CM408Zk Jazyk I. 4 - angličtina pro právníky

Právnická fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Štěpánka Dillingerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Alena Hradilová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Chovancová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Hana Kallus, M.A., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radek Šimek, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Radoslava Šopovová (přednášející)
Mgr. Radmila Doupovcová (cvičící)
Ing. Lenka Matyášová (pomocník)
Garance
Mgr. Barbora Chovancová, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CM408Zk/01: Po 3. 3. až Pá 23. 5. Čt 8:00–9:30 208, R. Šopovová
CM408Zk/02: Po 3. 3. až Pá 23. 5. Čt 9:35–11:05 208, R. Doupovcová
CM408Zk/03: Po 3. 3. až Pá 23. 5. Čt 11:10–12:40 208, R. Doupovcová
CM408Zk/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Š. Dillingerová
Předpoklady
CM308Z Jazyk I.3. Ang.
Studenti završí práci v posledním semestru nabízeného kurzu, jehož cílem je seznámit studenty s právnickým odborným jazykem formou práce s autentickými texty jak psanými tak mluvenými. Studenti prokáží dosaženou jazykovou úroveň písemnou i ústní formou. Během absolvovaného kurzu dosáhli alespoň úrovně vyšší střední pokročilosti. Jsou schopni reagovat adekvátně v oblasti akademické angličtiny a právnické angličtiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu budou studenti umět připravit a prezentovat dobře vystavěný konferenční příspěvek s využitím visuálních pomůcek v anglickém jazyce na odborné téma. Studentům budou k prostudování a analýze předkládány jak písemné tak audio materiály tak, aby byli na konci semestru připraveni k absolvování závěrečné jazykové zkoušky.
Osnova
 • Constitutional Law and the Rights of Citizens: Powell 104-107, Chromá I Lessons 5-6
 • Public International Law and Human Rights: Powell 109-113, Chromá I Lesson 7
 • Enforcing the Law: Criminal Procedure: Powell 115-120, Chromá II Lesson 20
 • Enforcing the Law: Civil Procedure: Chromá Lesson 18
 • Introduction to the Law and Language of the European Union: Chromá II Lessons 21-23
Literatura
 • CHROMÁ, Marta. Nový úvod do právnické angličtiny. 4th ed. V Praze: Karolinum, 2003, 562 s. ISBN 8024607204. info
 • New introduction to legal English, Volume II. 4. vyd. Praha: Karolinum, 2003, 554 s. ISBN 80-246-0738-7. info
 • CHROMÁ, Marta. English-czech law dictionary. 2., upr. vyd. Praha: Leda, 1997, 341 s. ISBN 808592725X. info
 • KROIS-LINDNER, Amy a Matt FIRTH. Introduction to International Legal English. 1. vyd. Cambridge: CUP, 2008. ISBN 9780521718998. URL info
 • POWELL, Richard. Law Today. 1993. vyd. London: Longman, 1993. info
 • Black's law dictionary : definitions of the terms and phrases of American and English jurisprudence, ancient and modern (Orig.) : Blackův právnický slovník. [1. svazek], [A - I] : Blackův právnický slovník. [2. svazek], [J - Z]. info
 • Náhradní obsah: CHROMÁ, Marta. Česko-anglický právnický slovník. Praha: Karolinum, 2003. 481 s. ISBN 80-7335-021-1.
 • KROIS-LINDNER, Amy a TRANSLEGAL. International Legal English. 2nd edition. Cambridge University Press, 2011, 336 s. ISBN 978-0-521-27945-1. info
Výukové metody
interaktivní jazykový seminář
Metody hodnocení
Zkouška se skládá ze tří částí: průběžné hodnocení během semestru, písemný test a ústní zkouška.
Průběžné hodnocení: aktivní účast v seminářích, prezentace odborného tématu
Písemná část: 60 minut
Překlady slovních spojení v kontextu odborného textu
Definice právnického termínu
Práce s jazykem
Čtení s porozuměním
Poslech
Ústní část:
Čtení, shrnutí
Diskuze na dané téma: What is law, Sources of modern law, Civil and public law, Judicial institutions, Lawyers at work, Contracts, Criminal law,Torts, Trusts, Land law, Running a business, The law and the family, The law and consumers, Employment law, Intellectual property, Constitutional law and The rights of citizens, Public International law and Human rights, Enforcing the law: Criminal Procedure, Enforcing the law: Civil Procedure, Law and language of the European Union
Informace učitele
http://lingua.muni.cz
Přesné informace o seminářích angličtiny pro právníky jsou zveřejňovány na nástěnce oddělení odborné jazykové přípravy na PrF MU a v předmětových fórech IS MU. Obsahují program seminářů, přesný seznam odborné a doporučené literatury, požadavky k získání zápočtu, včetně požadavků na účast v seminářích. Konzultační hodiny vyučujících jsou zveřejněny na oddělení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2014/CM408Zk