MP405Z Obchodní právo I

Právnická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Helena Pullmannová, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Jan Lasák, LL.M., Ph.D. (cvičící)
David Nepustil (pomocník)
Mgr. Martin Novotný (pomocník)
Mgr. Ing. Bc. Karolína Ondrišová (pomocník)
Mgr. Ondřej Placzek (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
Katedra obchodního práva – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Jančíková
Dodavatelské pracoviště: Katedra obchodního práva – Právnická fakulta
Rozvrh
Po 26. 2. až Pá 24. 5. St 8:00–9:40 136
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP405Z/01: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché pondělí 8:00–9:40 126, H. Pullmannová
MP405Z/02: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé pondělí 8:00–9:40 126, H. Pullmannová
MP405Z/03: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché pondělí 10:00–11:40 126, D. Ondrejová
MP405Z/04: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé pondělí 10:00–11:40 126, D. Ondrejová
MP405Z/05: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché pondělí 12:00–13:40 126, D. Ondrejová
MP405Z/06: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé pondělí 12:00–13:40 126, D. Ondrejová
MP405Z/07: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché pondělí 14:00–15:40 126, D. Ondrejová
MP405Z/08: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé pondělí 14:00–15:40 126, D. Ondrejová
MP405Z/09: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché úterý 8:00–9:40 129, J. Bejček
MP405Z/10: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé úterý 8:00–9:40 129, J. Bejček
MP405Z/11: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché úterý 10:00–11:40 129, J. Bejček
MP405Z/12: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé úterý 10:00–11:40 129, J. Bejček
MP405Z/13: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché úterý 12:00–13:40 129, J. Lasák
MP405Z/14: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé úterý 12:00–13:40 129, J. Lasák
MP405Z/15: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché úterý 14:00–15:40 129, J. Lasák
MP405Z/16: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé úterý 14:00–15:40 129, J. Lasák
MP405Z/17: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché úterý 16:00–17:40 129, H. Pullmannová
MP405Z/18: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé úterý 16:00–17:40 129, H. Pullmannová
MP405Z/19: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché úterý 18:00–19:40 258, J. Kotásek
MP405Z/20: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé úterý 18:00–19:40 258, J. Kotásek
MP405Z/21: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché pondělí 18:00–19:40 042, H. Pullmannová
MP405Z/23: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každou sudou středu 16:00–17:40 126, J. Kotásek
MP405Z/24: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Kotásek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty se základy oboru obchodního práva a orientuje je ve vybraných otázkách regulace podnikatelského prostředí. Výuka začíná výklady o pojmu a podstatě obchodního práv a jeho historickém vývoji od r. 1964 do dneška. Pokračuje se výklady o soutěžním právu (o právní ochraně soutěžního prostředí a o nekalé soutěži a o nekalých obchodních praktikách). Studenti se seznámí se základními charakteristikami podnikání a podnikatelů (vstupní výklady o právní úpravě postavení podnikatelských subjektů, především obchodních korporací). Pochopí podstatu dvou- a jednostranných obchodů a vztah obchodního práva k právní ochraně spotřebitele. Studenti získají vědomosti tvořící teoretický úvod oboru; ve cvičeních se praktikuje výklad a aplikace práva v konkrétních situacích. Studenti jsou na konci semestru schopni příslušné právní úpravy vysvětlit v jejich kontextu a provázanosti a aplikovat je na konkrétní případy a vytvářet právní stanoviska a navrhovat variantní řešení. Důraz se klade na kontakt s judikaturou.
Osnova
  • *Obecné výklady ** Úvod do obchodního práva (předmět, metody, prameny) Regulatorní zásah y státu ** Obchodní firma ** Obchodní tajemství *Výklad o soutěžním právu ** Obecné otázky soutěžního práva - generální klausule proti nekalé soutěži ** Speciální skutkové podstaty nekalé soutěže ** Právní prostředky proti nekalé soutěži ** Existenční ochrana hospodářské soutěže (teoretický úvod, kartelové smlouvy, spojování podniků soutěžitelů,zneužívání dominantního postavení) *Základní výklad o subjektech obchodněprávních vztahů ** Subjekty obchodně právních vztahů (pojem podnikatele, ostatní subjekty obchodně právních vztahů) ** Obchodní rejstřík, jednání podnikatelů **
Literatura
    doporučená literatura
  • ČERNÁ, Stanislava, Ivana ŠTENGLOVÁ, Irena PELIKÁNOVÁ a Jan DĚDIČ. Obchodní právo : podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 735 stran. ISBN 9788075523334. info
Výukové metody
Výuka předmětu obchodní právo I je prováděna ve fromě přednášek (1x týdně) a seminářů (1x za 14 dní). Přednášky mají účel poznávací, semináře jsou zaměřeny na procvičování schopnosti aplikovat právo na konkrétní situace.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem, podmínky udělení zápočtu stanoví učitel, který vede semináře, nutný je alespoň jeden písemný test, který se skládá z otázek, jejichž počet určí učitel. Je nutno dosáhnout nadpoloviční většiny bodů.
Informace učitele
Programy seminářů budou navazovat na program přednášek a určují je jednotliví učitelé. Pro seminární výuku je nezbytné mít k dispozici právní předpisy.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2024/MP405Z