopad dějin evropské politiky 20. století na současnou Evropu,
analyzovat sekundární historiografické zdroje,
používat aktivně dovednosti akademického psaní.
Osnova
 • 1. Co je Evropa a co jsou soudobé dějiny
 • 2. Evropská cesta k modernitě
 • 3. Vzlety a pády evropské politiky mezi dvěma světovými válkami
 • 4. Totalitarismus a druhá světová válka
 • 5. „Nultá hodina“ a rozdělení Evropy
 • 6. Poválečná západní Evropa
 • 7. Vznik socialistických režimů ve střední a východní Evropě
 • 8. Západní Evropa v období plném problémů (1968-1978)
 • 9. Krize socialistických režimů před a po roce 1968
 • 10. Zrození neoliberální západní Evropy
 • 11. Přechod k demokracii ve střední a východní Evropě
Literatura
  povinná literatura
 • JUDT, Tony. Poválečná Evropa : historie po roce 1945. Translated by Dalibor Výborný. Praha: Slovart, 2008. xiii, 986. ISBN 9788073910259. info
 • VINEN, Richard. Evropa dvacátého století. Translated by Monika Vosková - Vladimír Novák. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007. 556 s. ISBN 9788070217351. info
 • GILBERT, Felix a David Clay LARGE. Konec evropské éry : dějiny Evropy 1890-1990. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2003. 654 s. ISBN 8020408878. info
 • WEGS, J. Robert a Robert LADRECH. Evropa po roce 1945. Translated by Radka Edererová. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 2002. 371 stran. ISBN 8070215070. info
 • DAVIES, Norman. Evropa : dějiny jednoho kontinentu. Translated by Kateřina Keilová. Vyd. 1. Praha: Prostor, 2000. 1365 s. ISBN 8024201704. info
Výukové metody
Předmět se skládá z přednášek. Součástí výuky je také vypracování seminární práci (v rozsahu 3500-4000 slov plus seznam použitých zdrojů) interpretující vybraný problém z moderních evropských dějin.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen písemnou zkouškou. Celkové hodnocení se skládá z výsledku zkoušky (60 bodů) a seminární práce (40 bodů). K úspěšnému hodniocení je třeba získat nejméně 60 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023.