MP413Z Civilní právo procesní I

Právnická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. (cvičící)
JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. (cvičící)
Mgr. Jan Holas, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Miloslav Hrdlička, LL.M. (cvičící)
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tereza Pondikasová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Anna Zemandlová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kristina Čermáková (pomocník)
Kateřina Kolajíková (pomocník)
Mgr. Bc. Kateřina Končeková (pomocník)
Mgr. Šimon Podrazil (pomocník)
Mgr. Radek Tesař (pomocník)
JUDr. Ivan Tvrdík (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
Katedra civilního práva procesního – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra civilního práva procesního – Právnická fakulta
Rozvrh
Po 26. 2. až Pá 24. 5. St 10:00–11:40 136
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP413Z/01: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché pondělí 8:00–9:40 214, T. Pondikasová
MP413Z/02: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé pondělí 8:00–9:40 214, T. Pondikasová
MP413Z/03: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché pondělí 10:00–11:40 124, P. Lavický
MP413Z/04: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé pondělí 10:00–11:40 124, P. Lavický
MP413Z/05: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché pondělí 12:00–13:40 124, P. Lavický
MP413Z/06: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé pondělí 12:00–13:40 124, P. Lavický
MP413Z/07: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché pondělí 14:00–15:40 133, M. Hrdlička
MP413Z/08: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé pondělí 14:00–15:40 124, M. Hrdlička
MP413Z/09: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché úterý 8:00–9:40 258, B. Dvořák
MP413Z/10: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé úterý 8:00–9:40 258, B. Dvořák
MP413Z/11: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché úterý 10:00–11:40 030, B. Dvořák
MP413Z/12: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé úterý 10:00–11:40 030, B. Dvořák
MP413Z/13: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché úterý 12:00–13:40 131, P. Lavický
MP413Z/14: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé úterý 12:00–13:40 131, P. Lavický
MP413Z/15: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché úterý 14:00–15:40 131, M. Hrdlička
MP413Z/16: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé úterý 14:00–15:40 131, M. Hrdlička
MP413Z/17: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché úterý 16:00–17:40 131, M. Hrdlička
MP413Z/18: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé úterý 16:00–17:40 131, M. Hrdlička
MP413Z/19: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché úterý 18:00–19:40 257, M. Hrdlička
MP413Z/20: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé úterý 18:00–19:40 257, M. Hrdlička
MP413Z/21: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché pondělí 18:00–19:40 030, M. Hrdlička
MP413Z/22: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé pondělí 18:00–19:40 030, M. Hrdlička
MP413Z/23: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každou lichou středu 18:00–19:40 124, B. Dvořák
MP413Z/24: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Lavický
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky občanského práva procesního je seznámit studenty se základními pojmy a instituty civilního procesu a současně s charakteristikou jednotlivých druhů civilního procesu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: Porozumět základním pojmům a institutům civilního procesu a vysvětlit je v historických souvislostech; Použít informace o procesních pojmech a institutech k řešení konkrétních procesních situací; Vytvořit samostatně některé procesní úkony (např. žalobu) na zadané téma; Předkládat racionální návrhy na řešení některých procesních situací; Na základě nabytých znalostí aplikovat ustanovení procesních předpisů na konkrétní procesní situace; Interpretovat procesní předpisy v souladu s konstantní judikaturou soudů.
Osnova
 • Občanské právo procesní a civilní proces - právní prameny a literatura, pojem občanského práva procesního a civilního procesu, vznik a význam civilního procesu;
 • Organizace soudů v ČR a základní principy soudní organizace - pojem soudnictví a soudu, soudní soustava v ČR, základní principy organizace soudů, správní soudnictví;
 • Druhy civilního procesu - charakteristika jednotlivých druhů civilního procesu, vztah civilního práva procesního k soukromoprávním odvětvím, srovnání civilního procesu s jinými druhy procesů, procesněprávní vztah;
 • Základní zásady občanského soudního řízení - pojem základních procesních principů, charakteristika a význam jednotlivých procesních principů;
 • Subjekty civilního procesu - charakteristika subjektů civilního procesu, pravomoc soudů, příslušnost soudů;
 • Subjekty civilního procesu - účastníci řízení, způsobilost být účastníkem řízení, procesní způsobilost, společenství účastníků, vedlejší účastenství, věcná legitimace;
 • Subjekty civilního procesu - zastupování účastníků civilního procesu, charakteristika a postavení dalších subjektů civilního řízení;
 • Řízení na soudu I. stupně - zahájení řízení a jeho účinky, procesní podmínky, žaloba a žalobní právo;
 • Řízení na soudu I. stupně - příprava jednání, jednání, přerušení a zastavení řízení, zkrácená řízení;
 • Dokazování - pojem a předmět dokazování, průběh dokazování, důkazní břemeno, důkazní prostředky a jejich druhy.
Literatura
  doporučená literatura
 • WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, 646 stran. ISBN 9788075022981. info
 • MACUR, Josef. Právo procesní a právo hmotné. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993, 158 s. ISBN 8021007400. info
 • MACUR, Josef. Povinnost a odpovědnost v občanském právu procesním. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1991, 151 s. ISBN 8021002646. info
 • MACUR, Josef. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1995, 172 s. ISBN 8021011610. info
 • MACUR, Josef. Zásada projednací v civilním soudním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997, 233 s. ISBN 8021016280. info
 • MACUR, Josef a Jaruška STAVINOHOVÁ. Úvod do teorie občanského práva procesního. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1990, 110 s. ISBN 8021000996. info
 • MACUR, Josef. Problémy vzájemného vztahu práva procesního a hmotného. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993, 183 s. ISBN 8021008105. info
Výukové metody
Semináře probíhají 1x za 14 dní a jsou povinné. Přednášky probíhají každý týden a jsou nepovinné.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen zápočtem.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2024/MP413Z