CM222K Akademické psaní

Právnická fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vít Křížka (cvičící)
Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D. (pomocník)
doc. JUDr. Martin Hapla, Ph.D. (pomocník)
JUDr. PhDr. Jakub Valc, Ph.D., LL.M. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
Katedra právní teorie – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CM222K/01: Po 3. 3. až Pá 23. 5. Pá 15:05–16:35 126, K. Brzobohatá, M. Cirbusová, V. Křížka, T. Machalová, M. Večeřa
CM222K/02: Po 3. 3. až Pá 23. 5. Pá 16:40–18:10 126, K. Brzobohatá, M. Cirbusová, V. Křížka, T. Machalová, M. Večeřa
CM222K/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Machalová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: a)tvořit a psát odborný text(seminární práce, bakalářská práce, diplomová práce), tzn. umět si vybrat téma, vystavět osnovu práce a její strukturu, formulovat hypotézu a výzkumné otázky atd.;
b) uplatňovat základní metodické přístupy a techniky tvorby odborného textu;
c) zpracovávat právní případy;
d) aktivně uplatňovat zásady etiky vědecké práce, tzn.správně užívat citace, uvádět poznámky pod čarou, apod.;
Osnova
 • Osnova předmětu:
 • A) Příprava odborného textu (seminární práce, BP):
 • -volba tématu práce,
 • -formulace základních otázek a hypotéz;
 • -tvorba struktury práce;
 • Etické zásady vědecké práce: jak se vyhnout plagiátorství;
 • Jak správně citovat, práce s odkazy a citacemi;
 • B)Techniky a metodika psaní odborného textu:
 • -Styl a techniky psaní; jak psát odborný text? Jak psát krátké a srozumitelné věty?
 • - Vysvětlování a zdůvodňování v právním textu. Techniky tvorby argumentačních vět a zdůvodňování v odborném textu;
 • - Základní metodologická pravidla při zpracování právního textu;
 • - Modely argumentačních technik a strategií: výstavba právního argumentu;
 • C) Zpracování právního případu:
 • -Zpracování právního případu v odborném textu I.; struktura textů rozhodnutí, metody jeho analýzy a zpracování získaných poznatků;
 • -Zpracování právního případu v odborném textu II.; možnosti a limity zobecnění získaných poznatků z praxe pro účely odborného textu;
Literatura
  povinná literatura
 • will be added by teacher
  doporučená literatura
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997, 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  neurčeno
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009, 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
Výukové metody
teoretická a praktická příprava
Metody hodnocení
vypracování šest elearningových úkolů a seminární práce na zadané téma
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2014/CM222K