CM404Z Pracovní právo I

Právnická fakulta
jaro 2014
Rozsah
2/1. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Milan Galvas, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc. (cvičící)
JUDr. Jan Horecký, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Jana Komendová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Gabriela Uhlířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení – Právnická fakulta
Rozvrh
Po 24. 2. až Pá 23. 5. St 8:00–9:30 034
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
CM404Z/01: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každý lichý čtvrtek 16:40–18:10 025, J. Horecký
CM404Z/02: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každý sudý čtvrtek 16:40–18:10 025, J. Horecký
CM404Z/03: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každý lichý čtvrtek 18:15–19:45 124, J. Horecký
CM404Z/04: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každý sudý čtvrtek 18:15–19:45 124, J. Horecký
CM404Z/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Horecký
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen vysvětllit otázky pracovní doby, překážek v práci, včetně náhrady mzdy. Bude schopen porozumet mzdovému systému u zaměstnavatele, vysvětlit systém cestovních náhrad. Bude schopen posoudit odpovědnost zaměstnance i zaměstnavatele, náhradu škody. Rozpozná pracovní úraz. Bude rozumět procesu kolektivního vyjednávání a umět formulovat základní ujednání kolektivní smlouvy.
Osnova
  • Místo pracovního práva v právním řádu. Metody, funkce a základní zásady pracovního práva. Státní politika zaměstnanosti. Pracovní poměr. Subjekty pracovního poměru, právní základy vzniku. Pracovní smlouva. Převedení na jinou práci, přeložení, pracovní cesta. Pracovní doba a doby odpočinku. Řízení pracovního procesu a vnitropodnikové předpisy. Mzda.
Literatura
  • BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, xxxiii, 53. ISBN 9788071796725. info
Výukové metody
Domácí samostatná teoretická příprava na předem daná témata. Řešení praktických příkladů (applikace teoretických poznatků na problémy praxe).
Metody hodnocení
Podmínkou pro získání zápočtů je aktivní účast na seminářích a absolvování zápočtového testu. Test se skládá z 10 otázek, z nichž alespoň 8 musí být zodpovězeno správně.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2014/CM404Z