MP309Z Jazyk I.3. - angličtina pro právníky

Právnická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Štěpánka Dillingerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radmila Doupovcová (cvičící)
Mgr. Alena Hradilová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Věra Hromádková (cvičící)
Mgr. Barbora Chovancová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Chudová (cvičící)
PhDr. Hana Kallus, M.A., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radek Šimek, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Barbora Chovancová, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
(! MP109Z Jazyk I.1. Fra. ) && (! MP108Z Jazyk I.1. Něm. ) && (! MP208Z Jazyk I.2. Fra. ) && (! MP207Z Jazyk I.2. Něm. ) && MP210Z Jazyk I.2. Ang.
Předpokládá se, že studenti a studentky absolvovali předcházející semináře v prvním ročníku, tj. Angličtina pro právníky v 1. a 2. semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student bude schopen diskutovat, vyjednávat, rozhodovat a podat důvody k rozhodnutí v odborných právnických tématech (podnikání, rodinné právo, spotřebitelské právo) a to na úrovni B2 – C1 (SERR). Bude umět napsat dobře strukturované "memo" a formální dopis v angličtině. Porozumí obsahu konverzace na právnické téma a umí zaznamenat klíčové informace (poslechová cvičení na úrovni B2-C1)na jejichž základě podá radu klientovi. Naučí se orientovat v jednotlivých krocích občanskoprávního řízení a vysvětlit je.
Výstupy z učení
Student bude schopen diskutovat, vyjednávat, rozhodovat a podat důvody k rozhodnutí v odborných právnických tématech (podnikání, rodinné právo, spotřebitelské právo) a to na úrovni B2(SERR). Bude umět napsat dobře strukturované "memo" a formální dopis v angličtině. Porozumí obsahu konverzace na právnické téma a umí zaznamenat klíčové informace (poslechová cvičení na úrovni B2-C1)na jejichž základě podá radu klientovi. Naučí se orientovat v jednotlivých krocích občanskoprávního řízení a vysvětlit je.
Osnova
 • Running a business – business organizations CR and UK, company formation and management (documents), advantages and disadvantages, termination, memos Sale of goods – business to business contracts, business to consumer contract (differences, product liability), exemption clauses Family law - marriage, divorce, protection of children, case studies Civil procedure - steps in civil procedure, alternative dispute resolution: arbitration or mediation.
Literatura
  povinná literatura
 • https://is.muni.cz/auth/el/law/podzim2023/MP309Z/um/
 • BILOVÁ, Štěpánka, Radmila DOUPOVCOVÁ, Alena HRADILOVÁ, Věra HROMÁDKOVÁ, Barbora CHOVANCOVÁ, Hana KALLUS a Radek ŠIMEK. Právnická angličtina : kniha ušitá na míru českým právníkům. První vydání. Praha: Grada, 2022, 325 stran. ISBN 9788027125371. URL info
  neurčeno
 • KROIS-LINDNER, Amy a Matt FIRTH. Introduction to International Legal English. 1. vyd. Cambridge: CUP, 2008. ISBN 9780521718998. URL info
 • KROIS-LINDNER, Amy a TRANSLEGAL. International Legal English. 2nd edition. Cambridge University Press, 2011, 336 s. ISBN 978-0-521-27945-1. info
 • CHROMÁ, Marta. Česko-anglický právnický slovník s vysvětlivkami : Czech-English law dictionary with explanations (Souběž.). 1. vyd. Praha: Leda, 2001, 478 s. ISBN 80-85927-90-X. info
 • CHROMÁ, Marta. English-czech law dictionary. 2., upr. vyd. Praha: Leda, 1997, 341 s. ISBN 808592725X. info
 • CHROMÁ, Marta. Nový úvod do právnické angličtiny. 4th ed. V Praze: Karolinum, 2003, 554 s. ISBN 8024607387. info
 • CHROMÁ, Marta. Nový úvod do právnické angličtiny. 4th ed. V Praze: Karolinum, 2003, 562 s. ISBN 8024607204. info
Výukové metody
interaktivní jazykový seminář
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu: docházka, aktivní práce v semináři, vypracování písemného úkolu, závěrečný písemný test (překlad, definice, kratší psaný útvar), z celkového počtu 59 bodů musejí studenti získat nejméně 70 %.
Navazující předměty
Informace učitele
http://law.cjv.muni.cz/
Přesné informace o seminářích angličtiny pro právníky jsou zveřejňovány v Interaktivní osnově a také na nástěnce Centra jazykového vzdělávání na PrF MU a v IS MU. Obsahují program seminářů, přesný seznam odborné a doporučené literatury, požadavky k získání zápočtu, včetně požadavků na účast v seminářích. Konzultační hodiny vyučujících jsou zveřejněny v IS a na oddělení.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.