EN

PrF:CM218Zk Dějiny právního myšlení - Informace o předmětu

CM218Zk Dějiny právního myšlení

Právnická fakulta
jaro 2012
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Libor Hanuš, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. (přednášející)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (přednášející)
Mgr. Filip Kyjovský (pomocník)
Mgr. Adam Lesák (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Dodavatelské pracoviště: Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Předpoklady
NOW_LIMIT ( CM218Z Dějiny právního myšlení - sem ) || CM218Z Dějiny právního myšlení - sem
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen: použít základní nástroje právní metodologie; porozumět základním právněteoretickým přístupům; argumentovat základními právními pojmy; řešit obtížné právní případy; předkládat odůvodněná a racionální rozhodnutí na metaprávní úrovni.
Osnova
 • 1. Pozitivismus vs. Iusnaturalizmus I 2. Pozitivismus vs. Iusnaturalizmus II 3. Konstruktivní metafyzika aneb imperativ nezměnitelnosti materiálního jádra ústavy 4. Právní normy: kontexty filosofické 5. Právní principy 6. Zásada proporcionality: variabilita její struktury 7. Kategorie pravdivosti v normativním myšlení 8. Právní jazyk a právní hermeneutika 9. Interpretace a argumentace v právu 10. Logicismus v právním myšlení 11. Problém spravedlnosti I. 12. Problém spravedlnosti II.
Literatura
 • HOLLÄNDER, Pavel. Ústavněprávní argumentace :ohlédnutí po deseti letech Ústavního soudu. Praha: Linde, 2003. 103 s. ISBN 80-86131-37-8. info
 • DWORKIN, Ronald M. Když se práva berou vážně : Taking rights seriously (Orig.). 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2001. 455 s. ISBN 80-7298-022-X. info
 • HOLLÄNDER, Pavel. Nástin filosofie práva :úvahy strukturální. 1. vyd. Praha: Všehrd, 2000. 125 s. ISBN 80-85305-43-7. info
 • KELSEN, Hans. Všeobecná teorie norem. Translated by Milan Kubín. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 470 s. ISBN 8021023252. info
 • Morálka práva. Edited by Lon L. Fuller - Jiří Přibáň. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1998. 229 s. ISBN 80-86005-65-8. info
 • WEINBERGER, Ota. Norma a instituce : (úvod do teorie práva). Translated by Pavel Hungr. Vyd. 1,. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 217 s. ISBN 8021011238. info
 • KELSEN, Hans. Ryzí nauka právní : metoda a základní pojmy (Přív.) : Základy obecné teorie státní, Ryzí nauka právní : metoda a základní pojmy. Praha: Orbis, 1933. 55 s. info
 • WEYR, František. Základy filosofie právní : (nauka o poznávání právnickém). Brno: A. Píša, 1920. xi, 244 s. info
Výukové metody
teoretická příprava; analýza vybraných právních dokumentů
Metody hodnocení
písemná a ústní zkouška; písemná zkouška se skládá z otevřených otázek, přičemž dvě otázky jsou určeny jako tzv. vyřazovací a student na ně musí odpovědět, následuje pět zadání, kde má student vysvětlit základní pojmy (za každou odpověď max. 5 body), poslední čtyři otázky směřují k ověření vztahů mezi pojmy (za každou odpověď max. 3 body). K úspěšnému splnění zkoušky musí student mít 10 bodů. Ústní část ověřuje schopnost argumentovat pomocí teoretických pojmů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2012/CM218Zk