MP504Z Mezinárodní právo soukromé I

Právnická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Klára Drličková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Lukáš Grodl (pomocník)
Mgr. Bc. Jan Hodermarsky (pomocník)
Mgr. Patrik Provazník (pomocník)
JUDr. Kristina Sedláková Salibová (pomocník)
JUDr. Kateřina Zabloudilová (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 19. 9. až Pá 16. 12. St 12:00–13:40 140
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP504Z/01: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé sudé pondělí 8:00–9:40 129, T. Kyselovská
MP504Z/02: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé liché pondělí 8:00–9:40 129, T. Kyselovská
MP504Z/03: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé sudé pondělí 10:00–11:40 129, T. Kyselovská
MP504Z/04: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé liché pondělí 10:00–11:40 129, T. Kyselovská
MP504Z/05: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé sudé pondělí 12:00–13:40 316, K. Drličková
MP504Z/06: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé liché pondělí 12:00–13:40 316, K. Drličková
MP504Z/07: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé sudé pondělí 14:00–15:40 316, K. Drličková
MP504Z/08: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé liché pondělí 14:00–15:40 316, K. Drličková
MP504Z/09: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé sudé pondělí 16:00–17:40 316, K. Drličková
MP504Z/10: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé liché pondělí 16:00–17:40 316, K. Drličková
MP504Z/11: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé sudé pondělí 16:00–17:40 025
MP504Z/12: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé liché pondělí 16:00–17:40 302, T. Kyselovská
MP504Z/13: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé sudé úterý 14:00–15:40 133, J. Valdhans
MP504Z/14: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé liché úterý 14:00–15:40 133, J. Valdhans
MP504Z/15: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé sudé úterý 16:00–17:40 258, T. Kyselovská
MP504Z/16: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé liché úterý 16:00–17:40 258, T. Kyselovská
MP504Z/17: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každou sudou středu 8:00–9:40 038, J. Valdhans
MP504Z/18: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každou lichou středu 8:00–9:40 038, J. Valdhans
MP504Z/19: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každou sudou středu 10:00–11:40 038, J. Valdhans
MP504Z/20: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každou lichou středu 10:00–11:40 038, J. Valdhans
MP504Z/21: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé sudé úterý 18:00–19:40 133, J. Valdhans
MP504Z/22: Rozvrh nebyl do ISu vložen. N. Rozehnalová
MP504Z/23: Rozvrh nebyl do ISu vložen. N. Rozehnalová
Předpoklady
Základním předpokladem pro zahájení studia předmětu Mezinárodní právo soukromé I je alespoň částečná znalost práva občanského a obchodního.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Mezinárodní právo soukromé I poskytuje základní přehled problémů a norem týkajících se obecné části této disciplíny. Cílem předmětu je porozumět právní regulaci přeshraničních vztahů. V rámci tohoto hlavního cíle mohou být jednotlivé cíle formulovány následovně: porozumět historii MPS, porozumět doktrínám MPS, porozumět obecné části MP, být schopen pracovat s prameny MPS, porozumět koliznímu právu v různých oblastech MPS. Na konci tohoto kursu by měl být student schopen užívat různé prameny MPS a řešit jednoduché příklady z dané oblasti.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu: - získá znalosti základních principů a předpisů MPS - schopen určit základní situace vázané na soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem - pochopit základní principy tvořící disciplínu mezinárodního práva soukromého - uchopit evropskou perspektivu mezinárodního práva soukromého - uchopit aplikaci vyžadovaných znalosti k identifikaci a řešení konkrétních problémů, které vznikají v oblasti mezinárodních vztahů
Osnova
  • Mezinárodní právo soukromé I Přednášky z MPS I jsou tradičně zaměřeny nikoli na prohloubení materie učebnicové, nýbrž na výklad materie a pochopení materie tak, aby ji v následných částech byli studenti schopna aplikovat na konkrétní situace. I. Mezinárodní právo soukromé vývoj discipliny, vývoj doktrín. II. Prameny mezinárodního právo soukromého vnitrostátního původu, evropského původu, mezinárodního původu. Vztahy pramenů. Právo soukromé a právo veřejné v mezinárodním prostředí. III. Řešení konfliktů právních řádů. Metoda kolizní a metoda přímá jako základní metody evropského pojetí řešení konflikt IV. Metoda kolizní. Kolizní norma. Hraniční určovatelé. V. Metoda kolizní obecná část. Kvalifikace. VI. Metoda kolizní obecná část. Zpětný a další odkaz. VII. Veřejný pořádek. Výhrada veřejného pořádku. VIII. Mezinárodně kogentní normy IX. Zvláštní část kolizního práva. Vybrané instituty obecné části občanského práva. Kolizní závazkové právo. Nařízení Řím I. Úmluva Řím I. X. Kolizní věcná práva. XI. Kolizní problematika deliktů. Nařízení Řím II. XII. Kolizní problematika rodinného a manželského práva. XIII. Kolizní problematika dědického práva. Podrobná osnova s uchopením materiálů a času je uvedena v interaktivní osnově k tomuto předmětu.
Literatura
    doporučená literatura
  • Bogdan, M. Concise Introduction to EU Private International Law, Europa Law Publishing, 2016
  • Interaktivní osnova k předmětu obsahující další materiály.
Výukové metody
Teoretická příprava, seminář, e-learning, samostudium.
Metody hodnocení
Písemný test - průběžně. Podrobnosti jsou v aktuálním roce uvedeny v interaktivní osnově.
Navazující předměty
Informace učitele
STUDENTI ISP - MPS I. Student je povinen se přihlásit do zvláštní skupiny pro studenty ISP. Vyučující určený pro tento předmět zadá individuálně nebo do IS MUNI podmínky pro získání zápočtu. V ISP se předpokládá možnost účastnit se večerní výuky - e-learning, kde bude propojeno cvičení s přednáškou. Podmínky pro konkrétní semestr jsou uvedeny v interaktivní osnově pro cvičení.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: U všech studentů je vyžadováno složení zápočtového testu.
Předmět je vyučován každoročně.
Prerekvizita pro Mezinárodní právo soukromé II.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2022/MP504Z