MP409Zk Jazyk I.4. - angličtina pro právníky

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Štěpánka Bilová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radmila Doupovcová (cvičící)
Daniel Gerrard, M.A. (cvičící)
Mgr. Alena Hradilová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Věra Hromádková (cvičící)
Mgr. Barbora Chovancová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Hana Kallus, M.A., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Průdek (cvičící)
Mgr. Pavla Svobodová (cvičící)
Mgr. Radek Šimek, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Radoslava Šopovová (cvičící)
Mgr. Pavla Svobodová (pomocník)
Garance
Mgr. Barbora Chovancová, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
( MP309Z Jazyk I.3. Ang. || CM308Z Jazyk I.3. Ang. ) && ( MP210Z Jazyk I.2. Ang. || CM210Z Jazyk I.2. Ang. )
Studenti završí práci v posledním semestru nabízeného kurzu, jehož cílem je seznámit studenty s právnickým odborným jazykem formou práce s autentickými texty jak psanými tak mluvenými. Studenti prokáží dosaženou jazykovou úroveň písemnou i ústní formou. Během absolvovaného kurzu dosáhli alespoň úrovně B2. Jsou schopni reagovat adekvátně v oblasti akademické angličtiny a právnické angličtiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu budou studenti umět připravit a prezentovat dobře vystavěný konferenční příspěvek s využitím visuálních pomůcek v anglickém jazyce na odborné téma. Studentům budou k prostudování a analýze předkládány jak písemné tak audio materiály tak, aby byli na konci semestru připraveni k absolvování závěrečné jazykové zkoušky.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti umět připravit a prezentovat dobře vystavěný konferenční příspěvek s využitím visuálních pomůcek v anglickém jazyce na odborné téma. Studentům budou k prostudování a analýze předkládány jak písemné tak audio materiály tak, aby byli na konci semestru připraveni k absolvování závěrečné jazykové zkoušky.
Osnova
 • Civil rights - Constitution, separartion of powers - checks and balances Human rights – civil vs. human rights, international agreements, UDHR, Amnesty International, European Convention on Human Rights, case studies Employment law – job interview, discrimination (rights), civil procedure, CV and cover letter Presentation skills and academic English - group presentations and abstracts
Literatura
  povinná literatura
 • https://is.muni.cz/auth/el/1422/jaro2017/MP409Zk/um/
  neurčeno
 • New Introduction to Legal English, Volume I. 4. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 562 s. ISBN 80-246-0720-4. info
 • KROIS-LINDNER, Amy a TRANSLEGAL. International Legal English. 2nd edition. : Cambridge University Press, 2011. 336 s. ISBN 978-0-521-27945-1. info
 • KROIS-LINDNER, Amy a Matt FIRTH. Introduction to International Legal English. 1. vyd. Cambridge: CUP, 2008. ISBN 9780521718998. URL info
 • CHROMÁ, Marta. English-czech law dictionary. 2. upr. vyd. Praha: Leda, 1997. 341 s. ISBN 808592725X. info
 • Česko anglický právnický slovník s vysvětlivkami. 1. vyd. Voznice: LEDA, 2001. 478 s. ISBN 90-85927-90-X. info
 • New introduction to legal English, Volume II. 4. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 554 s. ISBN 80-246-0738-7. info
Výukové metody
interaktivní jazykový seminář
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou, která se skládá ze dvou částí: písemný test a ústní zkouška. Předpokladem pro připuštění ke zkoušce je aktivní účast v seminářích a ústní prezentace na odborné právní téma (Průběžné hodnocení - Continuous Assessment). Písemný test: 90 minut - poslech - čtení s porozuměním - gramaticko-lexikální část - psaní (dopis/email/oběžník) Ústní část: - vysvětlení pojmů a diskuze na zadané téma: Introduction to Law and Its Sources, Civil and Criminal Procedure + Judicial Institutions, Legal professions, Contracts, Criminal law and procedure, Torts, Property, Trusts, Intellectual Property, Company Law, Sale of Goods, Family Law, Civil Procedure, Civil Rights, Human Rights, Employment Law
Informace učitele
http://law.cjv.muni.cz/
Přesné informace o seminářích angličtiny pro právníky jsou zveřejňovány na nástěnce oddělení Centra jazykového vzdělávání na PrF MU a v IS MU. Obsahují program seminářů, přesný seznam odborné a doporučené literatury, požadavky k získání zápočtu, včetně požadavků na účast v seminářích. Konzultační hodiny vyučujících jsou zveřejněny na oddělení. Studenti FI MU budou zkoušeni z obsahu 3.a 4. semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/MP409Zk