EN

PrF:CM303Z Ústavní právo I - Informace o předmětu

CM303Z Ústavní právo I

Právnická fakulta
podzim 2005
Rozsah
2/1. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. (přednášející), JUDr. Michal Lamparter, Ph.D. (zástupce)
JUDr. Michal Lamparter, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Brzobohatá
Rozvrh
Po 19. 9. až So 17. 12. Po 11:10–12:40 030
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
CM303Z/01: Po 19. 9. až So 17. 12. každé liché úterý 8:00–9:30 209, M. Lamparter
CM303Z/02: Po 19. 9. až So 17. 12. každé sudé úterý 8:00–9:30 209, M. Lamparter
CM303Z/03: Po 19. 9. až So 17. 12. každé liché úterý 9:35–11:05 316, J. Filip
CM303Z/04: Po 19. 9. až So 17. 12. každé sudé úterý 9:35–11:05 316, J. Filip
CM303Z/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Ústavní právo seznamuje studenty se základy teorie ústavy a hodnotami, na kterých je založena, s právní regulací státní moci a její organizací (dělba moci, jednotlivé ústavní orgány, jejich postavení, pravidla činnosti), se základy vztahu státu a jedince (státní občanství, základní práva a svobody, jejich ochrana, ústavní základy postavení cizinců).
Osnova
  • Úvod do ústavního práva ČR. Moderní stát a jeho ústavní právo. Pojem, předmět, prameny. Kontinuita a diskontinuita jako problém ústavního práva ČR. Odpovědnost a sankce v ústavním právu. Ústava jako základní zákon ČR a ústavněprávní základy právního řádu v ČR. Mezinárodní a vnitrostátní právo. Publikace právních předpisů. Interpretace a aplikace norem v ústavním právu. Ústavní koncepce ČR a její principy. Sdružovací právo a právo politických stran v ČR Volební práva a jeho principy. Volební procedura a její stádia. Soudní kontrola voleb. Prvky přímé demokracie v ústavním právu ČR. Referendum v právní úpravě a praxi. Ústavněprávní základy územní organizace ČR. Pojem územní organizace státu. Unitární forma územní organizace ČR. Státní území a hranice ČR. Vymezení státního území ČR. Územně správní členění ČR. Hlavní město ČR. Státní občanství ČR. Pojem. Vývoj právní úpravy a její principy. Mezinárodní smlouvy. Způsoby nabývaní a pozbývání státního občanství obecně a podle platného práva.
Literatura
  • FILIP, Jan. Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva [Učebnice]. Vyd. 2. dopl. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 458 s. Edice učebnic PrF MU ; č. 263. ISBN 80-210-2592-1. info
  • FILIP, Jan. Ústavní právo České republiky. 1, Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR. 4. opr. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 556 s. ISBN 80-210-3254-5. info
  • FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Josef ZIMEK. Základy státovědy. 3. opr. a zkrác.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 264 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 306). ISBN 80-210-3023-2. info
Metody hodnocení
Nepovinná přednáška. Povinná cvičení. Ústní zkouška, možná změna na písemnou.
Informace učitele
Další literatura bude upřesněna při zahájení výuky. Sledujte studijní materiály předmětu v IS.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2005/CM303Z