EN

PrF:CM213Z Ústavní právo I - Informace o předmětu

CM213Z Ústavní právo I

Právnická fakulta
jaro 2014
Rozsah
2/1. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. (cvičící)
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc. (cvičící)
doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. (přednášející)
Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. (cvičící)
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. (cvičící)
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M. (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 24. 2. až Pá 23. 5. Čt 11:10–12:40 140
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
CM213Z/01: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každou lichou středu 13:30–15:00 209, D. Kosař
CM213Z/02: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každý lichý pátek 8:00–9:30 160, P. Kandalec
CM213Z/03: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každý lichý pátek 9:35–11:05 160, P. Kandalec
CM213Z/04: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každý lichý pátek 11:10–12:40 160, J. Benák
CM213Z/05: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každý lichý pátek 13:30–15:00 160, P. Molek
CM213Z/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Benák
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Ústavní právo seznamuje studenty se základy teorie ústavy a hodnotami, na kterých je založena, s právní regulací státní moci a její organizací (dělba moci, jednotlivé ústavní orgány, jejich postavení, pravidla činnosti), se základy vztahu státu a jedince (státní občanství, základní práva a svobody, jejich ochrana, ústavní základy postavení cizinců).
Osnova
  • Úvod do ústavního práva ČR. Moderní stát a jeho ústavní právo. Pojem, předmět, prameny. Kontinuita a diskontinuita jako problém ústavního práva ČR. Odpovědnost a sankce v ústavním právu. Ústava jako základní zákon ČR a ústavněprávní základy právního řádu v ČR. Mezinárodní a vnitrostátní právo. Publikace právních předpisů. Interpretace a aplikace norem v ústavním právu. Ústavní koncepce ČR a její principy. Sdružovací právo a právo politických stran v ČR Volební práva a jeho principy. Volební procedura a její stádia. Soudní kontrola voleb. Prvky přímé demokracie v ústavním právu ČR. Referendum v právní úpravě a praxi. Ústavněprávní základy územní organizace ČR. Pojem územní organizace státu. Unitární forma územní organizace ČR. Státní území a hranice ČR. Vymezení státního území ČR. Územně správní členění ČR. Hlavní město ČR. Státní občanství ČR. Pojem. Vývoj právní úpravy a její principy. Mezinárodní smlouvy. Způsoby nabývaní a pozbývání státního občanství obecně a podle platného práva.
Literatura
  • FILIP, Jan. Ústavní právo České republiky. 1, Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR. 4. opr. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 556 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; sv. 330). ISBN 80-210-3254-5. info
Výukové metody
semináře
Metody hodnocení
Přednášky nepovinné. Cvičení s povinnou účasti. Podmínky zápočtu stanoví vyučují v seminární skupině.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2014/CM213Z