SOC101 Úvod do sociologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2006
Rozsah
2/0/0. 6 kr. 3 původní kredity. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbara Dobešová (pomocník)
doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Rozvrh
Út 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Anotace Kurz nabízí základní informaci o klíčových pojmech sociologie. Je koncipován tematicky a rozdělen do čtyř bloků: (a) sociologie jako forma vědění, (b) člověk a společnost, (c) struktury moci, (d) sociální změna. Cílem kurzu je poukázat v kontextu soudobého sociologického myšlení na souvislosti mezi biografickou zkušeností individuálních aktérů a historickou dynamikou institucionálních struktur společnosti. Další informace na webové stránce kurzu: https://is.muni.cz/auth/el/1423/podzim2006/SOC101/
Osnova
  • 26.09. Povaha sociologického myšlení - 03. 10. Sociologické problémy a sociologické teorie - 10. 10. Kultura, socializace a jedinec - 17. 10. Sociální interakce a sociální vztahy - 24. 10. Sociální normy, konformita a deviace - 31.10. Průbežná kontrola studia - 07. 11. Čtecí týden - 14. 11. Moderní organizace, byrokracie a disciplinace - 21. 11. Stratifikace, sociální třídy a etnické skupiny - 28. 11. Stát, vládnutí a politická moc - 05. 12. Modernita, modernizace a kulturní změna - 12. 12. Moderní urbanizace a globalizace -
Literatura
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
  • BAUMAN, Zygmunt a Tim MAY. Myslet sociologicky : netradiční uvedení do sociologie. Translated by Jana Ogrocká. V tomto překladu přeprac. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 239 s. ISBN 8086429288. info
  • GIDDENS, Anthony. Sociologie. Edited by Jan Jařab. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 595 s. ISBN 8072031244. info
  • Úvod do sociologie. Edited by Jan Keller. 4. rozš. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 181 s. ISBN 80-85850-25-7. info
Metody hodnocení
Forma hodnocení (a) Průběžný test za 20 bodů (b) Písemná zkouška za 80 bodů. Minimální počet bodů pro získání kreditů je 60 z celkem 100 bodů. Informace o výsledcích testů získají studenti prostřednictvím ISMU do 5 dnů. Termíny zkoušky budou zveřejněny rovněž prostřednictvím ISMU. Nedostaví-li se student na jeden ze dvou řádných termínů zkoušky, ztrácí tím možnost absolvovat zkoušku v řádném termínu. I v tomto případě však může absolvovat opravný termín zkoušky, který se však do ISMU započítává jako termín opravný (a nikoliv jako termín řádný). Případný druhý opravný termín se řídí předpisy Studijního a zkušebního řádu MU (viz: http://www.rect.muni.cz/statut/studrad-Bc-Mgr.htm).
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1423/podzim2006/SOC101
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.