SOC101 Úvod do sociologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2000
Rozsah
2/0/0. 6 kr. 3 původní kredity. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Veronika Šenkýřová, DiS.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz nabízí základní informaci o klíčových pojmech sociologie. Je koncipován tematicky a rozdělen do čtyř bloků: (a) sociologie jako forma vědění, (b) člověk a společnost (c) struktury moci, (d) sociální změna. Průběžný a závěrečný test kontroluje vědomosti získané z přednášek, z textů četby sociologického prosemináře, a ze základní literatury kurzu. Předpokládá se dále průběžná práce studentů s literaturou na sociologickém prosemináři, která se kontroluje odevzdáním písemních příprav na každém semináři a závěrečnou recenzi z vybrané sociologické knihy v rozsahu 600 slov. Vědomosti získané v tomto kurzu jsou nezbytné k vykonání postupové zkoušky na oboru sociologie.
Literatura
 • Mills,C. Wright: Sociologická imaginace
 • GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. Translated by Karel Müller. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 195 s. ISBN 80-85850-62-1. info
 • WEBER, Max. Sociologie náboženství. Edited by Miloš Havelka, Translated by Jan J. Škoda. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1998. 367 s. ISBN 8070212403. info
 • BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. Translated by Věra Dvořáková. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. 179 s. ISBN 8071845183. info
 • Úvod do kulturní a sociální antropologie. Edited by Robert Francis Murphy - Hana Červinková. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 267 s. ISBN 80-85850-53-2. info
 • WEBER, Max. Autorita, etika a společnost : pohled sociologa do dějin. Translated by Jan J. Škoda. 1. české vyd. Praha: Mladá fronta, 1997. 294 s. ISBN 8020406115. info
 • BAUMAN, Zygmunt. Myslet sociologicky :netradiční uvedení do sociologie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 233 s. ISBN 80-85850-14-1. info
 • BAUMAN, Zygmunt. Úvahy o postmoderní době. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 163 s. ISBN 80-85850-12-5. info
 • KELLER, Jan. Úvod do sociologie. 3. upr. vyd. Brno: Sociologické nakladatelství, 1995. 186 s. ISBN 80-85850-06-0. info
 • KELLER, Jan. Nedomyšlená společnost. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 1992. 125 s. ISBN 80-901102-0-7. info
 • BERGER, Peter L. Pozvání do sociologie. Translated by Eduard Urbánek. 1. vyd. Praha: Federální ministerstvo obrany ČSFR, Správa sociálního zařízení, 1991. 157 s. ISBN 80854690801. info
 • MILLS, C. Wright. Mocenská elita. Praha: Orbis, 1966. info
Informace učitele
Seznam požadované literatury
Bauman, Z. 1996. Myslet sociologicky. Praha: SLON.
Giddens, A. 1999. Sociologie. Praha: Argo.
Keller, J. 1997. Úvod do sociologie. Praha: SLON. s. 8-85.
Murphy, R. F. 1998. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: SLON. s. 11-72, 128-169.
Proseminář:
Bauman, Z. 1995. Úvahy o postmoderní době. Praha: SLON.
Beauvoir, S. 1967. Druhé pohlaví. Praha: Osiris.
Bourdieu, P. 1998. Teorie jednání. Praha: Karolinum.
Goffman, E. 1999. Všichni hrajeme divadlo. Praha: Ypsilon.
Marx, K. 1953. Kapitál sv.I. Praha: SNPL.
Mills, C.W. 1966. Mocenská elita. Praha: Orbis.
Mills, C.W. 1968. Sociologická imaginace. Praha: Mladá fronta.
Todorov, T. 2000. Mezní situace. s. Praha: Mladá fronta.
Veblen, T. 1999. Teorie zahálčivé třídy. Praha: SLON.
Weber, M. 1998. Sociologie náboženství. Praha: Vyšehrad.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Předmět je součástí postupové zkoušky.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.