MP306Z Jazyk I.3. - němčina pro právníky

Právnická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Eva Šrámková (cvičící)
Garance
PhDr. Eva Šrámková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
(! MP109Z Jazyk I.1. Fra. ) && (! MP111Z Jazyk I.1. Ang. ) && (! MP208Z Jazyk I.2. Fra. ) && (! MP210Z Jazyk I.2. Ang. ) && ( MP207Z Jazyk I.2. Něm. || CM207Z Jazyk I.2. Něm. )
Předpokladem pro studium předmětu Němčina pro právníky je absolvování 1. a 2. semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student bude schopen diskutovat o odborných právnických tématech (např. obchodní právo, trestní právo, procesní právo), a to na úrovni B2 – C1 (SERR). Na konci kurzu bude umět dobře napsat strukturovaný životopis a žádost o pracovní místo v německém jazyce. Porozumí obsahu konverzace na právnické téma (poslechová cvičení na úrovni B2-C1).
Výstupy z učení
Student bude schopen diskutovat o odborných právnických tématech (např. obchodní právo, trestní právo, procesní právo), a to na úrovni B2 – C1 (SERR). Na konci kurzu bude umět dobře napsat strukturovaný životopis a žádost o pracovní místo v německém jazyce. Porozumí obsahu konverzace na právnické téma (poslechová cvičení na úrovni B2-C1).
Osnova
 • Tematické okruhy pro práci s textem, řízenou reprodukci a znalost odborné terminologie
 • 1.Úvodní seminář studijní plány, literatura, formální dopis
 • 2. Žádost o místo - vstupní pohovor, písemná žádost o místo
 • 3. Obchodní právo - obchodník, prokurista, firma
 • 4. Právo obchodních společností - společnosti osobní a kapitálové
 • 5. Trestní právo - všeobecné principy
 • 6. Trestní právo - skutková podstata trestného činu, následky trestného činu
 • 7. Procesní právo - soudní odvětví, trestní a civilní soudy, nesporné soudnictví
 • 8. Procesní právo - soudy a soudní řízení, systém soudů v SRN
 • 9. Procesní právo - průběh občanskoprávního řízení
 • 10. Procesní právo - průběh trestního řízení
 • 11. Trestní právo mladistvých - trestněprávní zodpovědnost dětí a mladistvých, následky trestných činů mladistvých
 • 12. Závěrečný test (slovní zásoba, gramatika, věcná znalost)
Literatura
  povinná literatura
 • https://is.muni.cz/auth/el/law/podzim2021/MV508Z/index.qwarp
  neurčeno
 • Simon, Heike - Funk-Baker, Gisela. Einführung in das deutsche Recht und die deutsche Rechtssprache. München : C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 2006. ISBN 3-406--53712-X.
 • Náhradní obsah: Horálková, Milena - Linhartová, Hana - Henkel, Brigitta. Němčina pro právníky. Plzeň 2005. 1. vyd. ISBN 80-86898-16-4.
 • CREIFELDS, Carl. Rechtswörterbuch. Edited by Dieter Guntz - Klaus Weber. 16., neubearb. Aufl. München: C.H. Beck, 2000, xvii, 1662. ISBN 3406464114. info
 • HORÁLKOVÁ, Milena, Hana LINHARTOVÁ a Jaroslava REZKOVÁ. Německý jazyk pro právníky. 1. vyd. Praha: Nákladem spolku čs. právníků Všehrd, 1997, 354 s. ISBN 80-85305-35-6. info
Výukové metody
Interaktivní jazykový seminář, analýza odborných textů, porozumění psanému, poslech s porozuměním, samostatný mluvený projev
Metody hodnocení
Kurz je vyučován formou seminářů. Je ukončen zápočtem uděleným na základě aktivní práce v seminářích, 90% účasti, průběžným hodnocením a absolvováním závěrečného testu.
Navazující předměty
Informace učitele
.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Každý semestr je ukončen zápočtovým testem.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předpokladem je absolvování 1. a 2. semestru.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.