BVV14K Teorie a metoda práva ICT

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons) (cvičící)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Jan Zibner (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 1/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/15
Mateřské obory/plány
předmět má 47 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kursu je uvést studenty do právní terminologie a metodologie tak, aby mohli dál v rámci oboru studovat specializované právnické předměty.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kursu bude student schopen:
- ovládat praktické metody používání pramenů práva a interpretace právních pravidel
- chápat procesy autoritativní aplikace práva včetně specifické procesní terminologie a možností využití ICT
- chápat strukturu a fungování odpovědnostních institutů v soukromém, veřejném a mezinárodním právu
- analyzovat obsah centrálních právních axiomů, zejm. pojmu spravedlnosti, práv člověka a základních právních principů
- srovnat základní rysy kontinentální evropské právní kultury a ostatních dominantních světových právních kultur
Osnova
 • 1. Platnost a závaznost právních pravidel
 • 2. Typy právních pravidel a klasifikace právních odvětví
 • 3. Právo jako informační systém
 • 4. Prameny práva I – obecná klasifikace
 • 5. Prameny práva II – české a evropské právo
 • 6. Promulgace práva a právní informatika
 • 7. Interpretace práva I – obecná klasifikace metod
 • 8. Interpretace práva II – specifické metody a postupy v právu ICT
 • 9. Právní skutečnosti a jejich obvyklá typologie v informační společnosti
 • 10. Dokazování se zaměřením na elektronické důkazy
 • 11. Procesy autoritativní aplikace práva a využití ICT
 • 12. Typy a fungování odpovědnostních institutů
 • 13. Základy právní axiologie (pojem spravedlnosti)
Literatura
 • WEINBERGER, Ota. Norma a instituce : (úvod do teorie práva). Translated by Pavel Hungr. Vyd. 1,. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 217 s. ISBN 8021011238. info
 • KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995. xvi, 247. ISBN 3406401775. info
Výukové metody
interaktivní semináře (povinná účast)
Metody hodnocení
Kolokvium bude uděleno na základě úspěšného napsání testu (5 otevřených otázek, indikativní rozsah cca 1/4 A4) a odevzdání semestrální práce (cca 5 stran A4)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět neslouží k registraci studentů.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/BVV14K