EN

PrF:MP504Z Mezinárodní právo soukromé I - Informace o předmětu

MP504Z Mezinárodní právo soukromé I

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/1. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. (přednášející)
JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Klára Drličková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michaela Garajová (pomocník)
Mgr. Bc. Radovan Malachta (pomocník)
JUDr. Kristina Sedláková Salibová (pomocník)
Mgr. Kateřina Zabloudilová (pomocník)
JUDr. Lucie Zavadilová (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
Základním předpokladem pro zahájení studia předmětu Mezinárodní právo soukromé I je alespoň částečná znalost práva občanského a obchodního.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
  • Právo (program PrF, M-PPV) (2)
Cíle předmětu
Mezinárodní právo soukromé I poskytuje základní přehled problémů a norem týkajících se obecné části této disciplíny. Cílem předmětu je porozumět právní regulaci přeshraničních vztahů. V rámci tohoto hlavního cíle mohou být jednotlivé cíle formulovány následovně: porozumět historii MPS, porozumět doktrínám MPS, porozumět obecné části MP, být schopen pracovat s prameny MPS, porozumět koliznímu právu v různých oblastech MPS. Na konci tohoto kursu by měl být student schopen užívat různé prameny MPS a řešit jednoduché příklady z dané oblasti.
Osnova
  • Mezinárodní právo soukromé I Přednášky z MPS I jsou tradičně zaměřeny nikoli na prohloubení materie učebnicové, nýbrž na výklad materie. I. Mezinárodní právo soukromé vývoj discipliny, vývoj doktrín. II. Prameny mezinárodního právo soukromého vnitrostátního původu, evropského původu, mezinárodního původu. Vztahy pramenů. Právo soukromé a právo veřejné v mezinárodním prostředí. III. Řešení konfliktů právních řádů. Metoda kolizní a metoda přímá jako základní metody evropského pojetí řešení konflikt IV. Metoda kolizní. Kolizní norma. Hraniční určovatelé. V. Metoda kolizní obecná část. Kvalifikace. VI. Metoda kolizní obecná část. Zpětný a další odkaz. VII. Veřejný pořádek. Výhrada veřejného pořádku. VIII. Mezinárodně kogentní normy IX. Zvláštní část kolizního práva. Vybrané instituty obecné části občanského práva. Kolizní závazkové právo. Nařízení Řím I. Úmluva Řím I. X. Kolizní věcná práva. XI. Kolizní problematika deliktů. Nařízení Řím II. XII. Kolizní problematika rodinného a manželského práva. XIII. Kolizní problematika dědického práv
Literatura
Výukové metody
Teoretická příprava, seminář.
Metody hodnocení
Přednášky. Semináře. Domácí zadání. Diskuse na semináři. Psaný test.
Navazující předměty
Informace učitele
STUDENTI ISP - MPS I. Student je povinen se přihlásit do zvláštní skupiny pro studenty ISP. Vyučující určený pro tento předmět zadá individuálně nebo do IS MUNI podmínky pro získání zápočtu.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: U všech studentů je vyžadováno složení zápočtového testu.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Prerekvizita pro Mezinárodní právo soukromé II.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.