MP215Zk Úvod do mezinárodního a evropského práva

Právnická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0.5/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Boháček (cvičící)
Mgr. Jan Burda (cvičící)
JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M. (cvičící)
doc. JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Bc. Radovan Malachta, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Novotná (cvičící)
JUDr. Zdeněk Nový, Ph.D., LL.M. (cvičící)
Mgr. Iveta Rohová (cvičící)
doc. JUDr. Ondřej Svaček, Ph.D., LL.M. (cvičící)
JUDr. Kateřina Uhlířová, Ph.D., LL.M. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
Katedra mezinárodního a evropského práva – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodního a evropského práva – Právnická fakulta
Rozvrh
Po 26. 2. až Pá 24. 5. Po 14:00–15:40 136
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP215Zk/01: Út 23. 4. 8:00–9:40 030, Út 7. 5. 8:00–9:40 030, Út 21. 5. 8:00–9:40 030, F. Křepelka
MP215Zk/02: Út 16. 4. 12:00–13:40 148, Út 30. 4. 12:00–13:40 148, Út 14. 5. 12:00–13:40 148, R. Malachta
MP215Zk/03: Út 23. 4. 10:00–11:40 215, Út 7. 5. 10:00–11:40 215, Út 21. 5. 10:00–11:40 215, F. Křepelka
MP215Zk/04: Út 16. 4. 10:00–11:40 215, Út 30. 4. 10:00–11:40 215, Út 14. 5. 10:00–11:40 215, F. Křepelka
MP215Zk/05: Čt 25. 4. 16:00–17:40 208, Čt 9. 5. 16:00–17:40 208, Čt 23. 5. 16:00–17:40 208, J. Burda
MP215Zk/06: Út 23. 4. 16:00–17:40 215, Út 7. 5. 16:00–17:40 215, Út 21. 5. 16:00–17:40 215, R. Malachta
MP215Zk/07: Út 23. 4. 14:00–15:40 148, Út 7. 5. 14:00–15:40 148, Út 21. 5. 14:00–15:40 148, R. Malachta
MP215Zk/08: Út 16. 4. 14:00–15:40 148, Út 30. 4. 14:00–15:40 148, Út 14. 5. 14:00–15:40 148, R. Malachta
MP215Zk/09: St 24. 4. 8:00–9:40 126, St 8. 5. 8:00–9:40 126, St 22. 5. 8:00–9:40 126, D. Sehnálek
MP215Zk/10: St 17. 4. 8:00–9:40 129, St 1. 5. 8:00–9:40 129, St 15. 5. 8:00–9:40 129, R. Malachta
MP215Zk/11: St 24. 4. 10:00–11:40 124, St 8. 5. 10:00–11:40 124, St 22. 5. 10:00–11:40 124, D. Sehnálek
MP215Zk/12: St 17. 4. 10:00–11:40 124, St 1. 5. 10:00–11:40 124, St 15. 5. 10:00–11:40 124, R. Malachta
MP215Zk/13: St 24. 4. 12:00–13:40 124, St 8. 5. 12:00–13:40 124, St 22. 5. 12:00–13:40 124, D. Sehnálek
MP215Zk/14: St 17. 4. 12:00–13:40 124, St 1. 5. 12:00–13:40 124, St 15. 5. 12:00–13:40 124, R. Malachta
MP215Zk/15: Čt 25. 4. 8:00–9:40 133, Čt 9. 5. 8:00–9:40 133, Čt 23. 5. 8:00–9:40 133, Z. Nový
MP215Zk/16: Čt 18. 4. 8:00–9:40 133, Čt 2. 5. 8:00–9:40 133, Čt 16. 5. 8:00–9:40 133, R. Charvát
MP215Zk/17: Čt 25. 4. 10:00–11:40 133, Čt 9. 5. 10:00–11:40 133, Čt 23. 5. 10:00–11:40 133, Z. Nový
MP215Zk/18: Čt 18. 4. 10:00–11:40 133, Čt 2. 5. 10:00–11:40 133, Čt 16. 5. 10:00–11:40 133, R. Charvát
MP215Zk/19: Čt 25. 4. 12:00–13:40 133, Čt 9. 5. 12:00–13:40 133, Čt 23. 5. 12:00–13:40 133, Z. Nový
MP215Zk/20: Čt 18. 4. 12:00–13:40 133, Čt 2. 5. 12:00–13:40 133, Čt 16. 5. 12:00–13:40 133, K. Uhlířová
MP215Zk/21: Čt 18. 4. 14:00–15:40 208, Čt 2. 5. 14:00–15:40 208, Čt 16. 5. 14:00–15:40 208, K. Uhlířová
MP215Zk/22: Čt 25. 4. 14:00–15:40 126, Čt 9. 5. 14:00–15:40 126, Čt 23. 5. 14:00–15:40 126, J. Burda
MP215Zk/23: Út 16. 4. 8:00–9:40 030, Út 30. 4. 8:00–9:40 030, Út 14. 5. 8:00–9:40 030, F. Křepelka
MP215Zk/25: Rozvrh nebyl do ISu vložen. F. Křepelka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje se základními pojmy mezinárodního a evropského práva, s nimiž se studenti budou setkávat ve výuce jiných předmětů. Hlavním cílem kurzu je dovést studenty hned v I. ročníku k poznání, že fenomén práva se nevyčerpává jen právem vnitrostátním, ale že právo platné v ČR má také mezinárodní a evropský rozměr. Absolventi tohoto kurzu by měli zvládnout specifika mezinárodního práva a jeho hlavní pramen - mezinárodní smlouvu. Dále by měli být podrobně seznámeni s nadstátním charakterem EU, její institucionální výstavbou a se základními prameny práva EU, aplikovanými českými soudy.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni:
- odlišit prameny mezinárodního práva a nadnárodního práva Evropské unie od pramenů vnitrostátního práva,
- porozumět způsobům prosazování mezinárodního práva a nadnárodního práva Evropské unie ve srovnání s vnitrostátním právem,
- vysvětlit způsoby, jakými mezinárodní právo a nadnárodní právo Evropské unie ovlivňují vnitrostátní právní praxi,
- vyhledávat prameny mezinárodního práva a nadnárodního práva Evropské unie a porozumět jejich jazykovému režimu.
Osnova
  • 1. Právo vnitrostátní, mezinárodní a evropské 2. Pojetí mezinárodního práva veřejného a soukromého 3. Mezinárodní smlouvy jako pramen práva 4. Mezinárodní smlouvy v ústavním právu ČR 5. Nadstátnost evropského unijního práva 6. Institucionální struktura EU 7. Prameny práva EU 8. Vynucování práva EU
Literatura
    povinná literatura
  • TÝČ, Vladimír. Úvod do mezinárodního a evropského práva. 4., aktualizované. Brno: Masarykova univerzita, 2024, 95 s. sv. č. 567. ISBN 978-80-280-0507-8. info
Výukové metody
přednášky semináře
Metody hodnocení
písemný test - minimální požadavek 60% bodů
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2024/MP215Zk