EN

PrF:CBZ208K Občanské právo hmotné I - Informace o předmětu

CBZ208K Občanské právo hmotné pro bakaláře I

Právnická fakulta
jaro 2014
Rozsah
12/0. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (přednášející)
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Matěj Dobeš, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Miloslav Hrdlička (pomocník)
Mgr. Martina Mušálková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Tereza Pondikasová (pomocník)
Mgr. Vlastimil Vitoul (pomocník)
JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (náhr. zkoušející)
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Gabriela Uhlířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 28. 2. 15:05–16:35 140, 16:40–18:10 140, Pá 14. 3. 15:05–16:35 136, 16:40–18:10 136, Pá 28. 3. 11:10–12:40 209, 13:30–15:00 209
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: -definovat základní pojmy,zásady a prameny českého občanského práva -zařadit občanské právo do systému soukromého práva -zorientovat se v obecné části občanského práva hmotného; -porozumět systému občanského práva a systematice občanského zákoníku; -kategorizovat subjekty občanskoprávních vztahů -charakterizovat jednotlivé prvky občanskoprávních vztahů; -interpretovat obecnou úpravu občanskoprávních skutečností; -vyjádřit se k tendencím vývoje občanského práva v rámci České republiky, ev. v evrospkém konextu;
Osnova
  • Téma I. Pojem, funkce, místo v systému práva a systém občanského práva. Téma II. Občanskoprávní vztah. Fyzické a právnické osoby. Zastoupení. Věc v právním smyslu a jiné objekty občanskoprávních vztahů. Subjektivní právo a povinnost jako obsah občanskoprávního vztahu. Ochrana subjektivních práv. Téma III. Občanskoprávní skutečnosti - právní úkony, čast jako právní skutečnost
Literatura
  • FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Jaruška STAVINOHOVÁ, Lenka DOBEŠOVÁ, Lukáš MICHNA, Markéta SELUCKÁ a Milana HRUŠÁKOVÁ. Občanské právo. Praha: ASPI, a.s., 2006. 1000 s. Meritum. ISBN 80-7357-212-5. kniha info
  • FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Lenka JEŘÁBKOVÁ a Kateřina RONOVSKÁ. Občanské právo hmotné : multimediální učební text. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 97 s. (Edice multimediálních pomůcek PrF ; č. 1). ISBN 80-210-3510-2. info
  • FIALA, Josef. Občanské právo hmotné. 3. oprav. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 431 s. ISBN 80-210-2793-2. info
  • HURDÍK, Jan a Josef FIALA. Úvod do soukromého práva. Edited by Milana Hrušáková. 2., rozš. a upr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 158 s. ISBN 8021029765. info
Výukové metody
Výuka probíhá blokově, formou právně teoretických přednášek, jež věnují pozornost obecné části občanského práva hmotného - definicím pojmů, zásadám, občanskoprávním vztahům a skutečnostem; přednášky jsou doplěny dalšími formami samostudia - učebnicemi, mutimediální učební pomůckou,judikaturou a dalšími materiály pomocí e-learningu.
Metody hodnocení
Výuka předmětu je zakončena kolokviem, které se zkládá z písemné a ústní části. Písemná část má formu testu, při kterém je možno používat nekomentované právní předpisy. Test se zkládá z 10 otázek, které budou koncipovány a, b, c, d, z nichž alespoň jedna odpověď je správná. Na zpracování testu je 30 min. Nutno dosáhnout alespoň 9 b., z možných 20b.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2014/CBZ208K