SOC101 Úvod do sociologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D. (přednášející)
Ing. Bc. Martina Nedomová, DiS. (cvičící)
Mgr. Tomáš Paul (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 12:00–13:40 Aula
Předpoklady
! NOW ( SOCb1001 Úvod do sociologie ) && ! SOCb1001 Úvod do sociologie
Schopnost číst český odborný text.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 28 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je poukázat v kontextu soudobého sociologického myšlení na souvislosti mezi biografickou zkušeností individuálních aktérů a historickou dynamikou institucionálních struktur společnosti.
Výstupy z učení
Student po úspěšném absolvování kurzu:
(a) bude znát základní sociologické pojmy
(b) bude schopen formulovat výklad sociálních jevů pomoci sociologických pojmů
Osnova
 • 18.09. Úvod do problematiky (CSZ/RV/PP)
 • 25.09. Kořeny sociologie: sociologie z modernity zrozená (RV) četba: Harrington (27‒35, 46‒54), Keller (13‒20, 26‒36)
 • 02.10. Člověk jako společenská bytost: Karl Marx (RV) četba: Harrington (73‒86), Marx, Engels (225‒256)
 • 09.10. Sociologie jako studium sociálních faktů: Emile Durkheim (RV) četba: Harrington (87‒99), Durkheim (115‒133)
 • Odevzdání 1. průběžné písemné práce: 09/10/2018
 • 16.10. Sociologie jako studium sociálního jednání: Max Weber (RV) četba: Harrington (103‒118), Weber (134‒156)
 • 23.10. Sociologie jako studium sociálních forem: Georg Simmel (RV) četba: Harrington (119‒129), Simmel (100‒131)
 • 30.10. Čtecí týden – přednáška se nekoná
 • Odevzdání 2. průběžné písemné práce: 31/10/2018
 • 06.11. Pozdní moderna jako riziková společnost I. (PP) četba: Beck 2004, úvod ke knize (9‒111)
 • 13.11. Pozdní moderna jako riziková společnost II. (PP) četba: Beck (113‒159)
 • 20.11. Pozdní moderna jako riziková společnost III. (PP) četba: Beck (161‒204)
 • 27.11. Institucionální dimenze modernity: Giddens I. (CSZ) četba: Giddens (9‒74)
 • 04.12. Institucionální dimenze modernity: Giddens II. (CSZ) četba: Giddens (75‒134)
 • 11.12. Institucionální dimenze modernity: Giddens III. (CSZ) četba: Giddens (135‒191)
 • 18. 12. Zápočtový týden, výuka se nekoná
 • Odevzdání 3. průběžné písemné práce: 21/12/2018
Literatura
  povinná literatura
 • BECK, Ulrich. Riziková společnost : na cestě k jiné moderně. Translated by Otakar Vochoč. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 431 s. ISBN 8086429326. info
 • GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 200 s. ISBN 80-86429-15-6. info
  neurčeno
 • HARRINGTON, Austin. Moderní sociální teorie : základní témata a myšlenkové proudy. Translated by Hana Antonínová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 495 s. ISBN 8073670933. info
 • KELLER, Jan. Dějiny klasické sociologie. Vyd. 2. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 529 s. ISBN 9788086429526. info
Výukové metody
přednášky, skupinový projekt, průbežné písemné práce
Metody hodnocení
(a) První průběžná písemná práce
(b) Druhá průběžná písemná práce
(c) Třetí průběžná písemná práce
(d) Písemná zkouška

Písemné práce jsou hodnocené formou přijatá/nepřijatá. V případě nepřijetí je nutné písemnou práci přepracovat a odevzdat novou verzi. Závěrečné hodnocení (A-F) vzniká na základě bodového výsledku zkoušky, přičemž každé druhé vrácení kterékoliv písemné práce (průběžná) k přepracování, nebo vrácení závěrečné práce k přepracování, snižuje výsledné hodnocení kurzu o jeden stupeň. Více k hodnocení (stupnice, upřesnění) najdou studující v aktuálním sylabu. Informace o výsledku zkoušky získají studující prostřednictvím IS MU do 5 dnů po vykonání zkoušky. Termíny zkoušky budou zveřejněny rovněž prostřednictvím IS MU. Nedostaví-li se student/ka na jeden ze dvou řádných termínů zkoušky, ztrácí tím možnost absolvovat zkoušku v řádném termínu. I v tomto případě může absolvovat opravný termín zkoušky, který se však do IS MU započítává jako termín opravný (a nikoliv jako termín řádný). Případný druhý opravný termín se řídí předpisy Studijního a zkušebního řádu MU.
Informace učitele
Další informace a termíny pro odevzdání prací v aktuálním semestru jsou uvedeny v sylabu kurzu (Studijní materiály v IS MU).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/SOC101