VPLn8816 Programy sociálního a organizačního rozvoje organizací

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Blanka Plasová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
So 21. 10. 9:00–10:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, 11:00–12:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, 13:00–14:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, So 2. 12. 15:00–16:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, 17:00–18:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VPLn8816/01_Spol_odpov: Rozvrh nebyl do ISu vložen. O. Hora
VPLn8816/03_Gen_nerovnost: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Plasová
VPLn8816/04_Prace_rodina: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Plasová
VPLn8816/02_Stabilizace: Rozvrh nebyl do ISu vložen. O. Hora
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz dává odpověď na otázku: Co je sociální a organizační rozvoj v pracovních organizacích a jak jej zabezpečovat.
Studenti by na konci kurzu měli:
- Znát povahu různých rizik spojených s oblastí sociálního rozvoje.
- Znát vhodné nástroje řešení a umět navrhnout řešení pro identifikovaná sociální rizika.
- Být schopni reflektovat organizační strategie včetně personální strategie, strategie organizačního rozvoje a mimo-organizační kontext (např. veřejnou politiku).
- Být schopni analyzovat problémy nebo situace a nástroje v oblasti sociálního rozvoje.
- Reflektovat potřebu komunikace a zvláště potřebu komunikace a vyjednávání při řešení problémů a rozvoj potřebných dovedností.
Výstupy z učení
Studenti by na konci kurzu měli:
- Samostatně vypracovat logický a konsistentní písemný návrh odpovídající na řešení problému.
- Samostatně aplikovat teoretické a empirické poznatky získané v tomto předmětu (a předchozích základních předmětech studia).
- Prokázat analytické schopnosti pro posouzení konkrétního problému nebo situace.
- Prokázat znalosti a schopnost aplikace konkrétní metodiky řešení problému.
Osnova
 • 1) Úvod do sociálního rozvoje organizací.
 • 2) Analýza poznatků pro program sociálního rozvoje.
 • 4) Rozvoj a vzdělávání: vzdělávací program.
 • 5) Organiční rozvoj.
 • 6) Společenská odpovědnost organizace.
 • 7) Stabilizace zaměstnanců.
 • 8) Etika ve firmě.
 • 9) Genderové nerovnosti a jejich řešení v organizacích.
 • 10) Nerovnováha mezi prací a rodinou.
 • 11) Problematika šikany na pracovišti.
 • 11) Management diverzity.
 • 12) Zavádění a realizace programu sociálního rozvoje.
Literatura
  povinná literatura
 • A Handbook of personnel management practice (Orig.) : Personální management [Grada Publishing, 1999]. info
 • Veselý, A., 2006. Teorie mnohačetných forem kapitálů. Pražské sociálně vědní studie. Praha: CESES, FSV UK a FF UK. (dostupné na: http://publication.fsv.cuni.cz)
 • Esping-Andersen, G. 2009. The Incomplete Revolution: Adapting to Women's New Roles. Cambridge: Malden, Polity Press. Str. 1-110. (v knihovně)
 • Cahusac E, Kanji S (2014) Giving up: How gendered organizational cultures push mothers out. Gender, Work & Organization 21(1): 57–70.
 • Cheung-Judge, Mee-Yan, Holbeche, Linda (2015). Organization development. Kogan Page: London, 90-113.
 • Eger, Ludvík, 2009. Diverzity management, Praha: Česká andragogická
 • Acker, J. 1990. Hierarchies, Jobs, Bodies: Theory of Gendered Organizations. Gender & Society 2 (139): 139-158.
 • Bičáková, A.; Kalíšková, K. 2015. Od mateřské k nezaměstnanosti: Postavení žen s malými dětmi na trhu práce. IDEA studie 8 / 2015
 • Hill, E.J.; Weiner, S.P. 2003. Work/Life Balance Policies and Programs. In: Edwards, J.E; Scott, J.C.; Raju, N.S. 2003. The Human Resources Program-Evaluation Handbook. Sage Publication, Inc. Str. 447-468
 • Allison, Michael, Kaye, Jude (2005). Strategic Planning for Non Profit Organizations, John Viley and Sons: Hoboken, str. 125-152.
