MP503Z Občanské právo procesní I

Právnická fakulta
podzim 2006
Rozsah
2/1. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Jaruška Stavinohová, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Jaruška Stavinohová, CSc. (cvičící)
JUDr. Marta Macháčková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Ilona Schelleová, Dr. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Jaruška Stavinohová, CSc.
Katedra občanského práva – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Eva Pivodová
Rozvrh
Po 25. 9. až Pá 22. 12. Út 9:35–11:05 136, Út 9:35–11:05 030
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP503Z/01: Po 25. 9. až Pá 22. 12. každé sudé úterý 11:10–12:40 124, M. Macháčková
MP503Z/02: Po 25. 9. až Pá 22. 12. každé liché úterý 11:10–12:40 124, M. Macháčková
MP503Z/03: Po 25. 9. až Pá 22. 12. každé sudé úterý 13:30–15:00 124, M. Macháčková
MP503Z/04: Po 25. 9. až Pá 22. 12. každé liché úterý 13:30–15:00 124, M. Macháčková
MP503Z/05: Po 25. 9. až Pá 22. 12. každé sudé úterý 15:05–16:35 124, M. Macháčková
MP503Z/06: Po 25. 9. až Pá 22. 12. každé liché úterý 15:05–16:35 124, M. Macháčková
MP503Z/07: Po 25. 9. až Pá 22. 12. každé sudé úterý 16:40–18:10 124, M. Macháčková
MP503Z/08: Po 25. 9. až Pá 22. 12. každé liché úterý 16:40–18:10 124, M. Macháčková
MP503Z/09: Po 25. 9. až Pá 22. 12. každý sudý čtvrtek 8:00–9:30 160, I. Schelleová
MP503Z/10: Po 25. 9. až Pá 22. 12. každý lichý čtvrtek 8:00–9:30 160, I. Schelleová
MP503Z/11: Po 25. 9. až Pá 22. 12. každý sudý čtvrtek 9:35–11:05 160, I. Schelleová
MP503Z/12: Po 25. 9. až Pá 22. 12. každý lichý čtvrtek 9:35–11:05 160, I. Schelleová
MP503Z/13: Po 25. 9. až Pá 22. 12. každý sudý čtvrtek 11:10–12:40 160, I. Schelleová
MP503Z/14: Po 25. 9. až Pá 22. 12. každý lichý čtvrtek 11:10–12:40 160, I. Schelleová
MP503Z/15: Po 25. 9. až Pá 22. 12. každý sudý čtvrtek 13:30–15:00 160, I. Schelleová
MP503Z/16: Po 25. 9. až Pá 22. 12. každý lichý čtvrtek 13:30–15:00 160, I. Schelleová
MP503Z/17: Po 25. 9. až Pá 22. 12. každé sudé pondělí 8:00–9:30 211, I. Schelleová
MP503Z/18: Po 25. 9. až Pá 22. 12. každé liché pondělí 8:00–9:30 211, I. Schelleová
MP503Z/19: Po 25. 9. až Pá 22. 12. každé sudé pondělí 9:35–11:05 211, M. Macháčková
MP503Z/20: Po 25. 9. až Pá 22. 12. každé liché pondělí 9:35–11:05 211, M. Macháčková
MP503Z/21: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen pro max. 10 studentů jiných fakult !
Mateřské obory/plány
 • Právo (program PrF, M-PPV) (2)
Cíle předmětu
Cílem výuky občanského práva procesního je seznámit studenty se základními pojmy a instituty civilního procesu a současně s charakteristikou jednotlivých druhů civilního procesu.
Osnova
 • Občanské právo procesní a civilní proces - právní prameny a literatura, pojem občanského práva procesního a civilního procesu, vznik a význam civilního procesu. Organizace soudů v ČR a základní principy soudní organizace - pojem soudnictví a soudu, soudní soustava v ČR, základní principy organizace soudů, správní soudnictví. Druhy civilního procesu - charakteristika jednotlivých druhů civilního procesu, vztah civilního práva procesního k soukromoprávním odvětvím, srovnání civilního procesu s jinými druhy procesů, procesněprávní vztah. Základní zásady občanského soudního řízení - pojem základních procesních principů, charakteristika a význam jednotlivých procesních principů. Subjekty civilního procesu - charakteristika subjektů civilního procesu, pravomoc soudů, příslušnost soudů. Subjekty civilního procesu - účastníci řízení, způsobilost být účastníkem řízení, procesní způsobilost, společenství účastníků, vedlejší účastenství, věcná legitimace. Subjekty civilního procesu - zastupování účastníků civilního procesu, charakteristika a postavení dalších subjektů civilního řízení. Řízení na soudu I. stupně - zahájení řízení a jeho účinky, procesní podmínky, žaloba a žalobní právo. Řízení na soudu I. stupně - příprava jednání, jednání, přerušení a zastavení řízení, zkrácená řízení. Řízení na soudu I. stupně - diferenciace procesu na řízení sporné a řízení nesporné, nesporná řízení. Dokazování - pojem a předmět dokazování, průběh dokazování, důkazní břemeno, důkazní prostředky a jejich druhy. Soudní rozhodnutí - druhy soudních rozhodnutí, formy rozhodnutí a jejich náležitosti, právní moc rozhodnutí, vykonatelnost rozhodnutí.
Literatura
 • STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr HLAVSA. Civilní proces a organizace soudnictví. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 660 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; sv. 332). ISBN 80-210-3271-5. info
 • MACUR, Josef. Právo procesní a právo hmotné. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993, 158 s. ISBN 8021007400. info
 • MACUR, Josef. Povinnost a odpovědnost v občanském právu procesním. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1991, 151 s. ISBN 8021002646. info
 • MACUR, Josef. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1995, 172 s. ISBN 8021011610. info
 • MACUR, Josef. Zásada projednací v civilním soudním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997, 233 s. ISBN 8021016280. info
 • MACUR, Josef a Jaruška STAVINOHOVÁ. Úvod do teorie občanského práva procesního. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1990, 110 s. ISBN 8021000996. info
 • MACUR, Josef. Problémy vzájemného vztahu práva procesního a hmotného. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993, 183 s. ISBN 8021008105. info
 • Problém diferenciace řízení sporného a nesporného v socialistickém civilním procesu. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1984, 132 s. info
Metody hodnocení
Semináře probíhají 1x za 14 dní. Přednášky každý týden.
Informace učitele
Podmínky udělení zápočtu pro studenty s ISP jsou následující:účast na jednání soudu I. stupně v civilní věci, ústní referát o průběhu tohoto jednání, konzultace témat příslušného semestru v rozsahu daném programem přednášek. Všichni individuálně studující posluchači (vyjma těch, kteří jsou na studijním pobytu v zahraničí), se dostaví ke konzultaci k doc. Stavinohové, garantce předmětu, nejméně dvakrát za semestr v konzultačních hodinách. Předmětem konzultace budou témata vymezená programem přednášek a ústní referát ze soudních jednání. Studenti, kterým byl povolen ISP z důvodu studijního pobytu v zahraničí, předloží namísto ústní zprávy ze soudního jednání písemnou studii v rozsahu cca 5 stran o některém z procesních institutů podle OSŘ země, v níž studují (např. pravomoc soudů, příslušnost soudů, žaloba, formy rozhodnutí, opravné prostředky, řízení exekuční apod.). V ostatním platí příslušné pokyny děkana o studiu v bakalářském a magisterském programu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2006/MP503Z