MP210Z Jazyk I.2. - angličtina pro právníky

Právnická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Štěpánka Dillingerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radmila Doupovcová (cvičící)
Mgr. et Mgr. Věra Hromádková (cvičící)
Mgr. Barbora Chovancová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Chudová (cvičící)
PhDr. Hana Kallus, M.A., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radek Šimek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Daniela Svobodová (pomocník)
Garance
Mgr. Barbora Chovancová, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP210Z/01: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Po 16:00–17:40 315, H. Kallus
MP210Z/02: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Út 8:00–9:40 257, R. Doupovcová
MP210Z/03: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Út 8:00–9:40 315, B. Chovancová
MP210Z/04: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Út 10:00–11:40 316, R. Doupovcová
MP210Z/05: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Út 12:00–13:40 316, R. Doupovcová
MP210Z/06: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Út 12:00–13:40 315, V. Hromádková
MP210Z/07: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Út 14:00–15:40 315, H. Kallus
MP210Z/08: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Út 14:00–15:40 042, R. Šimek
MP210Z/09: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Út 16:00–17:40 124, R. Šimek
MP210Z/10: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Út 16:00–17:40 316, H. Kallus
MP210Z/11: Po 4. 3. až Pá 24. 5. St 8:00–9:40 133, V. Hromádková
MP210Z/12: Po 4. 3. až Pá 24. 5. St 10:00–11:40 024, K. Chudová
MP210Z/13: Po 4. 3. až Pá 24. 5. St 12:00–13:40 209, K. Chudová
MP210Z/14: Po 4. 3. až Pá 24. 5. St 8:00–9:40 315, B. Chovancová
MP210Z/15: Po 4. 3. až Pá 24. 5. St 10:00–11:40 315, B. Chovancová
MP210Z/16: Po 4. 3. až Pá 24. 5. St 12:00–13:40 315, B. Chovancová
MP210Z/17: Po 4. 3. až Pá 24. 5. St 8:00–9:40 257, R. Šimek
MP210Z/18: Po 4. 3. až Pá 24. 5. St 10:00–11:40 257, V. Hromádková
MP210Z/19: Po 4. 3. až Pá 24. 5. St 8:00–9:40 215, K. Chudová
MP210Z/20: Po 4. 3. až Pá 24. 5. St 10:00–11:40 258, R. Šimek
MP210Z/21: Po 4. 3. až Pá 24. 5. St 12:00–13:40 302, V. Hromádková
MP210Z/22: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Čt 8:00–9:40 124, R. Doupovcová
MP210Z/23: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Čt 10:00–11:40 024, Š. Dillingerová
MP210Z/24: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Čt 14:00–15:40 160, Š. Dillingerová
MP210Z/25: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Čt 14:00–15:40 315, R. Šimek
MP210Z/26: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Čt 8:00–9:40 131, Š. Dillingerová
MP210Z/28: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Čt 12:00–13:40 126, B. Chovancová
MP210Z/29: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Út 18:00–19:40 024, Š. Dillingerová
MP210Z/30: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Š. Dillingerová
Předpoklady
( MP111Z Jazyk I.1. Ang. || CM111Z Jazyk I.1. Ang. ) && ! NOWANY ( MP208Z Jazyk I.2. Fra. , MP207Z Jazyk I.2. Něm. , MP223Z Jazyk I.2. - španělština )
Kurz vede k rozvoji jazykové kompetence B2 aplikované na odborný a akademický jazyk (angličtina), rozvíjí jazykové dovedností, zejména mluvních, čtení s porozuměním, písemný projev, ale i poslechu odborných témat.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování semináře bude student schopen anglicky vyjádřit rozdíly mezi kontinentálním a anglosaským právem v oblastech trestního, majetkového, autorského práva a svěřenectví a diskutovat o nich. Pojmenuje a vysvětlí jednotlivé kroky v trestním řízení a popíše rozdíly mezi různými typy trestných činů (např. murder and manslaughter; robbery, burglary, theft). Získané informace v oblasti majetkového použije při řešení případových studií (case studies). V odborných tématech procvičí ve všech čtyřech typech jazykových dovedností - psaní, čtení, mluvení i poslech (vše na úrovni B2).
