EN

PrF:MP404Z Pracovní právo I - Informace o předmětu

MP404Z Pracovní právo I

Právnická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Milan Galvas, CSc. (přednášející)
JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jan Horecký, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Jana Komendová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Ing. Petr Machálek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Nelly Springinsfeldová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vojtěch Kadlubiec (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení - Právnická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 aula_Vinařská
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP404Z/01: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé sudé pondělí 8:00–9:40 124, J. Horecký
MP404Z/02: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé liché pondělí 8:00–9:40 124, J. Horecký
MP404Z/03: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé sudé pondělí 10:00–11:40 124, J. Horecký
MP404Z/04: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé liché pondělí 10:00–11:40 124, J. Horecký
MP404Z/05: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé sudé pondělí 12:00–13:40 124, P. Machálek
MP404Z/06: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé liché pondělí 12:00–13:40 124, P. Machálek
MP404Z/07: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé sudé pondělí 14:00–15:40 124, P. Machálek
MP404Z/08: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé liché pondělí 14:00–15:40 129, P. Machálek
MP404Z/09: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé sudé úterý 8:00–9:40 126, N. Springinsfeldová
MP404Z/10: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé liché úterý 8:00–9:40 126, N. Springinsfeldová
MP404Z/11: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé sudé úterý 10:00–11:40 126, N. Springinsfeldová
MP404Z/12: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé liché úterý 10:00–11:40 126, N. Springinsfeldová
MP404Z/13: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé sudé úterý 12:00–13:40 126, J. Horecký
MP404Z/14: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé liché úterý 12:00–13:40 126, J. Horecký
MP404Z/15: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé sudé úterý 14:00–15:40 126, J. Horecký
MP404Z/16: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé liché úterý 14:00–15:40 126, J. Horecký
MP404Z/17: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každý sudý čtvrtek 14:00–15:40 124, N. Springinsfeldová
MP404Z/18: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každý lichý čtvrtek 14:00–15:40 124, N. Springinsfeldová
MP404Z/19: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé sudé úterý 18:00–19:40 126, J. Komendová
MP404Z/20: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Horecký
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
  • Právo (program PrF, M-PPV) (2)
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen vysvětllit otázky pracovní doby, překážek v práci, včetně náhrady mzdy. Bude schopen porozumet mzdovému systému u zaměstnavatele, vysvětlit systém cestovních náhrad. Bude schopenposoudit odpovědnost zaměstnance i zaměstnavatele, náhradu škody. Rozpozná pracovní úraz. Bude rozumět procesu kolektivního vyjednávání a formulovat základní ujednání kolektivní smlouvy.
Osnova
  • Místo pracovního práva v právním řádu. Metody, funkce a základní zásady pracovního práva. Státní politika zaměstnanosti. Pracovní poměr. Subjekty pracovního poměru, právní základy vzniku. Pracovní smlouva. Převedení na jinou práci, přeložení, pracovní cesta. Pracovní doba a doby odpočinku. Řízení pracovního procesu a vnitropodnikové předpisy. Mzda.
Literatura
  • BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. xxxiii, 53. ISBN 9788071796725. info
Výukové metody
Domácí samostatná teoretická příprava na předem daná témata. Řešení praktických příkladů (applikace teoretických poznatků na problémy praxe).
Metody hodnocení
Podmínkou pro získání zápočtů je aktivní účast na seminářích a absolvování zápočtového testu. Test se skládá z 10 otázek, z nichž alespoň 8 musí být zodpovězeno správně.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2019/MP404Z