SOC101 Úvod do sociologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2001
Rozsah
2/0/0. 6 kr. 3 původní kredity. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Veronika Šenkýřová, DiS.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz nabízí základní informaci o klíčových pojmech sociologie. Je koncipován tematicky a rozdělen do čtyř bloků: (a) sociologie jako forma vědění, (b) člověk a společnost, (c) struktury moci, (d) sociální změna. Cílem kurzu je poukázat v kontextu soudobého sociologického myšlení na souvislosti mezi biografickou zkušenost individuálních aktérů a historickou dynamiku institucionálních struktur společnosti. Dva průběžné testy a závěrečná zkouška kontroluje vědomosti získané z textů četby sociologického prosemináře a ze základní literatury kurzu. Předpokládá se dále průběžná práce studentů s literaturou na sociologickém prosemináři, která se kontroluje odevzdáním písemních příprav na každém semináři a závěrečnou recenzi z vybrané sociologické knihy v rozsahu 1000 slov. Texty četby na proseminář jsou obsaženy v čítance kterou lze koupit na FSS MU v Brně. Vědomosti získané v tomto kurzu jsou nezbytné k vykonání postupové zkoušky na oboru sociologie. Podmínky pro získání kreditů [minimální počet bodů 40]: (a) absolvování dvou průběžného testu kontrolujících vědomosti získané z textů povinné četby [30 bodů], (b) písemná zkouška [70 bodů]. Informace o výsledcích průběžného testu a zkoušky získají studenty prostřednictvím ISMU do 3 dnů. Termíny zkoušky budou zveřejnění rovněž prostřednictvím ISMU.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Předmět je součástí postupové zkoušky.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.