CM308Z Jazyk I.3 - angličtina pro právníky

Právnická fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Štěpánka Dillingerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radmila Doupovcová (cvičící)
Mgr. Alena Hradilová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Chovancová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Chudová (cvičící)
PhDr. Hana Kallus, M.A., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radek Šimek, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Radoslava Šopovová (cvičící)
Garance
Mgr. Barbora Chovancová, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CM308Z/01: Po 29. 9. až Pá 19. 12. Čt 8:00–9:30 315, K. Chudová
CM308Z/02: Po 29. 9. až Pá 19. 12. Čt 9:35–11:05 315, K. Chudová
CM308Z/03: Po 29. 9. až Pá 19. 12. Čt 11:10–12:40 316, R. Doupovcová
CM308Z/04: Po 29. 9. až Pá 19. 12. Čt 13:30–15:00 315, H. Kallus
CM308Z/05: Po 29. 9. až Pá 19. 12. Čt 15:05–16:35 316, R. Šimek
CM308Z/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Š. Dillingerová
Předpoklady
CM210Z Jazyk I.2. Ang.
Předpokládá se, že studenti a studentky absolvovali předcházející semináře v prvním ročníku, tj. Angličtina pro právníky v 1. a 2. semestru. Tento předpoklad se netýká studentů oboru INVS.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student bude schopen diskutovat, vyjednávat, rozhodovat a podat důvody k rozhodnutí v odborných právnických tématech (podnikání, rodinné právo, spotřebitelské právo) a to na úrovni B2 – C1 (SERR). Bude umět napsat dobře strukturované "memo" a formální dopis v angličtině. Porozumí obsahu konverzace na právnické téma a umí zaznamenat klíčové informace (poslechová cvičení na úrovni B2-C1)na jejichž základě podá radu klientovi. Naučí se orientovat v jednotlivých krocích občanskoprávního řízení a vysvětlit je.
Osnova
  • Company law – business organizations CR and UK, company formation and management (documents), advantages and disadvantages, termination, memos Sale of goods – business to business contracts, business to consumer contract (differences, product liability), exemption clauses Family law - marriage, divorce, protection of children, case studies Civil procedure - steps in civil procedure, alternative dispute resolution: arbitration or mediation.
Literatura
  • https://is.muni.cz/auth/el/1422/podzim2014/MP309Z/um/
  • KROIS-LINDNER, Amy a Matt FIRTH. Introduction to International Legal English. 1. vyd. Cambridge: CUP, 2008. ISBN 9780521718998. URL info
  • KROIS-LINDNER, Amy a TRANSLEGAL. International Legal English. 2nd edition. Cambridge University Press, 2011, 336 s. ISBN 978-0-521-27945-1. info
  • CHROMÁ, Marta. Česko-anglický právnický slovník s vysvětlivkami : Czech-English law dictionary with explanations (Souběž.). 1. vyd. Praha: Leda, 2001, 478 s. ISBN 80-85927-90-X. info
  • CHROMÁ, Marta. English-czech law dictionary. 2., upr. vyd. Praha: Leda, 1997, 341 s. ISBN 808592725X. info
  • CHROMÁ, Marta. Nový úvod do právnické angličtiny. 4th ed. V Praze: Karolinum, 2003, 554 s. ISBN 8024607387. info
  • CHROMÁ, Marta. Nový úvod do právnické angličtiny. 4th ed. V Praze: Karolinum, 2003, 562 s. ISBN 8024607204. info
Výukové metody
interaktivní jazykový seminář
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu: docházka, aktivní práce v semináři, vypracování písemného úkolu, závěrečný písemný test (překlad, definice, kratší psaný útvar), z celkového počtu 59 bodů musejí studenti získat nejméně 70 %.
Navazující předměty
Informace učitele
http://law.cjv.muni.cz/
Přesné informace o seminářích angličtiny pro právníky jsou zveřejňovány na nástěnce Centra jazykového vzdělávání na PrF MU a v IS MU. Obsahují program seminářů, přesný seznam odborné a doporučené literatury, požadavky k získání zápočtu, včetně požadavků na účast v seminářích. Konzultační hodiny vyučujících jsou zveřejněny na oddělení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2014/CM308Z