CM406Zk Jazyk I. 4 - němčina pro právníky

Právnická fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Eva Šrámková (přednášející)
doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int. (cvičící)
Garance
PhDr. Eva Šrámková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CM406Zk/01: Po 3. 3. až Pá 23. 5. Čt 11:10–12:40 211, E. Šrámková
CM406Zk/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. E. Šrámková
Předpoklady
CM306Z Jazyk I.3. Něm.
Předpokladem pro zkoušku z jazyka I. - Němčina pro právníky - je absolvování čtyř semestrů výuky a získání tří zápočtů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen používat nepřímou řeč v právnické němčině. Bude schopen konverzovat o tématech evropského a mezinárodního práva (např. Evropská unie, UNHCR, OSN, Evropská úmluva o lidských právech). Na konci kurzu bude student schopen mluvit jasným a srozumitelným způsobem o tématech, u nichž se předpokládá znalost odborného jazyka.Studenti absolvují inovovaný test vytvořený v rámci projektu Impact.
Osnova
 • Tematické okruhy pro práci s textem, diskusi a znalost odborné terminologie
 • 1. Nepřímá řeč v právnické němčině
 • 2. EU - 10 historických kroků, významná data v dějinách evropské integrace, Evropa občanů
 • 3. EU - orgány EU, nařízení, směrnice a další právní akty EU, smlouvy EU
 • 4. EU - vnitřní trh, ochrana spotřebitele
 • 5. EU - hospodářská a měnová unie, euro
 • 6. Rada Evropy
 • 7. OSN
 • 8. Právo azylu - formy migrace, migrace v SRN, Ženevská konvence
 • 9. Přistěhovalecký zákon, pracovní migrace
 • 10. UNHCR
 • 11. Evropský soud pro lidská práva, Evropská úmluva o lidských právech
 • 12. Závěrečný seminář.
 • Požadavky ke zkoušce z němčiny - Jazyka I
 • Písemná část: 90 minut (poslech, čtení s porozuměním, gramatika a slovní zásoba, psaní).
 • Ústní část: Tematické okruhy:
 • 1. Grundbegriffe des Rechts
 • 2. Bürgerliches Gesetzbuch
 • 3. Öffentliches Recht und Privatrecht
 • 4. Staats- und Verfassungsrecht
 • a) Grundsätze der Verfassung
 • b) Teilung der Staatsgewalt
 • c) Grundrechte - Bürgerrechte, Menschenrechte, Freiheitsrechte
 • d) Staatsorgane in der BRD
 • 5. Arbeitsrecht
 • a) Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Arbeiter, Angestellter, arbeitnehmerähnliche Personen
 • b) Arbeitsvertrag, Kündigung
 • 6. Zivilrecht
 • a) natürliche und juristische Personen
 • b) Rechtsfähigkeit, Handlungsfähigkeit, Geschäftsfähigkeit, Deliktsfähigkeit
 • c) Rechtsgeschäfte, Vertrag
 • d) Willenserklärung, Vertragstypen
 • e) rechtsgeschäftliche und gesetzliche Schuldverhältnisse
 • f) Schadensersatz, unerlaubte Handlungen
 • g) Sachenrecht - Besitz, Eigentum, Grundeigentum
 • 7. Familienrecht
 • a) Eheschließung
 • b) Ehescheidung
 • 8. Erbrecht
 • a) gesetzliche Erbfolge
 • b) Testamentsarten, Erbvertrag
 • 9. Handelsrecht - Kaufmann, Prokurist, Firma
 • 10. Gesellschaftsrecht
 • a) Personengesellschaften
 • b) Kapitalgesellschaften
 • 11. Strafrecht
 • a) allgemeine Grundsätze
 • b) Straftatbestände
 • c) Folgen der Straftat
 • 12. Verfahrensrecht
 • a) Gerichtszweige, ordentliche Gerichtsbarkeit, freiwillige Gerichtsbarkeit
 • b) Gerichte und Gerichtsverfahren, Gerichtsaufbau in der BRD
 • c) Ablauf eines Zivilprozesses
 • d) Ablauf eines Strafverfahrens
 • 13. Jugendstrafrecht - strafrechtliche Verantwortlichkeit der Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden, die Folgen der Jugendstraftat
 • 14. Völkerrecht
 • a) UNO
 • b) Asylrecht - Formen der Migration, Migration in Deutschland
 • c) Ausländerrecht - Das neue Zuwanderungsgesetz, Arbeitsmigration
 • 15. Europarecht
 • a) Europarat - Organe und Arbeit des Europarats
 • b) Europäische Union - EU, Entstehung, Organe der EU, Rechtsquellen des Gemeinschaftsrechts, Binnenmarkt, Wirtschafts- und Währungsunion der EU
 • c) Europäische Menschenrechtskonvention, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
 • Konverzační témata:
 • 1. Masaryk-Universität, Juristische Fakultät
 • 2. Jurastudium in der BRD, in Österreich und in der Schweiz
 • 3. Juristische Berufe
Literatura
  doporučená literatura
 • https://is.muni.cz/auth/el/1422/jaro2011/MP406Zk/index.qwarp
  neurčeno
 • Simon, Heike - Funk-Baker, Gisela. Einführung in das deutsche Recht und die deutsche Rechtssprache. München : C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 2006. ISBN 3-406--53712-X.
 • HORÁLKOVÁ, Milena. Německo-český právnický slovník [Leda, 2003] : Deutsch-tschechisch Rechts-wörterbuch (Orig.). Vyd. 1. Voznice: Leda, 2003, 382 s. ISBN 80-7335-019-X. info
 • ŠRÁMKOVÁ, Eva. Kompendium zum Asylrecht, Ausländerrecht und zum Schutz der Menschenrechte. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 57 s. Edice učebnic PrF MU č. 225. ISBN 80-210-2529-8. info
 • SIMON, Heike a Gisela FUNK-BAKER. Einführung in die deutsche Rechtssprache. München: C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1999, xxii, 285. ISBN 3-406-44558-6. info
Výukové metody
Interaktivní jazykový seminář, analýza odborných textů, porozumění psanému, poslech s porozuměním, samostatný mluvený projev
Metody hodnocení
Kurz je vyučován formou seminářů. Předpokladem pro připuštění ke zkoušce je úspěšné napsání krátkého formálního dopisu, který se bude psát v předposledním semináři. Zkouška je písemná a ústní. Předpokladem pro vykonání ústní části zkoušky je úspěšné absolvování písemné části zkoušky.
Informace učitele
Studenti ISP se musí zúčastnit semináře, ve kterém se bude psát formální dopis, a jehož úspěšné absolvování je předpokladem pro připuštění ke zkoušce. Formální dopis se bude psát v předposledním semináři. Studenti ISP jsou povinni se s vyučujícím domluvit na semináři, ve kterém si napíší formální dopis.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2014/CM406Zk