 • Barth, Regine, Wolff Franzizska (2009). „Corporate Social Responsibility and sustainability impact: opening the arena“. Pp 3-25 In Barth, Regine, Wolff Franzizska (eds.) Corporate Social Responsibility in Europe. UK/USA: Edward Edgar. (čti str. 3-19)
 • Taylor-Gooby, P. 2004. New Risks and Social Change. Pp. 1-28. In Taylor-Gooby, P. (ed.). New risks, new welfare: the Transformation of the European Welfare State. New York: Oxford Univerzity Press.
 • Branham, Leight (2009) 7 skrytých důvodů proč zaměstnanci odcházejí z firem. Praha: Grada Publishing. (str. 29-41)
 • GRASSEOVÁ, Monika a KOL. Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. 2. vyd. Brno: BizBooks, 2012. 325 s. ISBN 978-80-265-0032-2. info
 • KŘÍŽKOVÁ, Alena a Karel PAVLICA. Management genderových vztahů : postavení žen a mužů v organizaci. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2004. 155 s. ISBN 8072611178. info
 • TICHÁ, Ivana. Učící se organizace. Vyd. 1. V Praze: Česká zemědělská univerzita, 1999. 56 s. ISBN 80-213-0574-6. info
 • WERTHER, William B. a Keith DAVIS. Lidský faktor a personální management. 1. vyd. Zlín: Victoria Publishing, 1992. 611 s. ISBN 808560504X. info
  doporučená literatura
 • Branham, Leight (2004). Jak si udržet nejlepší zaměstnance. Brno: Computer Press. (čtěte výběrově dle svého zájmu o konkrétní problémy nebo postupy řešení)
 • Bonoli, G. 2006. New Social Risks and the Politics of Post-Industrial Social Policies. Pp. 3-26. In Armingeon, K., Bonoli, G. (eds.): The Politics of Post-Industrial Welfare States. Adapting post-war social policies to new social risks. NY: Routledge
 • Rothwell, Sullivan (2010) „Change Process and Models“ in Rothwell et al. Practicing Organisation Development. Pfeiffer: San Francisco, str. 43-70.
 • Hubbard, E., 2004.: The Manager's Pocket Guide to Diversity Management,
 • Pavlík, Bělčík a kol. (2010). Společenská odpovědnost organizace: CSR v praxi a jak s ním dál. Praha: Grada (str. 65-91)
 • Cummings, Thomas, Worley, Chritopher (2009). Organizational Development and Change. Cengage Learning: Mason, str. 121-130, 139-150.
 • Potůček, M. 1999. Křižovatky české sociální reformy. Praha: SLON. ss. 14-35.
 • Hohnen (2007). Corporate Social Responsibility. An Implementation Guide for Business. International Institute for Sustainable Development. Manitoba. str. 18-54.
 • Foot, M, Hook, G. 2002. Personalistika. Praha: Computer Press
 • Huňková, M., Rytířová, K., Navrátilová. J. 2003. Rovné příležitosti žen a mužů v zaměstnání. Brno: Nesehnutí. Str. 17-18.
 • Griffeth, R., Hom, P. (2001). Retaining valued employees. London: Sage, str. 1-30.
 • Formánková, L,; Plasová, B,; Vyhlídal, J. 2016. Parental employment patterns in the Czech Republic: economic rationality or cultural norm? Pp. 141-170 In Roosalu, T. , Hofäcker. D.. Rethinking Gender, Work and Care in a New Europe.
 • SENGE, Peter M. Pátá disciplína : teorie a praxe učící se organizace. Translated by Irena Grusová. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2007. 439 s. ISBN 9788072611621. info
  neurčeno
 • Hubbart (2004). What is diverzity? In: The Manager's Pocket Guide to Diversity Management (kapitola 2). Amherst: HRD PRESS.
 • Rothwell et al. Practicing Organisation Development. Pfeiffer: San Francisco, 234-268.
Výukové metody
Přednášky. Samostudium - studentům uložena literatura. Seminární práce. Opakovaná zpětná vazba na seminární práci.
Metody hodnocení
Opakovaná zpětná vazba na seminární práci. Zkouška - posouzení vypracované expertizy k zadanému tématu.
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/VPLn8816