BI301K Úvod do práva ICT II

Právnická fakulta
podzim 2015
Rozsah
2/1. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons) (přednášející)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Václav Stupka, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons) (cvičící)
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Nechvátalová (pomocník)
JUDr. Danuše Spáčilová (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh
Čt 13:30–15:00 024
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BI301K/01: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každý sudý čtvrtek 15:05–16:35 024, J. Harašta
BI301K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Harašta
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět základním otázkám veřejnoprávní regulace ICT
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy trestní a správní jurisdikce na internetu
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy eGovernmentu
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy eJustice
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy veřejnoprávní ochrany duševního vlastnictví
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy kyberkriminality a kybernetické bezpečností
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy elektronických finančních transakcí
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy regulace elektronických komunikací
Osnova
 • Úvod do veřejného práva informačních a komunikačních technologií
 • Public Sector Information
 • Jurisdikce v trestních, správních a finančních věcech
 • eVolby a eSbírka
 • eJustice a ODR
 • eFinance
 • Kybernetická bezpečnost
 • Veřejnoprávní ochrana práva duševního vlastnictví
 • Kyberkriminalita
 • Osobní údaje v informačních systémech
 • Regulace elektronických komunikací
 • Datové schránky
Literatura
 • Aktuální studijní materiály v IS MU
 • MATES, Pavel a Vladimír SMEJKAL. E-government v českém právu. Praha: Linde, 2006. 244 s. ISBN 8072016148. info
Výukové metody
přednášky, semináře, e-learningová aplikace, workshopy s odborníky z praxe
Metody hodnocení
odpovědníky v e-learningové aplikaci
Informace učitele

Předmět je vytvořen v rámci realizace projektu OP VK "Rozšíření a inovace vysokoškolského vzdělávání v odvětví práva a technologií (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0471)"

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2022.