MP409Zk Jazyk I.4. - angličtina pro právníky

Právnická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Štěpánka Dillingerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radmila Doupovcová (cvičící)
Mgr. Alena Hradilová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Věra Hromádková (cvičící)
Mgr. Barbora Chovancová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Chudová (cvičící)
PhDr. Hana Kallus, M.A., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radek Šimek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Daniela Svobodová (pomocník)
Garance
Mgr. Barbora Chovancová, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP409Zk/01: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Po 8:00–9:40 129, K. Chudová
MP409Zk/02: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Po 10:00–11:40 129, K. Chudová
MP409Zk/03: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Po 8:00–9:40 124, R. Doupovcová
MP409Zk/04: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Po 8:00–9:40 302, R. Šimek
MP409Zk/05: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Po 10:00–11:40 315, H. Kallus
MP409Zk/06: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Po 10:00–11:40 042, R. Doupovcová
MP409Zk/07: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Po 12:00–13:40 315, R. Šimek
MP409Zk/08: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Po 12:00–13:40 257, R. Doupovcová
MP409Zk/09: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Po 12:00–13:40 215, K. Chudová
MP409Zk/10: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Po 14:00–15:40 315, H. Kallus
MP409Zk/11: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Út 8:00–9:40 148, V. Hromádková
MP409Zk/12: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Út 10:00–11:40 315, A. Hradilová
MP409Zk/13: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Út 10:00–11:40 024, V. Hromádková
MP409Zk/14: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Út 12:00–13:40 126, Š. Dillingerová
MP409Zk/15: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Út 14:00–15:40 126, Š. Dillingerová
MP409Zk/16: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Čt 8:00–9:40 315, K. Chudová
MP409Zk/17: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Čt 8:00–9:40 148, B. Chovancová
MP409Zk/18: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Čt 10:00–11:40 209, B. Chovancová
MP409Zk/19: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Čt 10:00–11:40 020, R. Doupovcová
MP409Zk/20: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Čt 12:00–13:40 209, R. Doupovcová
MP409Zk/21: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Čt 12:00–13:40 315, H. Kallus
MP409Zk/22: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Čt 12:00–13:40 124, K. Chudová
MP409Zk/23: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Čt 14:00–15:40 124, H. Kallus
MP409Zk/24: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Čt 12:00–13:40 316, R. Šimek
MP409Zk/25: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Pá 8:00–9:40 316, R. Šimek
MP409Zk/26: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Š. Dillingerová
Předpoklady
( MP309Z Jazyk I.3. Ang. || CM308Z Jazyk I.3. Ang. ) && ( MP210Z Jazyk I.2. Ang. || CM210Z Jazyk I.2. Ang. )
Studenti završí práci v posledním semestru nabízeného kurzu, jehož cílem je seznámit studenty s právnickým odborným jazykem formou práce s autentickými texty jak psanými tak mluvenými. Studenti prokáží dosaženou jazykovou úroveň písemnou i ústní formou. Během absolvovaného kurzu dosáhli alespoň úrovně B2. Jsou schopni reagovat adekvátně v oblasti akademické angličtiny a právnické angličtiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu budou studenti umět připravit a prezentovat dobře vystavěný konferenční příspěvek s využitím visuálních pomůcek v anglickém jazyce na odborné téma. Studentům budou k prostudování a analýze předkládány jak písemné tak audio materiály tak, aby byli na konci semestru připraveni k absolvování závěrečné jazykové zkoušky.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti umět připravit a prezentovat dobře vystavěný konferenční příspěvek s využitím visuálních pomůcek v anglickém jazyce na odborné téma. Studentům budou k prostudování a analýze předkládány jak písemné tak audio materiály tak, aby byli na konci semestru připraveni k absolvování závěrečné jazykové zkoušky.
Osnova
 • Employment law – the job interview, discrimination (rights), civil procedure, CV and cover letter Civil rights - Constitution, separation of powers - checks and balances Human rights – civil vs. human rights, international agreements, UDHR, Amnesty International, European Convention on Human Rights, case studies Presentation skills and academic English - group presentations and abstracts
Literatura
  povinná literatura
 • https://is.muni.cz/auth/el/law/jaro2024/MP409Zk/um/
 • BILOVÁ, Štěpánka, Radmila DOUPOVCOVÁ, Alena HRADILOVÁ, Věra HROMÁDKOVÁ, Barbora CHOVANCOVÁ, Hana KALLUS a Radek ŠIMEK. Právnická angličtina : kniha ušitá na míru českým právníkům. První vydání. Praha: Grada, 2022, 325 stran. ISBN 9788027125371. URL info
  neurčeno
 • New Introduction to Legal English, Volume I. 4. vyd. Praha: Karolinum, 2003, 562 s. ISBN 80-246-0720-4. info
 • KROIS-LINDNER, Amy a Matt FIRTH. Introduction to International Legal English. 1. vyd. Cambridge: CUP, 2008. ISBN 9780521718998. URL info
 • KROIS-LINDNER, Amy a TRANSLEGAL. International Legal English. 2nd edition. Cambridge University Press, 2011, 336 s. ISBN 978-0-521-27945-1. info
 • CHROMÁ, Marta. English-czech law dictionary. 2., upr. vyd. Praha: Leda, 1997, 341 s. ISBN 808592725X. info
 • Česko anglický právnický slovník s vysvětlivkami. 1. vyd. Voznice: LEDA, 2001, 478 s. ISBN 90-85927-90-X. info
 • New introduction to legal English, Volume II. 4. vyd. Praha: Karolinum, 2003, 554 s. ISBN 80-246-0738-7. info
Výukové metody
interaktivní jazykový seminář
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou, která se skládá ze tří částí: hodnocené týmová prezentace v semináři, písemného testu a ústní zkoušky. Předpokladem pro připuštění k písemné a posléze ústní zkoušce je aktivní účast v seminářích a hodnocené týmové ústní prezentace na odborné právní téma a písemného úkolu (Průběžné hodnocení - Continuous Assessment). Písemný test: 90 minut - poslech - čtení s porozuměním - gramaticko-lexikální část - psaní (dopis/email/oběžník) Ústní část: - vysvětlení pojmů a diskuze na zadané téma: Introduction to Law and Its Sources, Civil and Criminal Procedure + Judicial Institutions, Legal professions, Contracts, Criminal law and procedure, Torts, Property, Trusts, Intellectual Property, Company Law, Sale of Goods, Family Law, Civil Procedure, Employment Law, Civil Rights, Human Rights.
Informace učitele
http://law.cjv.muni.cz/
Přesné informace o seminářích angličtiny pro právníky jsou zveřejňovány v Interaktivní osnově a také na nástěnce Centra jazykového vzdělávání na PrF MU a v IS MU. Obsahují program seminářů, přesný seznam odborné a doporučené literatury, požadavky k získání zápočtu, včetně požadavků na účast v seminářích. Konzultační hodiny vyučujících jsou zveřejněny v IS a na oddělení. Studenti FI MU budou zkoušeni z obsahu 3.a 4. semestru. Tento předmět byl inovován a inovace byla hrazena z projektu MUNI 3.2.1., č. projektu NPO_MUNI_MSMT-16606/2022.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2024/MP409Zk