SOC101 Úvod do sociologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2004
Rozsah
2/0/0. 6 kr. 3 původní kredity. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ivana Šimíková (přednášející)
Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Rozvrh
Út 10:00–11:40 J31
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
SOC101/Emile: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SOC101/Max: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Anotace: Kurz nabízí základní informaci o klíčových pojmech sociologie. Je koncipován tematicky a rozdělen do čtyř bloků: (a) sociologie jako forma vědění, (b) člověk a společnost, (c) struktury moci, (d) sociální změna. Cílem kurzu je poukázat v kontextu soudobého sociologického myšlení na souvislosti mezi biografickou zkušeností individuálních aktérů a historickou dynamikou institucionálních struktur společnosti. Výuka bude probíhat ve dvou skupinách, ve čtrnáctidenním přednáškovém cyklu. Týden bez přednášky slouží ke studiu povinné literatury a zpracování průběžných úkolů.Další informace jsou na webové stránce předmětu: https://is.muni.cz/auth/el/1423/podzim2004/SOC101/ Forma hodnocení: (a) Průběžné písemné práce, které budou mít následující podobu a strukturu: celkem třikrát za semestr studenti odevzdají pomocí internetové stránky kurzu text, který se bude skládat z: 1) analýzy a konceptualizace vždy jednoho vybraného pojmu, který musí být zpracován pomocí nejméně tří sociologicky relevantních knih (z čehož dvě musí být ze seznamu povinné literatury ke kurzu), včetně uvedení citací. Dále 2) v přípravě musí být uveden a popsán příklad (z novin, filmu, každodenní zkušenosti), který se vztahuje k vybranému sociologickému konceptu a 3) následná interpretace této události, příkladu pomocí již zmíněného konceptu. Rozsah každého textu je 3600 až 5400 znaků, termíny odevzdání jsou: 1.úkol: do 2.11., 2. úkol do 30.11. a 3. úkol do 4.1.2005. Včasné odevzdání a kvalitní zpracování těchto příprav bude bodováno celkem 15ti body (každý úkol maximálně 5ti body: 5 bodů: odevzdáno včas a nevráceno na přepracování 1 bod: neodevzdáno včas, případně vráceno na přepracování Druhou částí hodnocení bude: (b) Písemná zkouška (max. 85 bodů), která je souborem uzavřených otázek. Minimální počet bodů pro získání kreditů je 60 z celkem 100 bodů. Informace o výsledcích testů získají studenti prostřednictvím ISMU do 5 dnů. Termíny zkoušky budou zveřejněny rovněž prostřednictvím ISMU. Nedostaví-li se student na jeden ze dvou řádných termínů zkoušky, ztrácí tím možnost absolvovat zkoušku v řádném termínu. I v tomto případě však může absolvovat opravný termín zkoušky, který se však do ISMU započítává jako termín opravný (a nikoliv jako termín řádný). Případný druhý opravný termín se řídí předpisy Studijního a zkušebního řádu MU (viz: http://www.rect.muni.cz/statut/studrad-Bc-Mgr.htm).
Literatura
  • Myslet sociologicky :netradiční uvedení do sociologie. Edited by Zygmunt Bauman - Jana Ogrocká. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 249 s. ISBN 80-85850-90-7. info
  • GIDDENS, Anthony. Sociologie. Edited by Jan Jařab. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 595 s. ISBN 8072031244. info
  • Úvod do sociologie. Edited by Jan Keller. 4. rozš. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 181 s. ISBN 80-85850-25-7. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.