SOCb1001 Úvod do sociologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Alica Synek Rétiová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ondřej Klíma (pomocník)
Mgr. Dominika Perdoch Sladká (pomocník)
Mgr. Olivera Tesnohlidkova (pomocník)
Mgr. Alexandra Vrhel (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 12:00–13:40 Aula
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
SOCb1001/01_Klima: Rozvrh nebyl do ISu vložen. O. Klíma, Seminární skupina pro písemnou práci.
SOCb1001/02_Sladka: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Perdoch Sladká, Seminární skupina pro písemnou práci.
SOCb1001/03_Tesnohlidkova: Rozvrh nebyl do ISu vložen. O. Tesnohlidkova, Seminární skupina pro písemnou práci.
Předpoklady
! SOC101 Úvod do sociologie
Schopnost číst český odborný text.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je poukázat v kontextu soudobého sociologického myšlení na souvislosti mezi biografickou zkušeností individuálních aktérů a historickou dynamikou institucionálních struktur společnosti.
Výstupy z učení
Student po úspěšném absolvování kurzu:
(a) bude znát základní sociologické pojmy
(b) bude schopen formulovat výklad sociálních jevů pomoci sociologických pojmů
Osnova
  • Viz Interaktivní osnovu ve Studijních materiálech.
Literatura
    povinná literatura
  • BECK, Ulrich. Riziková společnost : na cestě k jiné moderně. Translated by Otakar Vochoč. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 431 s. ISBN 8086429326. info
  • GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 200 s. ISBN 80-86429-15-6. info
    neurčeno
  • HARRINGTON, Austin. Moderní sociální teorie : základní témata a myšlenkové proudy. Translated by Hana Antonínová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 495 s. ISBN 8073670933. info
  • KELLER, Jan. Dějiny klasické sociologie. Vyd. 2. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 529 s. ISBN 9788086429526. info
Výukové metody
přednášky, skupinový projekt, průbežné písemné práce
Metody hodnocení
(a) První průběžná písemná práce
(b) Druhá průběžná písemná práce
(b) Třetí průběžná písemná práce
(c) Závěrečná písemná práce
(d) Písemná zkouška

Písemné práce jsou hodnocené formou přijatá/nepřijatá. V případě nepřijetí je nutné písemnou práci přepracovat a odevzdat novou verzi. Závěrečné hodnocení (A-F) vzniká na základě bodového výsledku zkoušky, přičemž každé druhé vrácení kterékoliv písemné práce (průběžná) k přepracování, nebo vrácení závěrečné práce k přepracování, snižuje výsledné hodnocení kurzu o jeden stupeň. Více k hodnocení (stupnice, upřesnění) najdou studující v aktuálním sylabu. Informace o výsledku zkoušky získají studující prostřednictvím IS MU do 5 dnů po vykonání zkoušky. Termíny zkoušky budou zveřejněny rovněž prostřednictvím IS MU. Nedostaví-li se student/ka na jeden ze dvou řádných termínů zkoušky, ztrácí tím možnost absolvovat zkoušku v řádném termínu. I v tomto případě může absolvovat opravný termín zkoušky, který se však do IS MU započítává jako termín opravný (a nikoliv jako termín řádný). Případný druhý opravný termín se řídí předpisy Studijního a zkušebního řádu MU.
Informace učitele
Další informace a termíny pro odevzdání prací v aktuálním semestru jsou uvedeny v sylabu kurzu (Studijní materiály v IS MU).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023.