CM207Z Jazyk I.2 - němčina pro právníky

Právnická fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marie Košutová (cvičící)
PhDr. Eva Šrámková (cvičící)
doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int. (cvičící)
Garance
PhDr. Eva Šrámková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CM207Z/01: Po 3. 3. až Pá 23. 5. St 11:10–12:40 257, E. Šrámková
CM207Z/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. E. Šrámková
Předpoklady
CM108Z Jazyk I.1. Něm.
Předpokladem pro předmět Němčina pro právníky je absolvování předcházejícího semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student umět v němčině definovat základní pojmy z následujících odvětví práva a vysvětlit německý systém práva v těchto oblastech (např. závazkové právo, smluvní právo, rodinné právo, dědické právo). Bude schopen diskuze o německém systému práva ve výše zmíněných okruzích. Porozumí obsahu konverzace na právnické téma.
Osnova
 • Tematické okruhy pro práci s textem, řízenou diskusi a znalost terminologie 1. Úvodní seminář - studijní plán a studijní literatura 2. Občanské právo - závazkové vztahy 3. Občanské právo - typy smluv 4. Občanské právo - náhrada škody, nedovolená jednání 5. Občanské právo - věcné právo 6. Rodinné právo - uzavření manželství 7. Rodinné právo - rozvod manželství 8. Dědické právo - zákonní dědicové, zákonná dědická posloupnost 9. Dědické právo - závěť, dědická smlouva 10. Pracovní právo - zaměstnanec a zaměstnavatel, pracovník se stanovenou hodinovou mzdou a pracovník se stanoveným měsíčním platem 11. Pracovní právo - pracovní smlouva, výpověď 12. Závěrečný test (slovní zásoba, gramatika, věcná znalost)
Literatura
  doporučená literatura
 • https://is.muni.cz/auth/el/1422/jaro2011/CM207Z/index.qwarp
  neurčeno
 • Simon, Heike - Funk-Baker, Gisela. Einführung in das deutsche Recht und die deutsche Rechtssprache. München : C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 2006. ISBN 3-406--53712-X.
 • HORÁLKOVÁ, Milena. Německo-český právnický slovník [Leda, 2003] : Deutsch-tschechisch Rechts-wörterbuch (Orig.). Vyd. 1. Voznice: Leda, 2003. 382 s. ISBN 80-7335-019-X. info
 • CREIFELDS, Carl. Rechtswörterbuch. Edited by Klaus Weber - Dieter Guntz. 16., neubearb. Aufl. München: C.H. Beck, 2000. xvii, 1662. ISBN 3406464114. info
 • SIMON, Heike a Gisela FUNK-BAKER. Einführung in die deutsche Rechtssprache. München: C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1999. xxii, 285. ISBN 3-406-44558-6. info
 • JUNG, Lothar. Rechtswissenschaft :Lese- und Arbeitsbuch. 1. Aufl. Ismaning: Max Hueber, 1994. 192 s. ISBN 3-19-001561-9. info
Výukové metody
Interaktivní jazykový seminář, analýza odborných textů, porozumění psanému, poslech s porozuměním, samostatný mluvený projev
Metody hodnocení
Kurz je vyučován formou seminářů. Je ukončen zápočtem uděleným na základě aktivní práce v seminářích, 100% účasti a absolvování zápočtového testu. Bude testována slovní zásoba, gramatika a věcná znalost. Minimální úspěšnost u zápočtového testu je 70 %. Je rovněž bonifikována soustavná práce s e-learningovým programem, a to od jednoho do max. výše tří bodů.
Navazující předměty
Informace učitele
Veškeré informace o výuce jsou vyvěšeny na nástěnce Oddělení odborné jazykové přípravy. Další informace poskytne sekretářka či příslušný vyučující.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Předmět je ukončen zápočtovým testem.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2014/CM207Z