MP404Z Pracovní právo I

Právnická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jana Komendová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ing. Petr Machálek, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Michal Smejkal, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Blažek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vojtěch Kadlubiec, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Katedra finančního práva a národního hospodářství – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství – Právnická fakulta
Rozvrh
St 28. 2. 12:00–13:40 136, St 13. 3. 12:00–13:40 136, 14:00–15:40 136, St 27. 3. 12:00–13:40 136, 14:00–15:40 136, St 10. 4. 12:00–13:40 136, 14:00–15:40 136, St 24. 4. 12:00–13:40 136, 14:00–15:40 136, St 22. 5. 12:00–13:40 136, 14:00–15:40 136
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP404Z/01: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché pondělí 8:00–9:40 208, M. Smejkal
MP404Z/02: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé pondělí 8:00–9:40 208, M. Smejkal
MP404Z/03: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché pondělí 10:00–11:40 208, M. Smejkal
MP404Z/04: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé pondělí 10:00–11:40 208, M. Smejkal
MP404Z/05: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché pondělí 12:00–13:40 208, M. Smejkal
MP404Z/06: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé pondělí 12:00–13:40 208, M. Smejkal
MP404Z/07: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché pondělí 14:00–15:40 208, P. Machálek
MP404Z/08: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé pondělí 14:00–15:40 208, P. Machálek
MP404Z/09: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché úterý 8:00–9:40 209, V. Kadlubiec
MP404Z/10: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé úterý 8:00–9:40 209, V. Kadlubiec
MP404Z/11: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché úterý 10:00–11:40 208, V. Kadlubiec
MP404Z/12: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé úterý 10:00–11:40 208, V. Kadlubiec
MP404Z/13: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché úterý 12:00–13:40 208, V. Kadlubiec
MP404Z/14: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé úterý 12:00–13:40 208, V. Kadlubiec
MP404Z/15: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché úterý 14:00–15:40 208, M. Blažek
MP404Z/16: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé úterý 14:00–15:40 208, M. Blažek
MP404Z/17: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché úterý 16:00–17:40 208, M. Blažek
MP404Z/18: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé úterý 16:00–17:40 208, M. Blažek
MP404Z/19: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché úterý 18:00–19:40 208, M. Blažek
MP404Z/20: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé úterý 18:00–19:40 208, M. Blažek
MP404Z/21: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché pondělí 18:00–19:40 215, P. Machálek
MP404Z/22: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé pondělí 18:00–19:40 215, P. Machálek
MP404Z/23: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché úterý 12:00–13:40 215, J. Komendová
MP404Z/24: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé úterý 12:00–13:40 215, J. Komendová
MP404Z/25: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Smejkal
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět "Pracovní právo I", koncipovaný pro studenty magisterské formy studia oboru Právo a právní věda, si klade za cíl osvětlit vyučovaným základní instituty pracovního práva, a to v návaznosti na látku osvojenou v rámci výuky práva občanského. Studenti by se měli v kurzu především naučit rozpoznávat pracovněprávní vztahy, umět je odlišit od ostatních právních vztahů a pochopit jejich specifika (se zaměřením na jednotlivé prvky právních vztahů), dále pochopit základní zásady pracovního práva, orientovat se v prvcích ochrany zaměstnance, v úpravě specifických pramenů pracovního práva a porozumět zásadním aspektům pracovního poměru. V rámci kurzu by si měli posluchači osvojit i základní dovednosti aplikovatelné v pracovněprávní praxi, jako je schopnost odlišit závislou a nezávislou formu práce, aplikovat právní úpravu pracovněprávního jednání, mezí smluvní volnosti v pracovním právu apod.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen vysvětlit vztah mezi občanským právem a právem pracovním, pojmenovat základní zásady pracovního práva a jejich vliv na aplikaci pracovněprávních norem, odlišit závislou práci od jiných forem výdělečné činnosti. Student bude obeznámen se specifiky právní úpravy subjektů pracovněprávních vztahů, pracovněprávního jednání, doručování a následků vad právního jednání. Důraz bude kladen na orientaci studenta v kolektivních pracovněprávních vztazích.
Osnova
 • Předmět a systém pracovního práva. Vztah k jiným právním odvětvím. Subjekty pracovněprávních vztahů. Základní zásady pracovního práva. Funkce pracovního práva. Prameny pracovního práva. Právní skutečnosti v pracovním právu. Zástupci zaměstnanců. Kolektivní pracovní právo.
Literatura
  povinná literatura
 • Hůrka, P. a kol. Pracovní právo. 4. aktualizované vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, s. r. o., 2023. 595 s. ISBN 978-80-7380-915-7.
  doporučená literatura
 • GALVAS, Milan, Zdeňka GREGOROVÁ, Jan HORECKÝ, Dana HRABCOVÁ, Kristina CHRÁSTKOVÁ, Jana KOMENDOVÁ, Petr MACHÁLEK, Jaroslav STRÁNSKÝ a Jana ZACHOVALOVÁ. Pracovní právo. 2.doplněmé a přepracované. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 828 s. učebnice - 521. ISBN 978-80-210-8021-8. info
 • STRÁNSKÝ, Jaroslav a kol. Zákoník práce s podrobným praktickým výkladem pro širokou veřejnost. Praha: SONDY, s.r.o., 2021.
Výukové metody
Přednášky, semináře, interaktivní osnova, konzultace, domácí samostatná teoretická příprava na předem daná témata.
Metody hodnocení
Podmínkou pro získání zápočtů je aktivní účast na seminářích a absolvování zápočtového testu.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2024/MP404Z