BI301K Úvod do práva ICT II

Právnická fakulta
podzim 2011
Rozsah
2/1. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Danuše Spáčilová (přednášející)
Mgr. Václav Stupka, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Bc. Jaromír Šavelka (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Věra Šilingrová
Rozvrh
Čt 16:40–18:10 034
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BI301K/01: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každý sudý čtvrtek 15:05–16:35 259, L. Kyncl
BI301K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Kyncl
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět základním otázkám veřejnoprávní regulace ICT
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy trestní a správní jurisdikce na internetu
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy eGovernmentu
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy eJustice
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy veřejnoprávní ochrany duševního vlastnictví
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy kyberkriminality
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy elektronických finančních transakcí
Osnova
 • 1. úvod, pojem veřejného práva ICT, základní metody, zadání témat seminárních prací
 • 2. vybrané otázky trestněprávní a správní jurisdikce na internetu
 • 3. e-demokracie, e-government, e-volby – přehled problematiky a základní klasifikace právních institutů
 • 4. právní úprava on-line komunikace stát-občan I
 • 5. elektronické formy zadávání veřejných zakázek
 • 6. právní úprava informačních systémů veřejné správy, registry
 • 7. další využití informací veřejné správy
 • 8. e-justice I – koncept elektronického spisu a podpůrných agend
 • 9. e-justice I – příklady nasazení a justiční informační systémy
 • 10. ochrana osobních údajů v informačních systémech – praktické otázky
 • 11. počítačová trestná činnost – úvod do problému a klasifikace právních nástrojů
 • 12. právo elektronických komunikací
 • 13. shrnutí problematiky, vyhodnocení odpovědníků
Literatura
 • Aktuální studijní materiály v IS MU
 • MATES, Pavel a Vladimír SMEJKAL. E-government v českém právu. Praha: Linde, 2006. 244 s. ISBN 8072016148. info
Výukové metody
přednášky, semináře, e-learningová aplikace, workshopy s odborníky z praxe
Metody hodnocení
odpovědníky v e-learningové aplikaci, odevzdání a prezentace týmové písemné práce - kolokvium bude uděleno za úspěšné dokončení min. 3 z celkem 10 on-line odpovědníků a za odevzdání a prezentaci projektu dle pokynů na první přednášce.
Informace učitele


Předmět je vytvořen v rámci realizace projektu OP VK "Rozšíření a inovace vysokoškolského vzdělávání v odvětví práva a technologií (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0471)"

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.