EN

PrF:MP413Z Občan. p. procesní I - Informace o předmětu

MP413Z Občanské právo procesní I

Právnická fakulta
jaro 2017
Rozsah
2/1. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Jaruška Stavinohová, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Jaruška Stavinohová, CSc. (cvičící)
JUDr. Ludvík David, CSc. (přednášející)
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. (přednášející)
JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miloslav Hrdlička (cvičící)
JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Petr Coufalík, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Matěj Dobeš, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jan Holas (pomocník)
Mgr. et Mgr. Lukáš Hrůša (pomocník)
JUDr. Michal Janoušek, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Tomáš Kubeša, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Martin Lebeda, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Martina Mušálková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Bc. Ondřej Pavelek (pomocník)
Mgr. Tereza Pondikasová (pomocník)
Mgr. Markéta Šlejharová (pomocník)
Mgr. Vlastimil Vitoul (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Rozvrh
St 13:30–15:00 136, St 13:30–15:00 030
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP413Z/01: Po 27. 2. až Pá 19. 5. každé sudé pondělí 8:00–9:30 214, P. Lavický
MP413Z/02: Po 27. 2. až Pá 19. 5. každé liché pondělí 8:00–9:30 214, P. Lavický
MP413Z/03: Po 27. 2. až Pá 19. 5. každé sudé pondělí 9:35–11:05 208, P. Lavický
MP413Z/04: Po 27. 2. až Pá 19. 5. každé liché pondělí 9:35–11:05 208, P. Lavický
MP413Z/05: Po 27. 2. až Pá 19. 5. každé sudé pondělí 11:10–12:40 208, P. Lavický
MP413Z/06: Po 27. 2. až Pá 19. 5. každé liché pondělí 11:10–12:40 208, P. Lavický
MP413Z/07: Po 27. 2. až Pá 19. 5. každé sudé pondělí 13:30–15:00 208, P. Lavický
MP413Z/08: Po 27. 2. až Pá 19. 5. každé liché pondělí 13:30–15:00 208, E. Dobrovolná
MP413Z/09: Po 27. 2. až Pá 19. 5. každé sudé úterý 8:00–9:30 258, M. Hrdlička
MP413Z/10: Po 27. 2. až Pá 19. 5. každé liché úterý 8:00–9:30 258, M. Hrdlička
MP413Z/11: Po 27. 2. až Pá 19. 5. každé sudé úterý 9:35–11:05 034, M. Hrdlička
MP413Z/12: Po 27. 2. až Pá 19. 5. každé liché úterý 9:35–11:05 034, M. Hrdlička
MP413Z/13: Po 27. 2. až Pá 19. 5. každé sudé úterý 11:10–12:40 131, M. Hrdlička
MP413Z/14: Po 27. 2. až Pá 19. 5. každé liché úterý 11:10–12:40 131, M. Hrdlička
MP413Z/15: Po 27. 2. až Pá 19. 5. každé sudé úterý 13:30–15:00 131, M. Hrdlička
MP413Z/16: Po 27. 2. až Pá 19. 5. každé liché úterý 13:30–15:00 131, M. Hrdlička
MP413Z/17: Po 27. 2. až Pá 19. 5. každé sudé úterý 15:05–16:35 131, E. Dobrovolná
MP413Z/18: Po 27. 2. až Pá 19. 5. každé liché úterý 15:05–16:35 131, E. Dobrovolná
MP413Z/19: Po 27. 2. až Pá 19. 5. každé sudé úterý 16:40–18:10 257, E. Dobrovolná
MP413Z/20: Po 27. 2. až Pá 19. 5. každé liché úterý 16:40–18:10 257, E. Dobrovolná
MP413Z/21: Po 27. 2. až Pá 19. 5. každé sudé úterý 18:15–19:45 124, E. Dobrovolná
MP413Z/22: Po 27. 2. až Pá 19. 5. každé liché úterý 18:15–19:45 124, E. Dobrovolná
MP413Z/24: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Lavický
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
 • Právo (program PrF, M-PPV) (2)
Cíle předmětu
Cílem výuky občanského práva procesního je seznámit studenty se základními pojmy a instituty civilního procesu a současně s charakteristikou jednotlivých druhů civilního procesu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: Porozumět základním pojmům a institutům civilního procesu a vysvětlit je v historických souvislostech; Použít informace o procesních pojmech a institutech k řešení konkrétních procesních situací; Vytvořit samostatně některé procesní úkony (např. žalobu) na zadané téma; Předkládat racionální návrhy na řešení některých procesních situací; Na základě nabytých znalostí aplikovat ustanovení procesních předpisů na konkrétní procesní situace; Interpretovat procesní předpisy v souladu s konstantní judikaturou soudů.
