EN

PrF:CM203Z Římské právo II sem - Informace o předmětu

CM203Z Římské právo II - seminář

Právnická fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr. (přednášející)
doc. JUDr. Renata Veselá, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (přednášející)
JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.
Katedra dějin státu a práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra dějin státu a práva - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CM203Z/01: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každou sudou středu 13:30–15:00 315, P. Salák
CM203Z/02: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každou sudou středu 15:05–16:35 315, P. Salák
CM203Z/03: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každou sudou středu 16:40–18:10 315, P. Salák
CM203Z/04: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každý lichý pátek 8:00–9:30 315, R. Veselá
CM203Z/05: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každý lichý pátek 9:35–11:05 126, R. Veselá
CM203Z/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Židlická
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Římské právo představuje propedeutický základ pro studium pozitivních soukromoprávních oborů. Je bází pro pochopení základních přirozenoprávních principů a techniky právního myšlení. Předmět římské právo seznamuje studenty s vývojem a charakterem římského práva soukromého v antickém Římě. Výklad je veden jednak po časové linii, jednak po institutech, čímž je ukázána provázanost systému soukromého práva a vztahy jednotlivých institutů a zároveň vývoj jednotlivých institutů. Součástí výkladu je i otázka recepce a vlivu římského práva na právo středověké, novověké a současné. Course objectives: seznámit studenty se systémem římského práva; rozeznání vlivu římského práva na právo pozdější včetně práva současného; analýza a pochopení jednotlivých institutů práva a jejich vývoje; pochopení provázanosti těchto institutů; analýza a interpretace textů /příkladů/ a jejich řešení;
Osnova
 • Vývoj a organizace římského státu
 • Prameny práva v Římě
 • Právo procesní
 • Právo osob
 • Právní úkony
 • Věcná práva
 • Právo závazkové
 • Právo dědické
Literatura
 • SKŘEJPEK, M. "Texty ke studiu římského práva". ORAC. Praha, 2001. info
 • BLAHO, Peter, Ivan HARAMIA a Michaela ŽIDLICKÁ. Základy rímskeho práva. 1. vyd. Bratislava: Manz, 1997. 483 s. ISBN 80-85719-07-X. info
 • KINCL, Jaromír, Valentin URFUS a Michal SKŘEJPEK. Římské právo. 2., dopl. a přeprac. vyd.,. Praha: C.H. Beck, 1995. xxii, 386. ISBN 3-406-40082-5. info
 • URFUS, Valentin. Historické základy novodobého práva soukromého :římskoprávní dědictví a soukromé právo kontinentální Evropy. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1994. viii, 135. ISBN 80-7049-107-8. info
 • BLAHO, Peter a Herbert HAUSMANINGER. Praktické štúdie z rímského práva. Wien: Manz, 1993. 220 s. ISBN 80-85719-01-0. info
 • GAIUS. Učebnice práva ve čtyřech knihách [Univerzita Karlova, 1981] : GAIUS (Variant) : Institutionum commentarii quattuor (Orig.). Translated by Jaromír Kincl. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1981. 274 s. info
Výukové metody
semináře, diskuse, řešení příkladů
Metody hodnocení
seminář, diskuse, řešení příkladů
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2014/CM203Z