EN

PrF:CBB302K Alternativní řešení sporů - Informace o předmětu

CBB302K Alternativní způsoby řešení sporů

Právnická fakulta
podzim 2013
Rozsah
4/8. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Klára Drličková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. (přednášející)
JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Čt 19. 9. 13:30–15:00 025, 15:05–16:35 025
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
CBB302K/01: Pá 25. 10. 9:35–11:05 126, 11:10–12:40 126, Pá 22. 11. 13:30–15:00 133, 15:05–16:35 133, K. Drličková
CBB302K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Drličková
Předpoklady
! NOWANY ( CBB101Zk Dějiny české veřejné sp. , CBB102Zk Dějiny soukr.práva-řím.právo , CBB103Zk Základy politického systému ČR , CBB201Zk Mezinárodní systém , CBB202Zk Dějiny trestního práva , CBB203Zk Ekonomie , CBB204Zk Management , CBB205K Finanční právo trestní , CBB301Zk Vybr.kapitoly ze soc. a psych. , CBB401Zk , CBB402Zk ) &&! CBB101Zk Dějiny české veřejné sp. &&! CBB102Zk Dějiny soukr.práva-řím.právo && ! CBB103Zk Základy politického systému ČR && ! CBB201Zk Mezinárodní systém && ! CBB202Zk Dějiny trestního práva && ! CBB203Zk Ekonomie && ! CBB204Zk Management && ! CBB205K Finanční právo trestní && ! CBB401Zk && ! CBB402Zk && ! CBB301Zk Vybr.kapitoly ze soc. a psych. && CBZ101Zk Právní nauka && CBZ102Zk Úvod do státovědy && CBZ105Zk Evropská unie
Doporučuje se základní znalost teorie práva, občanského hmotného a procesního práva.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Základním cílem kursu je: porozumět problematice řešení sporů na smírném základě. Tyto techniky se v oblasti soukromého práva rozpadají na techniky realizované v oblasti obchodní, spotřebitelské a v oblasti rodinného práva. Kurs je zaměřen na oblast obchodní a na oblast spotřebitelskou. V rámci kursu budou probírány techniky konciliace, mediace, smíšené formy. Pozornost bude věnována i otázkám rozhodčího řízení a dalším technikám, v nichž se nevyužívá moci veřejné. Student by měl být schopen vyhodnotit základní techniky, formulovat základní dokumenty nutné pro jejich realizaci.
Osnova
  • 1. Základní přehled způsobů řešení sporů - na příkladu. 2. Analýza mediace a konciliace. 3. - 4. Analýza rozhodčího řízení. 5. Formulace rozhodčích smluv v obecných a spotřebitelských sporech. Rizika formulací. Judikatura. 6. Příklady.
Literatura
  • elektronická osnova
  • Do vytvoření učební pomůcky jsou všechny nutné materiály obsaženy v interaktivní osnově
Výukové metody
Teoretická příprava. Projekt. Domácí příprava.
Metody hodnocení
Písemná práce prezentovaná studentem v rámci kolokvia.
Informace učitele
http://www.is.muni.cz
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2013/CBB302K