MP313K Úvod do studia veřejné správy

Právnická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
JUDr. Radislav Bražina, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (přednášející)
JUDr. David Hejč, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Kamil Jelínek, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Svoboda, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Dominik Židek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Šašek (pomocník)
Garance
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání znalostí o problematice veřejné správy, její podobě, vývoji, projevech a organizaci. Po úspěšném absolvování tohoto předmětu student bude vědět, co je to veřejná správa. Získá poznatky ohledně podoby a organizace veřejné správy, včetně její aktuální podoby v České republice. Kromě toho bude disponovat znalostmi o vývoji veřejné správy v čase, včetně vědeckých přístupů a zkoumání veřejné správy. Dále se student bude moci orientovat v širším evropském základu veřejné správy. Vedle toho bude vědět, že veřejná správa disponuje stránkou personální a ekonomickou, resp. finanční. Po úspěšném absolvování tohoto předmětu student získá znalosti, které následně využije při dalším studiu veřejnoprávních disciplín, jako je správní právo, právo životního prostředí, finanční správo a další.
Osnova
 • 1) Veřejná správa, pojem a charakteristika. Činnost veřejné správy,
 • 2) Vědecké přístupy k veřejné správ; základy správní vědy, zkoumání veřejné správy v evropském kontextu,
 • 3) Veřejná správa jako organizace a organizace veřejné správy; správní orgán jako vykonavatel veřejné správy
 • 4) Historie a vývoj organizace veřejné správy; reforma organizace veřejné správy,
 • 5) Státní správa a samospráva; soudobá organizace veřejné správy,
 • 6) Samospráva a její organizace
 • 7) Veřejná správa a její projevy ve specifických oblastech, jako je ochrana životního prostředí, finanční správa, apod.
 • 8) Ekonomický základ veřejné správy
 • 9) Personální základ veřejné správy a veřejná služba
 • 10) Veřejná správa z pohledu dotčených osob
 • 11) Elektronizace veřejné správy; transparentnost a diskrétnost ve veřejné správě
 • 12) Odpovědnost ve veřejné správě
 • 13) Dozor, kontrola a trestání ve veřejné správě
Literatura
  povinná literatura
 • HENDRYCH, Dušan. Správní věda : teorie veřejné správy. 4., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 242 s. ISBN 9788074785610. info
  neurčeno
 • POMAHAČ, Richard. Základy teorie veřejné správy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 267 s. ISBN 9788073803308. info
Výukové metody
přednášky a samostudium;
Metody hodnocení
průběžná plnění, rozprava
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2022/MP313K