MP108Z Jazyk I.1. - němčina pro právníky

Právnická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Eva Šrámková (cvičící)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D. (pomocník)
Garance
PhDr. Eva Šrámková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP108Z/01: Po 30. 9. až Pá 20. 12. Po 10:00–11:40 020
MP108Z/02: Po 30. 9. až Pá 20. 12. Út 8:00–9:40 209
MP108Z/03: Po 30. 9. až Pá 20. 12. Út 10:00–11:40 040
MP108Z/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
! NOWANY ( MP109Z Jazyk I.1. Fra. , MP111Z Jazyk I.1. Ang. , MP116Z Jazyk I.1. - španělština ) && ! MP109Z Jazyk I.1. Fra. && ! MP111Z Jazyk I.1. Ang. && ! MP116Z Jazyk I.1. - španělština && ! CM111Z Jazyk I.1. Ang. && ! CM108Z Jazyk I.1. Něm.
Předpokladem pro předmět Němčina pro právníky je znalost obecného jazyka na středoškolské úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Je vyžadována znalost německého jazyka na středoškolské úrovni.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student bude schopen hovořit obecně o své budoucí profesi právníka. Na konci kurzu bude umět definovat základní právnické pojmy a s použitím odborných výrazů bude umět vysvětlit německý systém práva, a to zejména: prameny práva, soukromé a veřejné právo, právnické profese, vzdělání, praxe, právnický jazyk.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude umět definovat základní právnické pojmy a s použitím odborných výrazů bude umět vysvětlit německý systém práva, a to zejména: prameny práva, soukromé a veřejné právo, právnické profese, vzdělání.Student bude schopen hovořit obecně o své budoucí profesi právníka.
Osnova
 • Tematické okruhy pro práci s textem, řízenou reprodukci a znalost terminologie
 • 1.Úvodní seminář - plán studia, studijní literatura, Masarykova univerzita, Právnická fakulta v Brně
 • 2. Studium práv v SRN, v Rakousku a ve Švýcarsku
 • 3. Právnická povolání
 • 4. Základní pojmy práva
 • 5. Základní (ústavní) práva - občanská práva, lidská práva, práva na svobodu
 • 6. Ústava SRN
 • 7. Rakouská ústava, Švýcarská ústava
 • 8. Státní orgány SRN - Spolkový sněm, Spolková rada, Spolkový prezident, Spolková vláda, Spolkový ústavní soud
 • 9. Občanské právo - fyzické a právnické osoby, způsobilost k právům a povinnostem, způsobilost k právním úkonům
 • 10. Občanské právo - právní úkony, smlouva
 • 11. Občanské právo - projev vůle
 • 12. Závěrečný test (slovní zásoba, gramatika, věcná znalost)
Literatura
  povinná literatura
 • https://is.muni.cz/auth/el/law/podzim2021/MV311Z/index.qwarp
  neurčeno
 • Horálková, Milena - Linhartová, Hana - Henkel, Brigitta. Němčina pro právníky. 1. vyd. Plzeň 2005. ISBN 80-86898-16-4.
 • Simon, Heike - Funk-Baker, Gisela. Einführung in das deutsche Recht und die deutsche Rechtssprache. München : C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 2006. ISBN 3-406--53712-X.
 • HORÁLKOVÁ, Milena. Německo-český právnický slovník [Leda, 2003] : Deutsch-tschechisch Rechts-wörterbuch (Orig.). Vyd. 1. Voznice: Leda, 2003, 382 s. ISBN 80-7335-019-X. info
 • CREIFELDS, Carl. Rechtswörterbuch. Edited by Dieter Guntz - Klaus Weber. 16., neubearb. Aufl. München: C.H. Beck, 2000, xvii, 1662. ISBN 3406464114. info
 • SIMON, Heike a Gisela FUNK-BAKER. Einführung in die deutsche Rechtssprache. München: C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1999, xxii, 285. ISBN 3-406-44558-6. info
Výukové metody
Interaktivní jazykový seminář, analýza odborných textů, porozumění psanému, poslech s porozuměním, samostatný mluvený projev
Metody hodnocení
Kurz je vyučován formou seminářů. Je ukončen zápočtem uděleným na základě aktivní práce v seminářích, 90% účasti, průběžným hodnocením a absolvováním závěrečného testu.
Navazující předměty
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Semestr je ukončen zápočtovým testem.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2024/MP108Z