POLb1002 Moderní politické dějiny

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 10:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
Předpoklady
! POL116 Moderní politické dějiny && ! NOW ( POL116 Moderní politické dějiny )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 230 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 184/230, pouze zareg.: 0/230, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/230
Mateřské obory/plány
předmět má 49 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět se zaměřuje na vybraná témata moderních politických dějin s doplněním o širší ekonomický, sociální a kulturní kontext. Jádrem je kombinace výkladu k důležitým obdobím v dějinách významných evropských zemí, USA a Číny a rozboru klíčových fenoménů, událostí a válek ovlivňujících světovou politiku. Cílem je prohloubení znalostí a orientace studentů v politické historii především 20. století. Předmět tak vytváří základ pro pochopení vývoje důležitých národních politických systémů, moderní politiky a klíčových válečných konfliktů.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti schopni popsat vývoj moderní politické historie významných evropských zemí, USA a Číny. Dále se naučí interpretovat klíčové události a fenomény světové politiky 20. století.
Osnova
  • 1) Horor první světové války; 2) Ruské revoluce, občanská válka a stalinský Sovětský svaz; 3) Německo – "dýka do zad", výmarské selhání, nástup Hitlera a upevnění jeho režimu; 4) Druhá světová válka; 5) Sovětský svaz a východní blok po roce 1945; 6) Německo v ruinách, západoněmecká demokracie a rok 1968 na Západě; 7) Polský "slabý článek", sovětská "Horní Volta s raketami" a rozklad impéria; 8) Francie - pád třetí republiky, neslavná Vichy, nestabilní čtvrtá republika, de Gaulle a zrod páté republiky; 9) USA - od první světové války do vietnamské porážky a tažení proti "Říši zla"; 10) Čína – od Čankajška přes Mao Ce-tunga ke kočce, která chytá myši; 11) USA, Evropa a svět po Studené válce: od pádu Zdi k 11. září 2001 a ruskému úsilí o obnovu impéria. Sylabus s rozpisem přednášek bude dostupný před začátkem semestru ve složce Studijní materiály v ISu, Organizační pokyny.
Literatura
    povinná literatura
  • Raková, S. – Opatrný, J.: USA. Praha 2003, s. 153-208.
  • Kershaw, I. (2019): Na horské dráze. Evropa v letech 1950-2017. Praha: Argo, s. 40-48, 80-91, 100-106, 110-127, 134-150, 229-251, 259-264, 285-288, 315-342, 359-368, 384-393
  • Nálevka, V.: Světová politika ve 20. století. Praha 2000, s. 37-41, 56-60, 69-71.
  • Kershaw, I. (2017): Do pekel a zpět. Evropa 1914-1949. Praha: Argo, s. 37-85, 89-95, 114-126, 144-153, 161-165, 175-182, 190-211, 229-231, 239-250, 255-263, 300-351, 374-377, 448-452, 461-481
Výukové metody
přednášky, studium literatury, diskuse
Metody hodnocení
Průběžný test a závěrečné přezkoušení. Průběžný test: nutné získat alespoň 7 z 12 bodů, závěrečné přezkoušení - nutné získat alespoň 60 % bodů.
Informace učitele
Podvodné plnění studijních povinností Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2024.