Osnova
 • Občanské právo procesní a civilní proces - právní prameny a literatura, pojem občanského práva procesního a civilního procesu, vznik a význam civilního procesu;
 • Organizace soudů v ČR a základní principy soudní organizace - pojem soudnictví a soudu, soudní soustava v ČR, základní principy organizace soudů, správní soudnictví;
 • Druhy civilního procesu - charakteristika jednotlivých druhů civilního procesu, vztah civilního práva procesního k soukromoprávním odvětvím, srovnání civilního procesu s jinými druhy procesů, procesněprávní vztah;
 • Základní zásady občanského soudního řízení - pojem základních procesních principů, charakteristika a význam jednotlivých procesních principů;
 • Subjekty civilního procesu - charakteristika subjektů civilního procesu, pravomoc soudů, příslušnost soudů;
 • Subjekty civilního procesu - účastníci řízení, způsobilost být účastníkem řízení, procesní způsobilost, společenství účastníků, vedlejší účastenství, věcná legitimace;
 • Subjekty civilního procesu - zastupování účastníků civilního procesu, charakteristika a postavení dalších subjektů civilního řízení;
 • Řízení na soudu I. stupně - zahájení řízení a jeho účinky, procesní podmínky, žaloba a žalobní právo;
 • Řízení na soudu I. stupně - příprava jednání, jednání, přerušení a zastavení řízení, zkrácená řízení;
 • Dokazování - pojem a předmět dokazování, průběh dokazování, důkazní břemeno, důkazní prostředky a jejich druhy.
Literatura
 • STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr HLAVSA. Civilní proces a organizace soudnictví. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 660 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; sv. 332). ISBN 80-210-3271-5. info
 • MACUR, Josef. Právo procesní a právo hmotné. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 158 s. ISBN 8021007400. info
 • MACUR, Josef. Povinnost a odpovědnost v občanském právu procesním. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 151 s. ISBN 8021002646. info
 • MACUR, Josef. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 172 s. ISBN 8021011610. info
 • MACUR, Josef. Zásada projednací v civilním soudním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 233 s. ISBN 8021016280. info
 • MACUR, Josef a Jaruška STAVINOHOVÁ. Úvod do teorie občanského práva procesního. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1990. 110 s. ISBN 8021000996. info
 • MACUR, Josef. Problémy vzájemného vztahu práva procesního a hmotného. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 183 s. ISBN 8021008105. info
 • STAVINOHOVÁ, Jaruška. Problém diferenciace řízení sporného a nesporného v socialistickém civilním procesu. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1984. 132 s. info
 • WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice. 7. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2014. 621 s. ISBN 9788072019403. info
Výukové metody
Semináře probíhají 1x za 14 dní a jsou povinné. Přednášky probíhají každý týden a jsou nepovinné.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen zápočtem; předpokladem pro jeho udělení je vypracování písemné práce - žaloby na zadané téma, aktivní účast na diskusích v seminářích k probíraným tématům, osobní účast na jednání soudu prvního stupně v civilní věci, písemné testy.
Informace učitele
Podmínky udělení zápočtu pro studenty s ISP viz interaktivní osnova garanta předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.