MP406Zk Jazyk I.4. - němčina pro právníky

Právnická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Eva Šrámková (cvičící)
Garance
PhDr. Eva Šrámková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP406Zk/01: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Po 14:00–15:40 258, E. Šrámková
MP406Zk/02: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Út 10:00–11:40 160, E. Šrámková
MP406Zk/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. E. Šrámková
Předpoklady
MP306Z Jazyk I.3. Něm. || CM306Z Jazyk I.3. Něm.
Předpokladem pro zkoušku z jazyka I. - Němčina pro právníky - je absolvování čtyř semestrů výuky a získání tří zápočtů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student bude schopen používat nepřímou řeč v právnické němčině. Na konci kurzu bude schopen konverzovat o tématech evropského a mezinárodního práva (např. Evropská unie, UNHCR, OSN, Evropská úmluva o lidských právech). Na konci kurzu bude student schopen mluvit jasným a srozumitelným způsobem o tématech, u nichž se předpokládá znalost odborného jazyka.Studenti absolvují inovovaný test vytvořený v rámci projektu Impact.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude schopen konverzovat o tématech evropského a mezinárodního práva (např. Evropská unie, UNHCR, OSN, Evropská úmluva o lidských právech). Na konci kurzu bude student schopen mluvit jasným a srozumitelným způsobem o tématech, u nichž se předpokládá znalost odborného jazyka. Student bude schopen používat nepřímou řeč v právnické němčině.
Osnova
 • Tematické okruhy pro práci s textem, diskusi a znalost odborné terminologie
 • 1. Nepřímá řeč v právnické němčině
 • 2. EU - 10 historických kroků, významná data v dějinách evropské integrace, Evropa občanů
 • 3. EU - orgány EU, nařízení, směrnice a další právní akty EU, smlouvy EU
 • 4. EU - vnitřní trh, ochrana spotřebitele
 • 5. EU - hospodářská a měnová unie, euro
 • 6. Rada Evropy
 • 7. OSN
 • 8. Právo azylu
 • 9. Pracovní migrace
 • 10. UNHCR
 • 11. Evropský soud pro lidská práva, Evropská úmluva o lidských právech
 • 12. Závěrečný seminář.
 • Požadavky ke zkoušce z němčiny - Jazyka I
 • Písemná část: 90 minut (poslech, čtení s porozuměním, gramatika, slovní zásoba, psaní).
 • Ústní část: Prezentace soudem projednaného případu dle vlastní volby. Prezentace musí odpovídat předepsaným kritériím, které budou zveřejněny v interaktivní osnově kurzu.
Literatura
  povinná literatura
 • https://is.muni.cz/auth/el/law/jaro2022/MV613Zk/index.qwarp
  doporučená literatura
 • Horálková, Milena - Linhartová, Hana - Henkel, Brigitta. Němčina pro právníky. Plzeň 2005. 1. vyd. ISBN 80-86898-16-4.
 • Simon, Heike - Funk-Baker, Gisela. Einführung in das deutsche Recht und die deutsche Rechtssprache. München : C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 2006. ISBN 3-406--53712-X.
 • HORÁLKOVÁ, Milena. Německo-český právnický slovník [Leda, 2003] : Deutsch-tschechisch Rechts-wörterbuch (Orig.). Vyd. 1. Voznice: Leda, 2003, 382 s. ISBN 80-7335-019-X. info
  neurčeno
 • CREIFELDS, Carl. Rechtswörterbuch. Edited by Klaus Weber - Dieter Guntz. 16., neubearb. Aufl. München: C.H. Beck, 2000, xvii, 1662. ISBN 3406464114. info
Výukové metody
Interaktivní jazykový seminář, analýza odborných textů, porozumění psanému, poslech s porozuměním, samostatný mluvený projev
Metody hodnocení
Kurz je vyučován formou seminářů. Předpokladem pro připuštění ke zkoušce je úspěšné napsání krátkého formálního dopisu, který se bude psát v předposledním semináři. Zkouška je písemná a ústní. Předpokladem pro vykonání ústní části zkoušky je úspěšné absolvování písemné části zkoušky.
Informace učitele
Studenti ISP se musí zúčastnit semináře, ve kterém se bude psát formální dopis, a jehož úspěšné absolvování je předpokladem pro připuštění ke zkoušce. Formální dopis se bude psát v předposledním semináři. Studenti ISP jsou povinni se s vyučujícím domluvit na semináři, ve kterém si napíší formální dopis.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Předmět je ukončen zápočtovým testem a zkouškou.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2024/MP406Zk