MP510Zk Civilní právo procesní II

Právnická fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. (přednášející)
JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. (přednášející)
Mgr. Jan Holas, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miloslav Hrdlička, LL.M. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Pondikasová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Anna Zemandlová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kristina Čermáková (pomocník)
Mgr. Štěpánka Frimlová (pomocník)
Mgr. Aneta Jančíková (pomocník)
Kateřina Kolajíková (pomocník)
Mgr. Daniel Kolář (pomocník)
Mgr. Šimon Podrazil (pomocník)
Mgr. Radek Tesař (pomocník)
JUDr. Ivan Tvrdík (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
Katedra civilního práva procesního – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra civilního práva procesního – Právnická fakulta
Rozvrh
Po 23. 9. až Pá 20. 12. Út 8:00–9:40 140
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP510Zk/01: Po 30. 9. až Pá 20. 12. Po 8:00–9:40 041
MP510Zk/02: Po 30. 9. až Pá 20. 12. Po 10:00–11:40 034
MP510Zk/03: Po 30. 9. až Pá 20. 12. Po 12:00–13:40 042
MP510Zk/04: Po 30. 9. až Pá 20. 12. Po 14:00–15:40 160
MP510Zk/05: Po 30. 9. až Pá 20. 12. Po 16:00–17:40 034
MP510Zk/06: Po 30. 9. až Pá 20. 12. Po 18:00–19:40 034
MP510Zk/07: Po 30. 9. až Pá 20. 12. Út 14:00–15:40 258
MP510Zk/08: Po 30. 9. až Pá 20. 12. Út 16:00–17:40 209
MP510Zk/09: Po 30. 9. až Pá 20. 12. Út 18:00–19:40 208
MP510Zk/10: Po 30. 9. až Pá 20. 12. St 8:00–9:40 214
MP510Zk/11: Po 30. 9. až Pá 20. 12. St 10:00–11:40 209
MP510Zk/12: Po 30. 9. až Pá 20. 12. Čt 8:00–9:40 209
MP510Zk/13: Po 30. 9. až Pá 20. 12. Čt 10:00–11:40 209
MP510Zk/14: Po 30. 9. až Pá 20. 12. St 10:00–11:40 208
MP510Zk/15: Po 30. 9. až Pá 20. 12. Čt 14:00–15:40 259
MP510Zk/16: Po 30. 9. až Pá 20. 12. Čt 16:00–17:40 020
MP510Zk/17: Po 30. 9. až Pá 20. 12. Čt 18:00–19:40 025
MP510Zk/18: Po 30. 9. až Pá 20. 12. Čt 12:00–13:40 133
MP510Zk/19: Po 30. 9. až Pá 20. 12. Čt 14:00–15:40 020
MP510Zk/20: Po 30. 9. až Pá 20. 12. Čt 8:00–9:40 258
MP510Zk/21: Po 30. 9. až Pá 20. 12. St 8:00–9:40 258
MP510Zk/22: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
MP503Z Občan. p. procesní I || MP413Z Civilní právo procesní I || CM413Z Občan. p. procesní I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je prohloubit znalost civilního práva procesního. Studium bude zaměřeno zejména na soudní rozhodnutí, dokazování, náklady řízení, opravné prostředky, nesporná řízení, zvláštní způsoby řízení, rozhodčí řízení a využití mediace při řešení soukromoprávních sporů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: Porozumět všem pojmům a institutům civilního procesu a vysvětlit je v historických a teoretických souvislostech; Použít informace o procesních pojmech a institutech k řešení konkrétních procesních situací; Samostatně vytvořit procesní podání; Předkládat racionální návrhy na řešení procesních situací; Na základě nabytých znalostí aplikovat ustanovení procesních předpisů na konkrétní procesní situace; Interpretovat procesní předpisy v souladu s konstantní judikaturou soudů.
Osnova
 • Soudní rozhodnutí.
 • Rozsudek.
 • Platební rozkaz.
 • Nesporná řízení.
 • Náklady řízení.
 • Opravné systémy a opravné prostředky.
 • Odvolání.
 • Mimořádné opravné prostředky.
 • Řízení podle části V. OSŘ.
 • Správní soudnictví.
 • Alternativní způsoby řešení sporů.
Literatura
  povinná literatura
 • WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, 646 stran. ISBN 9788075022981. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů. Aktivní účast v seminární výuce, vyhotovení procesních úkonů na zadaná témata, znalost literatury a judikatury k zadaným tématům, písemné testy, účast na soudních jednáních.
Metody hodnocení
Zkouška má kombinovanou formu (písemná + ústní část). Použití právních předpisů je vyloučeno.
Navazující předměty
Informace učitele
Informace pro posluchače ISP viz interaktivní osnova garanta předmětu k seminární výuce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2024/MP510Zk