BI501K Právní databáze a právní informační systémy

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BI501K/01: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Po 18:00–19:40 024, J. Harašta
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Základní znalost práce na PC.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních dovedností a orientace v práci se zdroji právních informací.
Výstupy z učení
Po absolvování bude student schopen:
- chápat základní funkcionality informačních systémů a jejich prostřednictvím popsat konkrétní právní informační systém
- vyhledat základní právní informace na internetu
- vyhledat předpisy a další související dokumenty v systémech ASPI, Codexis a Beck-online
- vyhodnotit spolehlivost a aktuálnost nalezených informací a dokumenty správně citovat
- vyřešit s využitím právních informačních systémů jednoduché příklady.
- sestavit s použitím systémů rešerši určité právní otázky.
Osnova
 • Cvičení:
 • Úvod. Historie. Základní pojmy.
 • Struktura předpisů. Prameny.
 • Algoritmizace vyhledávání.
 • Zpracování výstupu. Rešerše.
 • Informační systémy online.
 • Právní informační systém ASPI.
 • Právní informační systém ASPI II.
 • Právní informační systém Beck-online.
 • Právní informační systém Beck-online II.
 • Právní informační systém Codexis.
 • Právní informační systém Codexis II.
 • EUR-Lex.
Literatura
  doporučená literatura
 • PTAŠNIK, Adam. Automatizované zpracování právních textů. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2007. 168 s. ISBN 9788087071472. info
Výukové metody
Cvičení v počítačové učebně. Odpovědníky k průběžně kontrole studia. Seminární práce.
Metody hodnocení
Nezbytným předpokladem úspěšného ukončení kurzu je splnění podmínek podrobněji uvedených v interaktivní osnově předmětu (docházka na cvičení, odpovědníky a seminární práce).
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/BI501K