MP510Zk Civilní právo procesní II

Právnická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. (přednášející)
Mgr. Jan Holas (přednášející)
Mgr. Miloslav Hrdlička (přednášející)
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Pondikasová (přednášející)
Mgr. Anna Zemandlová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Lavická (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
Katedra civilního práva procesního - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra civilního práva procesního - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 20. 9. až Pá 17. 12. Út 8:00–9:40 030
Předpoklady
( NOW ( MP510Z Civilní právo procesní II sem ) || MP510Z Civilní právo procesní II sem || MP603Z OPP II sem ) && ( MP503Z Občan. p. procesní I || MP413Z Civilní právo procesní I || CM413Z Občan. p. procesní I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je prohloubit znalost civilního práva procesního. Studium bude zaměřeno zejména na soudní rozhodnutí, dokazování, či opravné prostředky.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: Porozumět všem pojmům a institutům civilního procesu a vysvětlit je v historických a teoretických souvislostech; Použít informace o procesních pojmech a institutech k řešení konkrétních procesních situací; Samostatně vytvořit procesní podání; Předkládat racionální návrhy na řešení procesních situací; Na základě nabytých znalostí aplikovat ustanovení procesních předpisů na konkrétní procesní situace; Interpretovat procesní předpisy v souladu s konstantní judikaturou soudů.
Osnova
 • Soudní rozhodnutí.
 • Rozsudek.
 • Platební rozkaz.
 • Nesporná řízení.
 • Náklady řízení.
 • Opravné systémy a opravné prostředky.
 • Odvolání.
 • Mimořádné opravné prostředky.
 • Řízení podle části V. OSŘ.
 • Správní soudnictví.
 • Alternativní způsoby řešení sporů.
Literatura
  povinná literatura
 • WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. 646 stran. ISBN 9788075022981. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek.
Metody hodnocení
Zkouška má ústní formu. Použití právních předpisů je vyloučeno.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2021/MP510Zk