SOC101 Úvod do sociologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2003
Rozsah
2/0/0. 6 kr. 3 původní kredity. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Veronika Šenkýřová, DiS.
Rozvrh
Út 10:00–11:40 J21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz nabízí základní informaci o klíčových pojmech sociologie. Je koncipován tematicky a rozdělen do čtyř bloků: (a) sociologie jako forma vědění, (b) člověk a společnost, (c) struktury moci, (d) sociální změna. Cílem kurzu je poukázat v kontextu soudobého sociologického myšlení na souvislosti mezi biografickou zkušenost individuálních aktérů a historickou dynamiku institucionálních struktur společnosti. Forma hodnocení: (a) Průběžný písemný test v podobě kombinace otevřených a uzavřených otázek. Body získané na průběžném testu [max. 30 bodů] se započítávají do bodů řádného termínu zkoušky. Výsledek průběžného testu je součástí pouze řádného termínu zkoušky, a nezapočítává se do termínu opravného. (b) Písemná zkouška [max. 70 bodů] v podobě kombinace otevřených a uzavřených otázek. Minimální počet bodů pro získání kreditů je 60 ze 100 bodů. Informace o výsledcích testů získají studenty prostřednictvím ISMU do 5 dnů. Termíny zkoušky budou zveřejnění rovněž prostřednictvím ISMU.
Osnova
  • viz Dokumenty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/dok/index.pl?fakulta=1423;dok=1423:SOC101
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.