MP510Z Civilní právo procesní II - seminář

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. (cvičící)
Mgr. Tereza Hajdajová (cvičící)
Mgr. Jan Holas (cvičící)
Mgr. Miloslav Hrdlička (cvičící)
Mgr. Petra Lavická (cvičící)
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tereza Pondikasová (cvičící)
Mgr. Anna Zemandlová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Filip Mazel (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
Katedra civilního práva procesního - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra civilního práva procesního - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP510Z/01: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Po 8:00–9:40 316, P. Lavický
MP510Z/02: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Po 8:00–9:40 258, T. Pondikasová
MP510Z/03: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Po 10:00–11:40 209, P. Lavický
MP510Z/04: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Po 12:00–13:40 209, T. Pondikasová
MP510Z/05: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Po 10:00–11:40 S126, T. Pondikasová
MP510Z/06: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Po 14:00–15:40 160, M. Hrdlička
MP510Z/07: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Po 16:00–17:40 020, M. Hrdlička
MP510Z/08: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Út 14:00–15:40 258, E. Dobrovolná
MP510Z/09: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Út 16:00–17:40 209, M. Hrdlička
MP510Z/10: Po 12. 10. až Pá 15. 1. St 8:00–9:40 259, E. Dobrovolná
MP510Z/11: Po 12. 10. až Pá 15. 1. St 10:00–11:40 209, E. Dobrovolná
MP510Z/12: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Čt 8:00–9:40 209, J. Holas
MP510Z/13: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Čt 10:00–11:40 209, J. Holas
MP510Z/14: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Čt 12:00–13:40 209, A. Zemandlová
MP510Z/15: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Čt 14:00–15:40 259, M. Hrdlička
MP510Z/16: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Čt 16:00–17:40 302, M. Hrdlička
MP510Z/17: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Čt 18:00–19:40 025, M. Hrdlička
MP510Z/18: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Čt 14:00–15:40 258, A. Zemandlová
MP510Z/19: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Út 18:00–19:40 024, E. Dobrovolná
MP510Z/20: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Po 18:00–19:40 020, M. Hrdlička
MP510Z/21: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Pá 12:00–13:40 Virtuální místnost, P. Lavický
MP510Z/22: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Lavický
Předpoklady
NOW ( MP510Zk Civilní právo procesní II ) && ( MP503Z Občan. p. procesní I || MP413Z Civilní právo procesní I || CM413Z Občan. p. procesní I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je seznámení studentů s opravnými systémy a opravnými prostředky v rámci civilního procesu a dalšími základními druhy civilního řízení (řízení exekuční, řízení insolvenční, řízení rozhodčí); Součástí výuky je seznámení se základní strukturou organizace a činnosti justice, advokacie a notářství.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
Porozumět všem pojmům a institutům civilního procesu a vysvětlit je v historických a teoretických souvislostech;
Použít informace o procesních pojmech a institutech k řešení konkrétních procesních situací;
Samostatně vytvořit procesní podání;
Předkládat racionální návrhy na řešení procesních situací;
Na základě nabytých znalostí aplikovat ustanovení procesních předpisů na konkrétní procesní situace;
Interpretovat procesní předpisy v souladu s konstantní judikaturou soudů.
Osnova
 • Soudní rozhodnutí.
 • Rozsudek.
 • Platební rozkaz.
 • Nesporná řízení.
 • Náklady řízení.
 • Opravné systémy a opravné prostředky.
 • Odvolání.
 • Mimořádné opravné prostředky.
 • Řízení podle části V. OSŘ.
 • Správní soudnictví.
 • Alternativní způsoby řešení sporů.
Literatura
  doporučená literatura
 • WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice. 7. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2014. 621 s. ISBN 9788072019403. info
 • STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr HLAVSA. Civilní proces a organizace soudnictví. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 660 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; sv. 332). ISBN 80-210-3271-5. info
 • MACUR, Josef. Kurs občanského práva procesního : exekuční právo. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1998. xv, 207. ISBN 8071791903. info
Výukové metody
Aktivní účast v seminární výuce, sepsání písemných podání účastníků na zadaná témata, znalost literatury a judikatury k zadaným tématům, písemné testy, účast na soudních jednáních.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem.
Informace učitele
Podmínky pro udělení zápočtu pro posluchače ISP viz interaktivní osnova garanta předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/MP510Z