MP111Z Jazyk I.1. - angličtina pro právníky

Právnická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Bc. Merve Aydin, M. B.A. (cvičící)
Mgr. Štěpánka Bilová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radmila Doupovcová (cvičící)
Mgr. Alena Hradilová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Věra Hromádková (cvičící)
Mgr. Barbora Chovancová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Chudová (cvičící)
PhDr. Hana Kallus, M.A., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radek Šimek, Ph.D. (cvičící)
Asiel Martinez (pomocník)
Garance
Mgr. Barbora Chovancová, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
! NOWANY ( MP108Z Jazyk I.1. Něm. , MP109Z Jazyk I.1. Fra. , MP116Z Jazyk I.1. - španělština ) && ! CM108Z Jazyk I.1. Něm. && ! MP108Z Jazyk I.1. Něm. &&! MP109Z Jazyk I.1. Fra. && ! MP116Z Jazyk I.1. - španělština && ! CM111Z Jazyk I.1. Ang.
Očekávaná úroveň znalostí anglického jazyka je minimálně středně pokročilá. Rozvíjeny jsou všechny jazykové dovednosti se zvláštním důrazem na angličtinu pro akademické účely a specifické účely.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Je vyžadována nejméně středně pokročilá úroveň na úrovni maturity na gymnáziu
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student se v tomto semestru naučí pracovat se základními právními pojmy a aplikovat je tak, aby byl schopen popsat hlavní rysy kontinentálního a angloamerického právního systému. V seminářích se naučí definovat a vysvětlit rozdíly mezi soukromým a veřejným právem, popsat právní instituce a systém anglického i českého soudnictví. Seznámí se různými typy právnického vzdělání a praxe. Bude schopen rozpoznat rozdíly mezi legalese and plain English. V neposlední řadě bude schopen základní orientace v oblasti smluvního práva.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen pracovat s právní terminologií ( např. common law, contintental law), srovnávat (např. rozdíly mezi soukromým a veřejným právem), definovat (termíny ze smluvního práva), a to jak v komunikaci s dalším odborníkem (právníkem) tak klientem, rozpoznat rozdíly mezi Legalese a Plain English a anglicky popsat jednotlivé právní specializace.
Osnova
 • Theory of law,
 • basic terms in legal English,
 • modern law and its sources,
 • the differences and similarities between common law systems continental systems,
 • the differences and similarities between civil and public law,
 • judicial institutions, English and Czech systems of courts,
 • legal profession, education, differences in different countries,
 • legal language and plain English,
 • law of contract.
Literatura
  povinná literatura
 • https://is.muni.cz/auth/el/law/podzim2022/MP111Z/um/
 • BILOVÁ, Štěpánka, Radmila DOUPOVCOVÁ, Alena HRADILOVÁ, Věra HROMÁDKOVÁ, Barbora CHOVANCOVÁ, Hana KALLUS a Radek ŠIMEK. Právnická angličtina : kniha ušitá na míru českým právníkům. První vydání. Praha: Grada, 2022. 325 stran. ISBN 9788027125371. info
  doporučená literatura
 • KROIS-LINDNER, Amy a TRANSLEGAL. International Legal English. 2nd edition. Cambridge University Press, 2011. 336 s. ISBN 978-0-521-27945-1. info
 • CHROMÁ, Marta. Česko-anglický právnický slovník s vysvětlivkami : Czech-English law dictionary with explanations (Souběž.). 1. vyd. Praha: Leda, 2001. 478 s. ISBN 80-85927-90-X. info
 • CHROMÁ, Marta. Nový úvod do právnické angličtiny. 4th ed. V Praze: Karolinum, 2003. 562 s. ISBN 8024607204. info
 • CHROMÁ, Marta. Nový úvod do právnické angličtiny. 4th ed. V Praze: Karolinum, 2003. 554 s. ISBN 8024607387. info
 • CHROMÁ, Marta. English-czech law dictionary. 2., upr. vyd. Praha: Leda, 1997. 341 s. ISBN 808592725X. info
 • KROIS-LINDNER, Amy a Matt FIRTH. Introduction to International Legal English. 1. vyd. Cambridge: CUP, 2008. ISBN 9780521718998. URL info
Výukové metody
interaktivní jazykový seminář
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu: docházka, aktivní práce v semináři, vypracování písemného úkolu, závěrečný písemný test (překlad, definice, kratší psaný útvar), z celkového počtu musejí studenti získat nejméně 70 %.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1422/podzim2015/MV313Z/adapt/index.qwarp
Přesné informace o seminářích angličtiny pro právníky jsou zveřejňovány v Interaktivní osnově v IS MU a také na nástěnce Centra jazykového vzdělávání na PrF MU. Obsahují program seminářů, přesný seznam odborné a doporučené literatury, požadavky k získání zápočtu, včetně požadavků na účast v seminářích. Konzultační hodiny vyučujících jsou zveřejněny v IS a na oddělení.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.