MP207Z Jazyk I.2. - němčina pro právníky

Právnická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Eva Šrámková (cvičící)
Garance
PhDr. Eva Šrámková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP207Z/01: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Út 12:00–13:40 160, E. Šrámková
MP207Z/02: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Čt 8:00–9:40 215, E. Šrámková
MP207Z/03: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Čt 10:00–11:40 315, E. Šrámková
MP207Z/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. E. Šrámková
Předpoklady
( MP108Z Jazyk I.1. Něm. || CM108Z Jazyk I.1. Něm. ) && ! NOWANY ( MP208Z Jazyk I.2. Fra. , MP210Z Jazyk I.2. Ang. , MP223Z Jazyk I.2. - španělština )
Předpokladem pro předmět Němčina pro právníky je absolvování předcházejícího semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student bude umět v němčině definovat základní pojmy z následujících odvětví práva a vysvětlit německý systém práva v těchto oblastech (např. závazkové právo, smluvní právo, rodinné právo, dědické právo). Na konci kurzu bude schopen diskuze o německém systému práva ve výše zmíněných okruzích. Porozumí obsahu konverzace na právnické téma.
Výstupy z učení
Student bude umět v němčině definovat základní pojmy z následujících odvětví práva a vysvětlit německý systém práva v těchto oblastech (např. závazkové právo, smluvní právo, rodinné právo, dědické právo). Na konci kurzu bude schopen diskuze o německém systému práva ve výše zmíněných okruzích. Porozumí obsahu konverzace na právnické téma.
Osnova
 • Tematické okruhy pro práci s textem, řízenou diskusi a znalost terminologie
 • 1. Úvodní seminář - studijní plán a studijní literatura
 • 2. Občanské právo - závazkové vztahy
 • 3. Občanské právo - typy smluv
 • 4. Občanské právo - náhrada škody, nedovolená jednání
 • 5. Občanské právo - věcné právo
 • 6. Rodinné právo - uzavření manželství
 • 7. Rodinné právo - rozvod manželství
 • 8. Dědické právo - zákonní dědicové, zákonná dědická posloupnost
 • 9. Dědické právo - závěť, dědická smlouva
 • 10. Pracovní právo - zaměstnanec a zaměstnavatel, pracovník se stanovenou hodinovou mzdou a pracovník se stanoveným měsíčním platem
 • 11. Pracovní právo - pracovní smlouva, výpověď
 • 12. Závěrečný test (slovní zásoba, gramatika, věcná znalost) Interaktivní sylabus: https://is.muni.cz/auth/el/law/jaro2023/MP207Z/index.qwarp
Literatura
 • Simon, Heike - Funk-Baker, Gisela. Einführung in das deutsche Recht und die deutsche Rechtssprache. München : C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 2006. ISBN 3-406--53712-X.
 • Horálková, Milena - Linhartová, Hana - Henkel, Brigitta. Němčina pro právníky. Plzeň 2005. 1. vyd. ISBN 80-86898-16-4.
 • https://is.muni.cz/auth/el/law/jaro2023/MV413K/index.qwarp
 • CREIFELDS, Carl. Rechtswörterbuch. Edited by Dieter Guntz - Klaus Weber. 16., neubearb. Aufl. München: C.H. Beck, 2000, xvii, 1662. ISBN 3406464114. info
 • HORÁLKOVÁ, Milena, Hana LINHARTOVÁ a Jaroslava REZKOVÁ. Německý jazyk pro právníky. 1. vyd. Praha: Nákladem spolku čs. právníků Všehrd, 1997, 354 s. ISBN 80-85305-35-6. info
Výukové metody
Interaktivní jazykový seminář, analýza odborných textů, porozumění psanému, poslech s porozuměním, samostatný mluvený projev
Metody hodnocení
Kurz je vyučován formou seminářů. Je ukončen zápočtem uděleným na základě aktivní práce v seminářích, 90% účasti, průběžným hodnocením a absolvováním závěrečného testu.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Předmět je ukončen zápočtovým testem.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2024/MP207Z