CBZ307K Správní právo procesní I

Právnická fakulta
podzim 2013
Rozsah
12/0. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Filipová, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Faisal Husseini, Ph.D. (pomocník)
Mgr. et Mgr. Eva Kebrlová, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M. (pomocník)
Mgr. Bc. Klára Malaníková, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Mgr. Dagmar Sochorová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Radim Vičar, Ph.D. (pomocník)
Garance
JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 8. 11. 8:00–9:30 136, 9:35–11:05 136, 11:10–12:40 136, Pá 29. 11. 13:30–15:00 140, 15:05–16:35 140, 16:40–18:10 140
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student po úpěšném absolvování předmětu Správní právo procesní I: - rozumí povaze a účelu správního práva procesního jako součásti správního práva, - zná teoretické i praktické poznatky o základech a konkrétní úpravě jednotlivých procesních forem činnosti správních orgánů, - je schopen vysvětlit vztah obecné úpravy procesů obsažených ve správním řádu a jejich vztah ke zvláštním úpravám, - má znalost o systematice správního řádu, - je schopen aplikovat základní zásady činnosti správních orgánů pro postupy podle konkrétních ustanovení zákona.
Osnova
  • Pojem a podstata správního procesu a správního práva procesního. Obecná a zvláštní úprava postupů správních oprgánů. Základní zásady činnosti správních orgánů. Systematika správního řádu. Pojem a právní úprava správního řízení, subjekty správního řízení, zahájení a průběh správního řízení, správní rozhodnuti. opatření proti nečinnosti.
Literatura
    neurčeno
  • KADEČKA, Stanislav. Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. xxix, 601. ISBN 8073572265. info
  • Správní řád : komentář. Edited by Josef Vedral. Vyd. 1. Praha: Ivana Hexnerová - Bova Polygon, 2006. 1042 s. ISBN 8072731343. info
  • Správní řád : komentář. Edited by Luboš Jemelka - Klára Pondělíčková - David Bohadlo. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008. xxiv, 592. ISBN 9788071797845. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Podmínkou udělení kolokvia je zpracování písemné práce spočívající v sepsání správního rozhodnutí v modelovém případě, který bude zadán v den konání kolokvia, a hodnocení této písemné práce na úrovni „prospěl/a“. Práce, resp. sepsané rozhodnutí, musí splňovat požadavky kladené na správní rozhodnutí právními předpisy, přičemž student se v práci neomezí jen na popis jednotlivých zákonných ustanovení, ale zvolené řešení musí odůvodnit na základě právní argumentace.
Informace učitele
Podmínkou udělení kolokvia je zpracování písemné práce spočívající v sepsání správního rozhodnutí v modelovém případě, který bude zadán v den konání kolokvia, a hodnocení této písemné práce na úrovni „prospěl/a“. Práce, resp. sepsané rozhodnutí, musí splňovat požadavky kladené na správní rozhodnutí právními předpisy, přičemž student se v práci neomezí jen na popis jednotlivých zákonných ustanovení, ale zvolené řešení musí odůvodnit na základě právní argumentace.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2013/CBZ307K