MP404Z Pracovní právo I

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
JUDr. Jan Horecký, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Milan Galvas, CSc. (přednášející)
Mgr. Michal Blažek (cvičící)
JUDr. Jan Horecký, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vojtěch Kadlubiec, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Jana Komendová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Ing. Petr Machálek, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Michal Smejkal, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student rozumět základnímu rozsahu pracovního práva. Bude umět odlišit a rozpoznat základní a odvozené pracovněprávní vztahy od jiných právních poměrů, rozumět základním funkcím a zásadám pracovního práva, obecným náležitostem právního jednání, otázkám zaměstnanosti a zastupování zaměstnanců v kolektivní pracovněprávních vztazích.
Osnova
  • Význam pracovního práva. Místo pracovního práva v právním řádu. Metody, funkce a základní zásady pracovního práva. Subjekty pracovněprávních vztahů. Právní skutečnosti v pracovním právu. Státní politika zaměstnanosti.
Literatura
    povinná literatura
  • GALVAS, Milan, Zdeňka GREGOROVÁ, Jan HORECKÝ, Dana HRABCOVÁ, Kristina CHRÁSTKOVÁ, Jana KOMENDOVÁ, Petr MACHÁLEK, Jaroslav STRÁNSKÝ a Jana ZACHOVALOVÁ. Pracovní právo. 2.doplněmé a přepracované. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 828 s. učebnice - 521. ISBN 978-80-210-8021-8. info
    doporučená literatura
  • HORECKÝ, Jan. Dispoziční pravomoc zaměstnavatele. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2019. 128 s. Právo. ISBN 978-80-7598-255-1. info
Výukové metody
Přednášky PPT (interaktivní zapojení studentů). Semináře. Interaktivní osnova (online materiály, odpovědníky) Domácí samostatná teoretická příprava na předem daná témata. Řešení praktických příkladů (applikace teoretických poznatků na problémy praxe).
Metody hodnocení
Podmínkou pro získání zápočtů je aktivní účast na seminářích a absolvování zápočtového testu. Test se skládá z 10 otázek, z nichž alespoň 8 musí být zodpovězeno správně.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2022/MP404Z