BJ602K Administrative Judiciary

Faculty of Law
Spring 2021
Extent and Intensity
6/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Taught online.
Teacher(s)
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
Department of Civil Procedure - Faculty of Law
Contact Person: Alice Dvořáková
Supplier department: Department of Civil Procedure - Faculty of Law
Timetable
Fri 12. 3. 14:00–15:40 302, Fri 26. 3. 14:00–15:40 126, 16:00–17:40 126
Prerequisites (in Czech)
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 13 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The purpose of this course is to inform students about regulation of admministrative justice in the Czech republic.
Learning outcomes
At the end of the course students should be able to:
explain the conception of administrative justice;
understand legal regulation of administrative justice.
Syllabus
 • 1. The concept of administrative justice.
 • 2. General part of Code of Administrative Justice.
 • 3. Special part of Code of Administrative Justice.
Literature
 • POTĚŠIL, Lukáš, Vojtěch ŠIMÍČEK, Lukáš HLOUCH, Filip RIGEL and Martin BRUS. Soudní řád správní. Komentář (Code of Administrative Justice. Commentary). Praha: Leges, 2014. p. nestránkováno, 361 pp. Komentátor. ISBN 978-80-7502-024-6. info
 • Soudní řád správní : komentář. Edited by Luboš Jemelka. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. xx, 1142. ISBN 9788074004988. info
 • SOUČKOVÁ, Marie, Petr LAVICKÝ and Sylva ŠIŠKEOVÁ. Soudní řád správní s judikaturou a souvisejícími předpisy. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2005. xvii, 467. ISBN 8071793140. info
 • Soudní řád správní : komentář. Edited by Vladimír Vopálka. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. xi, 327. ISBN 8071798649. info
 • Soudní řád správní a předpisy souvisící s novou úpravou správního soudnictví : s vysvětlivkami. Edited by Jana Brothánková - Marie Žišková. Praha: Linde, 2003. 405 stran. ISBN 8072014242. info
 • PÍTROVÁ, Lenka and Richard POMAHAČ. Evropské správní soudnictví. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1998. xv, 343. ISBN 8071791830. info
 • STAVINOHOVÁ, Jaruška. Správní soudnictví a jeho další perspektivy (Administrative judiciary and its prospects). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1998, roč. 6, č. 3, p. 488-502. ISSN 1210-9126. info
 • MAZANEC, Michal. Správní soudnictví. Praha: Linde, 1996. 451 s. ISBN 8072010212. info
 • MACUR, Josef. Správní soudnictví a jeho uplatnění v současné době. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 157 s. ISBN 8021004843. info
 • MACUR, Josef. Správní soudnictví [UJEP Brno, 1986]. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1986. 205 s. info
Teaching methods
Lectures.
Assessment methods
Finished by colloquium (written test)
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2021/BJ602K