Výstupy z učení
Po absolvování semináře bude student schopen anglicky vyjádřit rozdíly mezi kontinentálním a anglosaským právem v oblastech trestního, majetkového, autorského práva a svěřenectví a diskutovat o nich. Pojmenuje a vysvětlí jednotlivé kroky v trestním řízení a popíše rozdíly mezi různými typy trestných činů (např. murder and manslaughter; robbery, burglary, theft). Získané informace v oblasti majetkového použije při řešení případových studií (case studies). V odborných tématech procvičí ve všech čtyřech typech jazykových dovedností - psaní, čtení, mluvení i poslech (vše na úrovni B2).
Osnova
 • Criminal law, types of crimes, definitions, steps in criminal procedure
 • Torts, types of torts, frivolous law suits, case studies
 • Property law, real and personal property
 • Trusts, diferent types, people involved in trusts, laws of succession
 • Intellectual property, patents and copyright, trademarks
Literatura
  povinná literatura
 • https://is.muni.cz/auth/el/law/jaro2024/MP210Z/um/
 • BILOVÁ, Štěpánka, Radmila DOUPOVCOVÁ, Alena HRADILOVÁ, Věra HROMÁDKOVÁ, Barbora CHOVANCOVÁ, Hana KALLUS a Radek ŠIMEK. Právnická angličtina : kniha ušitá na míru českým právníkům. První vydání. Praha: Grada, 2022, 325 stran. ISBN 9788027125371. URL info
  doporučená literatura
 • New Introduction to Legal English, Volume I. 4. vyd. Praha: Karolinum, 2003, 562 s. ISBN 80-246-0720-4. info
 • New introduction to legal English, Volume II. 4. vyd. Praha: Karolinum, 2003, 554 s. ISBN 80-246-0738-7. info
 • Česko anglický právnický slovník s vysvětlivkami. 1. vyd. Voznice: LEDA, 2001, 478 s. ISBN 90-85927-90-X. info
 • CHROMÁ, Marta. English-czech law dictionary. Vyd. 1. Praha: Leda, 1995, 341 s. ISBN 8085927012. info
 • KROIS-LINDNER, Amy a Matt FIRTH. Introduction to International Legal English. 1. vyd. Cambridge: CUP, 2008. ISBN 9780521718998. URL info
 • KROIS-LINDNER, Amy a TRANSLEGAL. International Legal English. 2nd edition. Cambridge University Press, 2011, 336 s. ISBN 978-0-521-27945-1. info
 • BOČÁNKOVÁ, Milena. Odborný anglicko-český slovník z oblasti ekonomické, obchodní, finanční a právní. 2. rozš. vyd. Praha: Linde, 1996, 912 s. ISBN 8072010409. info
Výukové metody
interaktivní jazykový seminář
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu: docházka, aktivní práce v semináři, vypracování písemného úkolu, závěrečný písemný test (překlad, lignvistická mediace právních terínů, kratší psaný útvar), z celkového počtu bodů musejí studenti získat nejméně 70 %.
Navazující předměty
Informace učitele
http://law.cjv.muni.cz/
Přesné informace o seminářích angličtiny pro právníky jsou zveřejňovány v Interaktivní osnově a také na nástěnce Centra jazykového vzdělávání na PrF MU a v IS MU. Obsahují program seminářů, přesný seznam odborné a doporučené literatury, požadavky k získání zápočtu, včetně požadavků na účast v seminářích. Konzultační hodiny vyučujících jsou zveřejněny v IS a na oddělení. Tento předmět byl inovován a inovace byla hrazena z projektu MUNI 3.2.1., č. projektu NPO_MUNI_MSMT-16606/2022.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2024/MP210Z