BV101Zk Dějiny české veřejné správy

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
12/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Alica Křápková (pomocník)
Mgr. et Mgr. Lenka Šmídová Malárová (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.
Katedra dějin státu a práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra dějin státu a práva - Právnická fakulta
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Mateřské obory
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Dějiny české veřejné správy budou rozděleny do tří celků. V prní části bude věnována pozornost vzniku moderní státní správy a územní samosprávy v období rakousko-uherské monarchie. Druhá část bude věnována reformám veřejné správy v první ČSR s důrazem na župní zákon z roku 1920 a organizační zákon z roku 1927. Ve třetí části bude výuka zaměřena na období nesvobody a poválečný vývoj s akcentem na vznik a vývoj národních výborů v tomto období.
Výstupy z učení
Student pochopí souvislosti vývoje jednotlivých správněprávních institutů; dokáže charakterizovat jednotlivé etapy vývoje veřejné správy v moderních českých dějinách; dokáže analyzovat příčiny a výsledky jednotlivých správních reforem; bude umět současnou podobu veřejné správy zasadit do historických souvislostí.
Osnova
  • 1. Rok 1848 a jeho význam pro vývoj veřejné správy na našem území 2. Správní reformy v období Bachovského absolutismu 3. Ústavní vývoj ve 2. polovině 19. století 4. Vznik a vývoj územní samosprávv v 60. letech 19. století 5. Vývoj státní správy po vydání Prosincové ústavy 6. Změny v oblasti veřejné správy v období 1. světové války 7. Národní výbory a národní rady v roce 1918 8. Vznik ČSR a recepční norma 9. Ústavní vývoj v 1. ČSR 10. Reforma obecní samosprávy v 1. ČSR 11. Vydání župního zákona v roce 1920 12. Vydání organizačního zákona v roce 1927 13. Státoprávní změny v období 2. ČSR 14. Prozatímní státní zřízení ve Velké Británii a příprava změny správního systému 15. Vznik národních výborů 16. Státoprávní změny v prvních poválečných letech 17. Vývoj národních výborů v letech 1945 - 1948
Literatura
  • SCHELLE, Karel. Dějiny české veřejné správy. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 314 s. právo. ISBN 978-80-7380-203-5. info
  • SCHELLE, Karel. Vývoj veřejné správy v letech 1848 až 1990. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 430 s. Právo. ISBN 80-86861-66-X. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
písemná zkouška - otevřené otázky
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2018 00:20, 16. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému