BZ210Zk Správní právo

Právnická fakulta
jaro 2012
Rozsah
16/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (přednášející)
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Petr Kolman, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 13. 2. 11:10–12:40 140, 11:10–12:40 034, 13:30–15:00 034, 13:30–15:00 140, Út 14. 2. 11:10–12:40 140, 11:10–12:40 034, 13:30–15:00 140, 13:30–15:00 034, Pá 16. 3. 11:10–12:40 140, 11:10–12:40 034, 13:30–15:00 140, 13:30–15:00 034, Pá 30. 3. 13:30–15:00 034, 13:30–15:00 140, 15:05–16:35 034, 15:05–16:35 140
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem tohoto kurzu je vybavit studenty teoretickými poznatky o výchozích a také fundamentálních otázkách a institutech správního práva, a dále i určitými dovednostmi a schopnostmi aplikovat získané znalosti na problémy praxe. Na konci tohoto kurzu bude student schopen - porozumět podstatě a poslání správního práva a veřejné správy, - vysvětlit jejich funkce, - vyargumentovat jejich opodstatněnost, - orientovat se v řešení případových studií, a - zdůvodnit vybrané řešení případové studie.
Osnova
  • Základní vymezení správního práva, základní vymezení veřejné správy, vědecké pojetí správního práva a správní věda, prameny správního práva, normy správního práva, subjekty správního práva, správně právní vztahy, základní vymezení organizace veřejné správy, organizace územní správy se všeobecnou působností, realizace činnosti veřejné správy, záruky zákonnosti ve veřejné správě, správně právní odpovědnost.
Literatura
  • PRŮCHA, Petr. Průcha, P.: Správní právo, obecná část, (učebnice) 7. doplněné a aktualizované vydání. 7. vydání. Brno: MU Brno - Doplněk Brno, 2007. 418 s. ISBN 978-80-210-427. info
  • KADEČKA, Stanislav a Petr PRŮCHA. Správní právo - obecná část : multimediální učební text. 2., nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 74 s. ISBN 9788021045880. info
  • HENDRYCH, Dušan. Správní právo : obecná část. 7. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xxxviii, 8. ISBN 9788074000492. info
  • SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 2., aktualizované a přepra. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2009. 463 stran. ISBN 9788073573829. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse ve výuce, úkoly k samostudiu. Účast na výuce je nepovinná.
Metody hodnocení
Účast na výuce je nepovinná. Předmět je ukončován ústní zkouškou. Student losuje 2 otázky, na zvládnutí musí obě zodpovědět min. na 60%.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.