BZ210Zk Základy správního práva

Právnická fakulta
jaro 2016
Rozsah
16/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (přednášející)
JUDr. David Hejč, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Petr Kolman, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Tomáš Svoboda (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 15. 2. 11:10–12:40 034, 11:10–12:40 140, 13:30–15:00 034, 13:30–15:00 140, Út 16. 2. 11:10–12:40 034, 11:10–12:40 140, 13:30–15:00 034, 13:30–15:00 140, Pá 18. 3. 11:10–12:40 034, 11:10–12:40 140, 13:30–15:00 034, 13:30–15:00 140, Pá 1. 4. 13:30–15:00 034, 13:30–15:00 140, 15:05–16:35 034, 15:05–16:35 140
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 34 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem tohoto kurzu je vybavit studenty teoretickými poznatky o výchozích a také fundamentálních otázkách a institutech správního práva, a dále i určitými dovednostmi a schopnostmi aplikovat získané znalosti na problémy praxe. Na konci tohoto kurzu bude student schopen - porozumět podstatě a poslání správního práva a veřejné správy, - vysvětlit jejich funkce, - vyargumentovat jejich opodstatněnost, - orientovat se v řešení případových studií, a - zdůvodnit vybrané řešení případové studie.
Osnova
  • Základní vymezení správního práva, základní vymezení veřejné správy, vědecké pojetí správního práva a správní věda, prameny správního práva, normy správního práva, subjekty správního práva, správně právní vztahy, základní vymezení organizace veřejné správy, organizace územní správy se všeobecnou působností, realizace činnosti veřejné správy, záruky zákonnosti ve veřejné správě, správně právní odpovědnost.
Literatura
  • PRŮCHA, Petr. Správní právo : obecná část. 8., dopl. a aktualiz. vyd.,. Brno: Doplněk, 2012. 427 s. ISBN 9788073803810. info
  • KADEČKA, Stanislav a Petr PRŮCHA. Správní právo - obecná část : multimediální učební text. 2., nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 74 s. ISBN 9788021045880. info
  • HENDRYCH, Dušan. Správní právo : obecná část. 8. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. xxxiv, 792. ISBN 9788071792543. info
  • SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 3., aktualiz. a upr. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 497 s. ISBN 9788074780028. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse ve výuce, úkoly k samostudiu. Účast na výuce je nepovinná.
Metody hodnocení
Účast na výuce je nepovinná. Předmět je ukončován ústní zkouškou. Student losuje 2 otázky, na zvládnutí musí obě zodpovědět min. na 60%.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.