CM212Z Sociologie práva - seminář

Právnická fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (cvičící)
JUDr. Dušan Čurila, Ph.D. (pomocník)
Judita Hladík (pomocník)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Katedra právní teorie – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Věra Šilingrová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CM212Z/01: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každou lichou středu 11:10–12:40 302, M. Večeřa
CM212Z/02: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každou sudou středu 15:05–16:35 302, M. Večeřa
CM212Z/03: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každou sudou středu 16:40–18:10 302, M. Urbanová
CM212Z/04: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každý sudý pátek 11:10–12:40 025, M. Urbanová
CM212Z/05: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každý sudý pátek 13:30–15:00 258, M. Urbanová
CM212Z/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Večeřa
Předpoklady
Základní znalosti ze střední školy z oblasti společenských věd
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem semináře je zprostředkovat sociologické chápání práva, které představuje podstatný metodologický koncept práva. Studenti budou schopni: - analyzovat jednotlivé prvky mechanismu právní regulace, - popsat mechanismus působení práva ve společnosti, - analyzovat funkce a roli práva ve společnosti, - testovat vztah práva - právního vědomí – právního chování, - analyzovat stav sociální deviace.
Osnova
 • Vymezení sociologie práva Hlavní představitelé a směry sociologie práva Sociokulturní systém a právo Právo v sociální realitě Právo a společenské skupiny Sociální deviace a společenská kontrola Sociální empirie práva
Literatura
 • VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Sociologie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, 335 s. ISBN 8086898725. info
 • VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Sociologie práva v textech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, 154 s. ISBN 8021018151. info
 • VEČEŘA, Miloš. Teorie sociálního státu. Brno: Iuridica Brunensia, 1995, 141 s. ISBN 80-85964-20-1. info
 • URBANOVÁ, Martina. Systémy sociální kontroly a právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, 191 s. Právo, studie, 316.4.05-026.17. ISBN 80-86898-94-6. info
 • Sociologie práva :systémově teoretický přístup k modernímu právu. Edited by Jiří Přibáň. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996, 197 s. ISBN 80-85850-18-4. info
 • KELLER, Jan. Úvod do sociologie. In Úvod do sociologie. Praha: SLON, 1995. ISBN 80-85850-06-0. info
 • Velký sociologický slovník. Sv. 1, A-O. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996, 747 s. ISBN 80-7184-164-11. info
 • Velký sociologický slovník. 2, P - Ž. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996, S. 749 - 1. ISBN 80-7184-310-51. info
Výukové metody
Seminární interaktivní cvičení s praktickými úkoly
Metody hodnocení
Zápočtový test, 5 otevřených otázek. Minimálně 55% správných odpovědí.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2011/CM212Z